Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Recent lawaai roept vragen op

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 828 
|
 Echo.nl 
Recent lawaai roept vragen op

RIJSENHOUT - Na vier jaar praten tussen LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland), dorpsraad, KLM en bewoners moest het dan zover zijn. Door de ingebouwde navigatie vliegen piloten nu na hun start vanaf de Kaagbaan nauwkeuriger en met minder afwijkingen. Maar tijdens de vierde informatieavond kwamen er toch nogal wat opmerkingen: ‘Het ging vorig jaar de goede kant op maar het is dit jaar weer aanzienlijk slechter. Waarom is dat?’

Als iedereen tevreden was zou de nu gebruikte route vastgelegd gaan worden. Eind goed, al goed, project Microklimaat Rijsenhout leek een succes. Het werd vorige week donderdagavond op de informatieavond in dorpshuis De Reede duidelijk dat ‘kleine aanpassingen grote inspanning vergen’.

Op verzoek van de dorpsraad vond 5 oktober 2005 een eerste informatieavond plaats waarop de hinder van de Kaagbaan besproken werd. Het was een memorabele avond waarop duidelijk werd dat de lokale hinder wel aangepakt maar niet verschoven mocht worden naar andere plaatsen. Na de tweede avond 31 mei 2006 is het eerste draaipunt verschoven, wat later gedeeltelijk werd teruggebracht. Na de derde vergadering 13 december 2006 was er aandacht voor nachtelijke hinder en ruimer om het dorp vliegen en is er door KLM en LVNL gewerkt aan minder spreiding. Op 7 juni 2007 werd een extra routepunt opgenomen.

Enquête

Na advies van de commissie Alders sloot men 21 februari een convenant over hinderbeperkende maatregelen. In oktober 2008 was er nog een mini-enquête gehouden waaruit bleek dat men in zuid-Rijsenhout toen minder last had en men zich in Rijsenhout serieus genomen voelde. Duidelijk merkbaar is nu in 2009 dat de Kaagbaan een voorkeursbaan is die voor vluchten naar het zuiden zoveel mogelijk gebruikt wordt. En dat lijkt door het mooie weer van dit jaar veel meer het geval te zijn dan voorheen. Dus ook van aanwezigen uit Burgerveen, Kudelstaart kwamen er klachten.

De parallelle Kaagbaan was geen punt op de agenda maar kwam wel ter sprake. Wethouder Michel Bezuijen gaf aan dat de gemeente tegen de komst ervan is en dat men in Den Haag snel duidelijkheid moet geven. Door de reservering zit Rijsenhout in een houdgreep: ‘Het gaat om de betrouwbaarheid van het stelsel maar zonder de reservering komt er wel een heel gebied vrij.’

Parallel

In een brief aan de Kamer vraagt dorpsraadvoorzitter Hans Paar duidelijkheid te geven over nut en noodzaak van de parallelle Kaagbaan en snel duidelijkheid te geven. De brief bevat een bijlage met onderbouwing van de standpunten. Ook staat erin dat het de dorpsraad onwaarschijnlijk lijkt dat parallel starten op een afstand van 900 meter mogelijk is. De LVNL bevestigde dat: ‘Wij hebben zelfs tot nu toe slechte ervaringen met parallel starten op een afstand van 2.000 meter.’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Zo maar weer eens een ideetje:

Nu de vliegtax is afgeschaft, stel ik voor de HT in te voeren. Het regent hier afkortingen; ik denk me gek en studeer me gek wat het allemaal ook al weer betekent, dus nu slinger ik maar eens een nieuwe afkorting op deze website.
HT oftewel Hinder-Tax. Wat houdt dat in?
Een ieder die meer dan drie vliegtuigen per etmaal voor zijn kiezen krijgt op lage hoogte, krijgt per maand een behoorlijke vergoeding. Voor de nachten geldt een driedubbele vergoeding. Dat geld moet opgehoest worden door elke reiziger, die die overlast veroorzaakt en tevens door de regering, die hier toestemming voor geeft.
Goed idee??

Geplaatst door gerard uit NULL

Nou, Els, ik hoef geen miljonair te worden hoor. Als je met maar drie vliegtuigen per dag al geld krijgt, hoeveel krijg je dan wel niet als er 300 vliegtuigen op een dag overkomen? Dat komt hier in Castricum wel eens voor, gelukkig lang niet ieder dag, maar toch vaak genoeg om flink binnen te lopen met jouw voorstel.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

De vervuiler betaalt? Aangaande luchtvaart?? In Nederland???

Helaas Els: de Nederlandse belastingbetaler inclusief de gehinderden betaalt fors om de luchtvaart 'in stand' te houden.