Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reactie op zienswijzen vaste bochtstraal techniek

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1068 
|
 Verkeer en Waterstaat/BAS 
Reactie op zienswijzen vaste bochtstraal techniek

Van 26 augustus tot en met 22 september 2010 heeft de ontwerpversie van de ministeriële regeling ter inzage gelegen. Iedereen kon in deze periode een reactie geven. Deze worden zienswijzen genoemd.

Op de ontwerp-regeling zijn 155 zienswijzen ontvangen, waarvan 143 unieke en twaalf gelijkluidende. Het merendeel van de inspraakreacties heeft betrekking op de hinder die men ondervindt als gevolg van de vliegtuigen die de Spijkerboorroute met een vaste bochtstraal vliegen. Daarnaast wordt in een groot aantal inspraakreacties aangegeven dat bij de aankoop van een huis het niet bekend was dat vliegtuigen op bovengenoemde manier zouden gaan vliegen. Ook vraagt een groot aantal indieners van zienswijzen om een ruimere bocht dan de huidige of om een andere route.


Reacties op dit bericht