Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reactie op de 4e voortgangsrapportage Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 607 
|
 Gezamenlijke Platforms 
Reactie op de 4e voortgangsrapportage Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

Op 24 augustus 2005 zonden de Gezamenlijke Platforms hun reactie aan de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid.  Zie ==> hier

Misschien was u de afgelopen tijd ook even op pad en wilt u alles nog eens rustig nalezen? Kijk dan ==>hier voor alles rond de vierde voortgangsrapportage van het CDV.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Verhoeven R.F. uit Amsterdam

Buitengewoon graag contact ivm toenemende onleefbaarheid door Rucksichtsklose blinde fanatieke Hollandse Schipholgodsdienst en de vernietigende gevolgen voor de voor ieder mens onontbeerlijke stilte en nachtrust.

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Ik heb het rapport summier gelezen en kom tot de conclusie dat het rapport op een aantal punten onjuist is, met name die in hoofdstuk 4. 'Geluidmetingen voor handhaving' worden genoemd.
Men kan wel degelijk stoorgeluiden elimeren bij onbemande metingen en de geluidproductie van vliegtuigen apart meten, etc., ook in het buitengebied.
Op deze onvolprezen site is dit ook duidelijk te lezen, zie bericht op 21 augustus 2004 op deze site
Prof. dr. Ruijgrok, geen akoesticus, was bij die in dat bericht genoemde demonstratie van getuige. Net zoals vele anderen van de luchtvaartsector en de ministeries in een op 10 september 2000 gegeven demonstratie; notitie van die demo is aanwezig.
De vraag is of CDV wel wil dat de bewoners op de hoogte daarvan geraken of zijn of dat er andere motieven een rol spelen. Misschin iets voor de wet op de WOB.

Ook in hoofstuk 5. 'Geluidsmetingen ten behoeve van informatievoorziening' staat de voorlaatste zin op gespannen voet met de waarheid.
Voor de rest kost het mij teveel tijd en emotie om dit rapport serieus te nemen.
Zolang het woord transparantie in dat rapport gebruikt wordt, weet ik dat het omgekeerde het geval is.

Ik denk dat er meer deskundigheid in de bewonersgroepen zit dan menig buitenstaander veronderstelt en dat zij een beter rapport kunnen schrijven.
Ook trouwens goedkoper.

Geplaatst door B uit Castricum

Het behandelde rapport komt van deskundigen, niet van politici. Het past dus dat men het inhoudelijk-technisch, naar vorm en context ernstig neemt. Dat gebeurt niet. Er worden meer meningen geformuleerd en meer politiek bedreven dan scherpe kritiek op zaken en hun betekenis.

Dat wat ik in Juni over de 4e rapportage schreef blijft. Nu vallen de platforms samen met de CDV in de val van het regelen van aansprakelijkheid die bij het LIB (luchthaveninrichting) hoort, als voldoende voor het verantwoordelijk beperken van gevolgen van verkeer (LVB):
Het LIB begrenst de totale hoeveelheid vliegtuiggeluid naar en van Schiphol. Terecht gebruikt men jaarmaten. Het LVB (Verkeer) behandelt verdraagbaarheid. Dat zou verantwoordelijk moeten zijn het aantal en van de geluidspakketten die een mens op de gepasseerde plekken en over de actuele duur kan verdragen voor ze tot overlast worden. Zoiets doe je proefondervindelijk, het is een ander soort opgave. Beide opgaven hangen samen, maar moet je ze onderscheiden.

De CDV moet doen wat ze deed. Men zat vast aan de vraagstelling en die weer aan de politieke uitgangspunten van de wet die zich moedwillig beperkt tot handhaven van het geluidstotaal. De platforms voelen wel dat iets scheef zit, maar hun wat onsamenhangende commentaar is niet in staat de achtergronden van beleid en hun wetenschappelijke samenhang kritisch aan het licht te brengen en van daar uit strenge conclusies te trekken. Nu accepteert het zelfs een voor vrijwel heel Nederland vastgelegde beperkte aansprakelijkheid voor luchtverkeer en vraag naar vage maar uniforme regels.

De reactie besteed geen aandacht aan een, nzelfs door de sector geziene noodzaak, dat een in grote lijnen welgeregeld vliegverkeer alleen maar mogelijk ia indien dit handhaven flexibel wordt bijgestuurd vanuit een proefondervindelijke basis, aangepast aan de in tijd en ruimte aangeboden toevalligheden, ontstaan vanuit al of niet aanvaardbare sociaal-economische behoeften en gerealiseerd binnen een korte-lijnen-struktuur. De platformreactie ademt teveel de sfeer van concurrentie tussen winstoogmerk en eigenbelang. Daarmee versterkt het de positie van de sector, wanneer deze zegt "wij zullen er wel voor zorgen, want wij hebben de middelen, de kennis en het apparaat. Jullie mogen er heus bij zitten om te zien dat alles goed gaat".

Ook het Overleg richte zich op de sociale en economische belangen van de achterban en minder op management en politiek succes.


Olav Bijvoet

Geplaatst door Loesje uit Nijmegen

Niet alleen in de lucht, maar ook achter de linies komt het onheimische lawaai dichterbij. Nergens kan ik meer schuilen, zelfs na mijn laatste reis zal ik niet meer zacht kunnen slapen.
O, Tom Poes, verzin een list, opdat de eerste verdienste van de vakbond, de begrafenisverzekering, nog zin heeft.

Loesje