Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reactie op: Persbericht Projectbureau Evaluatie Schipholbeleid van 15 februari 2006

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 732 
|
 PVRC 
Reactie op: Persbericht Projectbureau Evaluatie Schipholbeleid van 15 februari 2006

Reactie op: Persbericht Projectbureau Evaluatie Schipholbeleid van 15 februari 2006

Het projectbureau stelt: afspraken zijn nagekomen; overlast is afgenomen; meer keuzevrijheid voor omwonenden.

Onze vraag: Waar heeft u het over?

De feiten:

 1. In het RIVM rapport wordt geconcludeerd 15% ernstig geluidgehinderden voor de opening van de Polderbaan en 15% ernstig geluidgehinderden na de opening van de Polderbaan.
 2. In de Eindevaluatie staat dat het aantal mensen dat een klacht indient sinds de ingebruikname van de Polderbaan met ruim 2000 is afgenomen. Volgens informatie van CROS is dit niet zo. Daarnaast is het aantal klachten geëxplodeerd tot 1.8 miljoen.
 3. Met het nieuwe hindergebied (NW van Polderbaan) zijn helemaal geen afspraken gemaakt. Geen geluid beschermingsnormen opgesteld (MNP). Bijvoorbeeld Castricum gemiddeld geluid van overvliegers overdag 75dB(A) op een hoogte van 500 tot 600 meter.
 4. De ruimte die is ontstaan door stillere vliegtuigen te gebruiken is gebruikt voor meer vluchten uit te voeren waardoor de hinder nog meer is toegenomen. 26% van de omwonenden heeft veel tot heel veel last van geluid overdag. Dat is veel te veel.
 5. Op meerdere plaatsen in de rapportage staat dat de slaapverstoring veel minder is. Sinds de ingebruikname van de Polderbaan is het aantal slaapgestoorden met 20% toegenomen tot 120.000 personen.
 6. Het aantal nachtvluchten is de afgelopen jaren met 18% gestegen. Stop het nachtvliegen 23:00 tot 07:00 uur.
 7. Het omwonendenpanel heeft een voorkeur voor welzijn boven welvaart.
 8. De totale uitstoot van vijf kwalijke stoffen is sinds 1993 met 43% toegenomen (ADS rapport). De hoeveelheid stikstofoxiden zal tot 2012 toenemen van 7 tot 42%, dat van fijnstof van 3 tot 42%. Er is alleen wetgeving voor uitstoot per vliegtuig, niet voor het totaal.
 9. In navolging van het buitenland had bij landen de procedure van glijden vanaf een hoogte van 6000ft allang ingevoerd kunnen worden, aldus piloten. Dat is aanmerkelijk minder overlast.
 10. Keuze vrijheid voor omwonenden. Vandaag niet maar morgen wel vliegtuiglawaai. Uit het TNO onderzoek blijkt duidelijk dat bewoners niet zitten te wachten op dit soort informatie. Hinder blijft hinder.
 11. Veiligheid. Vliegtuigen zijn veiliger geworden. Er vliegen wel tweemaal zoveel vliegtuigen. Weegt dat wel tegen elkaar op? Risicocontouren worden wel steeds verder opgerekt.
 12. Het vertrouwen in V&W en Schiphol is te beperkt. Veel omwonenden denken dat als het er op aan komt de overheid zich sterker maakt voor het stimuleren van Schiphol dan voor het beheersen van de overlast.
 13. Waar mogelijk streeft CROS naar consensus. CROS is weinig slagvaardig door het ontbreken van een duidelijke bevoegdheid en status. Voor veel betrokkenen is de CROS daarom te vrijblijvend. Bewonersvertegenwoordigers vertegenwoordigen wel formeel maar niet feitelijk de omwonenden. Hierdoor kunnen zij niet met de sector onderhandelen. Een in te stellen luchtruimschap kan dat beter.
 14. Als de luchtvaart wordt beperkt hoeveel welvaarts verlies is dat en wat is de winst (milieueffecten) aan welzijn? Een rapport hierover moet nog verschijnen.
 15. De Raad voor V&W vindt dat de bewoners in deze evaluatie op afstand is gehouden. Dat vindt zij geen goede zaak. Dat moet andersCastricum, 23 maart 2006. PVRC Platform Vlieghinder Regio Castricum.


Reacties op dit bericht