Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Rapport over Schiphol krijgt een mager zesje

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 557 
|
 Haarlems Dagblad 
Rapport over Schiphol krijgt een mager zesje

SCHIPHOL -  Het milieueffectrapport over de aanpassing van de geluidsnormen rondom Schiphol geeft voldoende informatie. Toch bevat het rapport belangrijke tekortkomingen.

Dat concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het stuk waarin de gevolgen worden beschreven van het versoepelen van geluidshandhavingspunten op de korte termijn. De maxima worden op bepaalde plaatsen verhoogd om te voorkomen dat zij worden overschreden. Volgens de luchtvaartbranche zijn de grenswaarden te krap vastgesteld waardoor zij de eerder toegezegde groeimogelijkheden belemmeren. Minister Eurlings (verkeer) wil het luchthavenverkeerbesluit aanpassen om Schiphol de mogelijkheid te geven te groeien naar maximaal 480.000 vliegbewegingen in het jaar 2010. De commissie geeft het rapport een magere voldoende, maar stelt ook dat bij iedere wijziging van het milieustelsel rondom Schiphol moet worden aangetoond dat de omgeving gelijkwaardig of beter wordt beschermd. ,,Voor de korte termijn is de onderbouwing hierbij niet navolgbaar.’’ Het nog op te stellen milieurapport voor Schiphol voor de periode ná 2010 moet beter.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Geniaal:

"De maxima worden op bepaalde plaatsen verhoogd om te voorkomen dat zij worden overschreden."

Geplaatst door Rose uit Randstad

"Volgens de luchtvaartbranche zijn de grenswaarden te krap vastgesteld waardoor zij de eerder toegezegde groeimogelijkheden belemmeren."

Waar blijft in deze opmerking de oorspronkelijke toevoeging dat groei alleen kan plaatsvinden binnen de vastgestelde milieugrenzen?

Kortom, het beleid rammelt weer van alle kanten, ten faveure van de luchtvaartsector.

Politici, u maakt zich in het Schiphol-dossier opnieuw volstrekt ongeloofwaardig.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Nu gelezen het volledige MER-advies kom ik tot de conclusie alleen al op basis van het feit,dat de Gelijkwaardigheid NIET is aangetoond op een ruime ONVOLDOENDE.
Gelezen ook de overige kritek op de parameters Externe Veiligheid (Neerstortgevaar), Luchtkwaliteit, (De beloofde mobiele Meetpunten die de Provincie al in 1997-1998 beloofde en de nauwelijks gemeten Luchtkwaliteit (Ook Provincie taak !)en Geluid is het cijfer 3
beter op zijn plaats.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

http://www.milieudefensie.nl/verkeer/visie/luchtvaart/uitspraak.htm

Men is in 2004 reeds veroordeeld 'voortvarend' te werken aan een statistisch causaal model voor de externe groepsveiligheid die volgens het gelijkwaardigheidsprincipe moest aantonen dat het risico niet groter is dan dat in 1990 was.

Minstens de dubbele hoeveelheid vluchten en wat extra bebouwing in de regio. Den Haag suft verder en heeft lak aan rechterlijke uitspraken en ontwikkelt vrolijk verder.