Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rapport: Schiphol beleefd door omwonenden

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 669 
|
 VenW VROM 
Rapport: Schiphol beleefd door omwonenden

Klik ==> hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

Wat hier namens VenW wordt gedaan is opnieuw komen met een reeks onbewezen psychologische verklaringen voor het feit dat de ervaren overlast veel groter is dan Verkeer en Waterstaat zou wensen.

Een hard feit is dat sinds het ingebruiknemen van de Polderbaan en anders dan daarvoor veel van de overlast gemeld wordt uit gebieden die liggen buiten de Schipholcontouren. Die gebieden worden met de Lden-methode niet als geluidbelast aangemerkt en tellen in de berekeningen niet mee.

Dat lijkt een ongerijmdheid maar is het niet. Met ingebruiknemen van de Polderbaan is een nieuwe naderingsmethode ontwikkeld: vliegtuigen naderen van Zuid naar Noord, laag vliegend, en ritsen met een 180 graden bocht via bewoonde woonkernen in naargelang hun snelheid.. Het bochtenwerk en de hoge frequentie waar mee langdurig achter elkaar wordt binnengevlogen geeft klachten, die niet meetlellen in de Lden: deze wordt nog steeds afgeleid uit het motorgeluid (Lden) bij het passeren van de 35 Ke contour, waar de meetpunten liggen. Of een vliegtuig op een paar Km afstand van dat punt hoog of laag vliegt heeft geen betekenis voor de Lden, omdat de afstand tot het meetpunt daarmee nauwelijks verandert. Ook het gieren en ander steunend geluid gepaard met de scherpe bocht telt niet: alleen het motorgeluid wordt berekend. Vandaar dat een ongerijmd beeld ontstaat van klachten buiten de regio waarin RIVM het voorkomen van klachten berekent.

Zo lang als V en W willens en wetens de ongerijmde Lden berekening toepast bij op wijd uit- en inwaaierend verkeer, waar het gaat om de intensiteit van hinder op het moment van passeren en niet om jaargemiddelden, even lang zal het probleem blijven bestaan.

Er bestaat gewoon geen wil en geen durf om dit punt te onderzoeken. ook de opdrachten van V en Waan de CDV staan niet toe dat endere dan de niet-passende Lden-methode, (ontwikkeld voor industrieterreinen en vaste autowegen) wordt toegepast. De passages in de verbetervoorstellen die heel precies op dit probleem ingaan worden volledig genegeerd. De evaluatie-methodiek is er op gericht dit mogelijk te maken.

Verder wordt iedereen met een onoverzichtelijke reeks rapporten geconfronteerd. Het uitwerken daarvan zou op zich meer vergen als ter beschikking staat. Zodoende worden wij tot gedoodverfde verliezers, tenzij de commissie Derksen in staat is te doen wat de omgeving hoopt dat ze zal doen: dat is zorgen dat de waarheid op tafel komt te liggen.