Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rapport: Praktijkmogelijkheden Geluidmetingen Luchtvaart in het buitengebied van Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 591 
|
 RIVM 
Rapport: Praktijkmogelijkheden Geluidmetingen Luchtvaart in het buitengebied van Schiphol

Het onderhavige akoestische onderzoek naar het meten van luchtvaartgeluid vond plaats in de zomer van 2005 op drie locaties in het buitengebied van Schiphol. Het RIVM hoopt dat het onderzoek kan bijdragen aan het op verantwoorde wijze inbrengen van geluidmetingen bij de beoordeling van de geluidproblematiek rondom Schiphol.
Hoewel er al veel vraag is naar de inzet van metingen en er op de markt verschillende systemen beschikbaar zijn, zijn er nog relatief weinig gevalideerde meetreeksen over een langere periode beschikbaar. Dit onderzoek beoogt in dit opzicht een leemte op te vullen en met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen van geluidmetingen in het buitengebied meer ervaring op te doen.
De uitvoering van het project vond plaats met verschillende meetsystemen en op verschillende locaties over een relatief lange periode.

Correcte herkenning van het type geluid blijkt een noodzakelijke en tevens voldoende voorwaarde te zijn om trends in de geluidbelasting in het buitengebied via doorlopende, onbemande metingen te kunnen monitoren. Een ondergrens voor de te monitoren geluidbelasting ligt tussen de 40 en 45 dB(A) Lden. Dit zijn de conclusies uit een onderzoek waarin metingen zijn verricht aan luchtvaartgeluid op drie locaties in het buitengebied van luchthaven Schiphol. Het betrof een praktijkstudie naar de mogelijkheden om in het buitengebied bij relatief lage geluidbelasting op grote afstand van de luchthaven de bijdrage van vliegtuigen te monitoren. Op elke meetlocatie zijn gedurende een maand lang doorlopend geluidmetingen verricht met verschillende meetsystemen. Bij elke vliegtuigpassage zijn gelijktijdig het geluidniveau en de passagetijd geregistreerd. Na elke meetperiode zijn de passagetijden vergeleken met berekende passagetijden gebaseerd op de vluchtgegevens.

Klik ==> hier voor het volledige rapport.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

In het rapport wordt een aantal conclusies getrokken.
Men hamert er meerdere malen op dat het van het grootste belang is dat het geluid dat gemeten wordt ook gerelateerd kan worden aan vliegtuiggeluiden. Als aan die randvoorwaarde wordt voldaan is het goed mogelijk om toenames dan wel afnames in geluid meetbaar te maken. Overigens geeft men aan dat de koppeling helemaal geen probleem hoeft op te leveren (FANOMOS, vluchtgegevens).

Een probleem doet zich wel voor tijdens hevige wind. De metingen zijn dan niet te vertrouwen tenzij er en systeem wordt gemaakt dat de wind uitsluit.

Tot slot merkt men op dat de CDV onderzoekt in hoeverre handhaving tot de mogelijkheden hoort. Voor mij is dat nieuw maar misschien ben ik niet goed op de hoogte. Ik ben in ieder geval er erg voor dat er gemeten en gehandhaafd wordt en niet gerekend en gehandhaafd.
Als er gemeten wordt, dan is het ook mogelijk aan te tonen dat mensen niet in aanmerking komen voor geluidsisolatie vanwege het feit dat ze helemaal geen geluidsoverlast kunne ondervinden. Als er gemeten wordt is het duidelijk te maken dat vliegtuigen steeds stiller worden.
Als er gemeten wordt kunnen er consequenties worden verbonden aan het ’s nachts overbulderen van woongemeenschappen.
Als er gemeten wordt is het mogelijk om aan Den Haag te laten zien dat het geen sinecure is ver weg van Schiphol te wonen maar toevallig wel onder een landingsroute / startroute.
Als er gemeten wordt is het mogelijk aan te tonen dat de groeiende woestijn van geluid voor een groot deel verplaatst moet worden naar zee.


Geplaatst door Olav uit Castricum

Het goed dat onderzoek wordt gedaan. Belangrijk is dat onderzoek gebruikt wordt om iets te weten te komen en niet om vaststaande oordelen te bevestigen
In dat laatste opzicht heb ik vragen.

Zie bijvoorbeeld te tevoren gedane uitspraken over categorieen vliegtuigpassages: Daarin wordt gesteld dat passageniveau's van 60-70 dB enige invloed hebben,
niveaus van 70-80 dB belangrijk zijn en die boven 80 dB beslist goed zouden moeten worden gemeten. Uit eerder onderzoek van NLR bleek echter dat de hinder in Castricum juist verbonden is met maxima onder 70 maar boven 60 dB(A). Hoe verhoudt zich dat met het hier gestelde?

De frequentie van passage is een belangrijke hinderfactor. In het onderhavige onderzoek wordt echter gewerkt met gemiddelde Laeq en Lden. De waarde van dat soort maten neemt niet proportioneel toe met aantal vliegtuig passages, Integendeel. Dat is wel het geval met het NLR-onderzoek in Castricum en ook met de wijze waarop hinder daar wordt beleefd.

Wat ik echt mis is een directe vergelijking tussen gemeten en met Fanomos berekende dB(A) onderzoek dat rond Castricum wel is uitgevoerd door de CDV (!) . De invoering van Leq en Lden als maat in een luchtvaartverkeersgebied, waar hinderbelasrting niet constant is (in de onderzoeksperiode werd gedurende vele dagen niet via Castricum geland). lijkt mij problematisch.

Wanneer de opdracht aan CDV gaat worden kijk 'dus' naar Lden tout court voor het handhaven ter plaatse, dan ruik ik onraad.

Net als bij de NOMOSgegevens worden de directe meetresultaten hier verder.niet vrijgegegeven. Verdacht!

Het bestuur van PVRC heeft nu de verantwoordelijkheid dit rapport met hulp van echt onafhankelijke deskundigen tot op het bot uit te vlooien.

Geplaatst door leo uit de kwakel

En terwijl wij zaken goed- of juist afkeuren , er in andere kringen vergaderd wordt, er communicatieplannen worden besproken en opnieuw worden besproken (cros) kortom: alsmaar tijd wordt besteed aan andere zaken komen er ondertussen meer en meer vliegtuigen over en lacht Schiphol in zijn vuistje. "Praten jullie maar", hoor ik ze verderop zeggen. "Dan kan ik ondertussen mooi wéér meer vliegen.".
"En als het moet, tover ik wel weer een nieuw onderwerp uit mijn fantastische hoge hoed dat weer stof biedt voor maandenlang praten."

Meten van vliegtuiggeluid? Mankeert er dan wat aan mijn oren? Of aan mijn ogen. We zien toch de Fanomos-plots.

Niks meten, óm moet de politiek, óm moet de publieke opinie (platforms!!!)
Minder vliegen, véél minder. Te beginnen per vannacht!
Geen omtrekkende bewegingen, geen extra praatcolleges, maar daden! Daar wachten we op. Proactief: de aanval is de beste verdediging.

(oei.. zo ken ik mezelf eigenlijk helemaal niet. En ik heb vandaag maar 198 vliegtuigen over horen komen.)

Geplaatst door Els uit Castricum

Ik ben het helemaal met Leo eens. Wat nou meten???Wat zegt dat nou???. Laten ze eens met een filosoof, een VERSTANDIGE psycholoog en een econoom en een weldenkende arts de opmerkingen analyseren, die Cros dagelijks, dag en nacht ontvangt. De wanhoop, die daar uit spreekt, de halve doorwaakte nachten, die onder woorden worden gebracht, alles wat met de klachten van zovelen samenhangt, daar zouden ze een goede conclusie uit kunnen trekken..Want dat gaat nl. over mensen. En dan zou hun niet al te dikke dossiers (zodat het niet in la 36 verdwijnt.) eens door weldenkende mensen gelezen moeten worden. En de conclusie zou zijn " mensen, Nederland wordt te vol met beton, met lawaai,met een krankzinnige luchthaven, met files, met gemor, met ongelukkig zijn... er moet wat veranderen, voordat het te laat is. En oh ja, de angst voor een ramp ( vandaag in Iran weer)is zó groot, dat de mensen ook nog aan neurosen gaan lijden. Kortom een zorgelijke situatie". Maar nee, deze aanpak levert voor de belanghebbenden niets op. Dus rekken en rekken en praten en praten en zogenaamd "betrouwbaar" meten. Daar moeten we het helaas mee doen.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Al deze bovenstaande reacties zijn mij uit het hart gegrepen. Als de zaak ons na januari niet bevalt (dwz het eindoordeel vanSchultz c.q. wat het kabinet wil )moeten we en mass de straat op met alle ons bevriende organisaties .
Meten blijft uiteraard van belang, maar analoog aan Jan Scheafer zijn: " In gelul kan je niet wonen."
Met praten en vergaderen verdwijnen kennelijk geen vliegtuigen. En........Met CROS zijn wij de Klos.
Wat kort door de bocht maar voorlopig zeer waar.
Jan Griese

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

PS Els , weet je dat onze Platformen artsen, economen een internist en een psycholoog rijk is?
Jan Griese

Geplaatst door Els uit Castricum

Ja, dat had ik moeten weten maar daar dacht ik even niet aan. Wellicht is men daarom huiverig om met de platforms goed in zee te gaan en houdt men, althans naar mijn gevoel, de platforms op de achtergrond?? Overigens mijn grote complimenten voor de kennis van allerlei zaken, die wij via de platforms te lezen krijgen en de inzet. Wij luisteren héél goed naar jullie. Nou de overheid nog.