Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Raad van State vernietigt spreidingsplan Zaventem niet

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1035 
|
 Het Laatste Nieuws 
Raad van State vernietigt spreidingsplan Zaventem niet

De Raad van State het verzoek verworpen van de omwonenden van de Oostrand en de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe om het spreidingsplan voor de luchthaven van Zaventem te vernietigen. Dat laat staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) weten. De Raad van State verwerpt ook het verzoek van de bewoners van de Noordrand over het preferentiële baangebruik op zaterdagen.

Na vier jaar
De uitspraak van de Raad van State komt er na een procedure van vier jaar. Belangrijk is dat het arrest is uitgesproken door de zogenaamde verenigde kamers, met zowel Nederlandstalige als Franstalige kandidaten.

Schouppe content
Staatssecretaris Schouppe, die werkt aan een plan dat het spreidingsplan moet vervangen, is tevreden met het arrest. De regering kan nu in alle sereniteit en in nauw overleg met alle actoren “correcte en rechtvaardige beslissingen nemen”, zegt hij.

Globale oplossing
Schouppe heeft een globale oplossing voorgesteld voor de geluidshinder rond Zaventem die het spreidingsplan moet vervangen. De CD&V-staatssecretaris lanceerde in de pers al enkele punten uit dat plan. Zo wil hij het baangebruik meer laten afhangen van de windrichting en wil hij per week enkele stille nachten invoeren. Over het plan wordt nog onderhandeld, luidt het.

Evenwicht
Het arrest bevestigt volgens Schouppe dat de Staat het exclusieve voorrecht heeft om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de omwonenden en het algemeen belang.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Bewoners wederom buitenspel!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

"Het arrest bevestigt volgens Schouppe dat de Staat het exclusieve voorrecht heeft om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de omwonenden en het algemeen belang."

Deze uitspraak is helemaal in de lijn met die van burgemeester en wethouders van Castricum:
Hoe convenanten en afspraken van belangengroepen rond de alderstafel of elders ook uitvallen,
daarboven staat de verantwoordelijkheid die de overheid heeft zorg te dragen dat economische belangen, maar ook andere, nergens en nooit (in de toekomst, maar ook niet nu) verhinderen dat iedere inwoner de mogelijkheid heeft om normaal te kunnen leven.
Ik voel aan dat het voorgaande bericht suggereert dat deze verantworodleijkheid daar gebruikt wordt als excuus te doen wat je wilt. Toch is het een waarheid als een koe.

Vandaar dat de resultaten van het Aldersoverleg niet wegnemen dat de komende luchtvaartnota op dit punt zijn eigen verantwoordleijkehid heeft
en dat de kamers er op moeten toezien dat deze ook wordt waargemaakt.
Het viel mij op dat zelfs Cerfontaine in een van zijn laatste interviews er op wees, dat de taak van de luchtverkeersleiding nog onvoldoende is gedefinieerd. Dit is immers het instituur bij uitstek waardoor deze alles overstijgende verantoordelijkheid moet worden waargemaakt.

Dat de bewonersorganisaties dit punt steeds links hebben laten liggen is het gevolg van hun fatale beslissing om zich in te laten met belangengekrakeel, in huidig Nederlands: Nimby-talk en het algemeen burgerrecht af te doen als een idealistiche en onwerkelijk idee.
Ik verwacht niet dat de omwonenden, nu ze door eigen kortzichtigheid uiteen zijn gespeeld, zich mog tot behoorlijk niveau zullen verheffen.
Helaas is de schaduw van onrust die de luchtvaart over Nederland werpt voorlopig ook nog te klein om het elektorale publiek en daarmee de kamerleden in beweiging te krijgen,
maar die tijd komt onafwendbaar.

Tot zo lang moeten we maar leven in hoop.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Bijvoet: u schrijft weer een aantal juiste zaken, maar deelt ook weer de bekende sneren uit:
"Dat de bewonersorganisaties dit punt steeds links hebben laten liggen is het gevolg van hun fatale beslissing om zich in te laten met belangengekrakeel, in huidig Nederlands: Nimby-talk en het algemeen burgerrecht af te doen als een idealistiche en onwerkelijk idee."

Ik raad u aan nog eens Het Gemeenschappelijk Standpunt van de Platforms te lezen op deze site en dan vooral punt 15 :"Voor een gelijkwaardige positie van bewoners en andere niet-sector partijen in het overleg over de luchtvaart moet er een onafhankelijk kennisinstituut komen. (Ik ijverde er persoonlijk voor dat dat er in kwam!)

Maar aan de Alderstafel wilden andere partijen hier niet van horen!
En nu citeert u Cerfontaine,ja ik las het ook. Mooie Gerlach, die na het Eindadvies in eens een dergelijke opmerking maakt?
Had hij dat maar aan de Alderstafel ingebracht!
Goedkope praatjes achteraf, nu hij de buit binnen heeft?
De Platforms brachten het dus wel degelijk in. Ik liet u eerder weten: Universeel gedacht heeft u volkomen gelijk. Maar ik voorspelde ook: De realiteit zou een andere worden: De sector -met in haar kielzog het ministerie van VenW- houdt veel liever zelf direct de vinger aan de pols.

Nogmaals wijs ik u er op, dat het juist ex VGP Vz Von der Meer was, die de grote lijn in de gaten hield. Die niet zoals de 2 Zwanenburgers de Noord-Zuid tegenstelling exploiteerde! Die maling hadden aan de locale rechtsbescherming. Von der Meer ging niet voor plat eigen belang!
Er werd 5 voor 12 een doortrapte coup gepleegd. (En dat was inderdaad wel NIMBY-gedrag ! zeer geholpen door Alders en de Sector )

Zeker: " Vandaar dat de resultaten van het Aldersoverleg niet wegnemen dat de komende luchtvaartnota op dit punt zijn eigen verantwoordlijkeheid heeft en dat de kamers er op moeten toezien dat deze ook wordt waargemaakt."
Ik hoop het met u, maar van het eerste concept Luchtvaartnota, werd ik bepaald niet vrolijk...

Kijkt u mee 27 Nov : Dan is er weer een Algemeenoverleg in de Tweede Kamer.
We zullen zien.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Jan Griese,

IK BEGRIJP U

Ik begrijp U best. U bent het meer eens met wat ik van meet af aan schreef, dan met de uitspraken van de bewonersorganisatie(s). Ik kan daar geen moeite mee hebben.

WAAR GAAT HET DAN OM?

Het punt waar het mij om gaat is dat het bestuur van een bewonersorganisatie verantwoordelijk is voor twee, heel verschillende zaken: naar binnen toe leiding geven aan het overleg, naar buiten toe de democratisch tot stand gekomen beslissingen vertegenwoordigen. Naar buiten toe mag de stem van het bestuur niets anders zijn dan die van ‚de meeste stemmen gelden’ om het op zijn hollands te zeggen.

PLAATSELIJK MET REGELTJES OPLOSSEN

Welnu: bij de Luchtvaart gaar het om twee zaken:
Ten eerste de lokale problemen rond Schiphol. Daar gaat het om inschikkelijkheid, plaatselijke belangen en plaatselijke ervaring. Polderen en convenanten zijn daar op zijn plaats. CROS was daar voor bedoeld. Vandaar ook dat gemeenten van het begin af aan ook bewoners moeten leveren.

STEEDS VERANTWOORDELIJK BLIJVEN VOOR IEDER

Ten tweede: de algemene problemen rond luchtvaart. Niet alleen duurzaam omgaan met milieu maar ook de voor luchtvaart typisch vele manieren dat deze een aanslag doet op de kwaliteit van leven in soms ver van de luchthaven gelegen gebieden. Dat kun je niet met belangenorganisaties oplossen, want dan offer je weer het individu op aan persoonlijk belang van bepaalde groepen. Het gaat niet om ruilhandel maar om politiek verantwoordelijkheidsbewustzijn.

ORGANISATIE VERSUS ZEEPKIST

Hoe kun je dan je stem laten horen, als je persoonlijk belang niet geldt? Zo is het fenomeen platforms ontstaan. De zeepkist. Op vele gebieden. Velen die, onafhankelijk van belang, zorgen dat er mensen zijn die namens allen de overheid uitdagen zijn burgerverantwoordelijkheid waar te maken en in te vullen. Dat is geen democratisch proces van de meeste stemmen, maar een zaak van visies door algemeen ondersteunde woordvoerders naar voren gebracht. Queruleren over overschreden regels is er niet bij. Het gaat om nieuw licht.

HELAAS, MAAR TOCH?

Ik ben niet in staat geweest dit zo voor het voetlicht te brengen dat de platforms daar naar hebben geluisterd. De bestuurders hebben zich ondanks alles laten verleiden tot de door de Overheid vanuit CROS tevoorschijn getoverde Macchiavellistische truc: een Alderstafel. Ieder doet zijn zegje, democratie en hup: de visie wordt verplaatste door een door plaatselijke belangen vertegenwoordigd convenantje.
Ik moet zeggen dat de blijvende belangstelling vanuit ministeries en gemeente voor zaken als SEAL, toch nog aanleiding zijn voor een sprankje hoop. Daraom dat we blijven uitdagen.

HET VIJGENBLAD UITDAGEN

Het moet ééns duidelijk worden. De fout zit niet bij een afgedwongen verkeerd besluit aan de Alderstafel, maar bij het tevoren accepteren door een (gewaarschuwd) bestuur dat het fenomeen Alderstafel niets anders is dan een vijgenblad om de schaamte te verbergen van een impotente overheid (en anderen) voor een gebrek aan uitstekende visie. Vandaar mijn sarcasme aan het adres van de spijtoptanten.

U BEGRIJPT MIJ BEST

Natuurlijk heb ik er lol in om jullie een beetje uit te dagen. Mensen hebben best graag een relletje. Daar doe ik dan aan mee. Maarre... in het

ALGEMEEN BELANG

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Bijvoet: U schrijft wederom een aantal goede dingen, maar legt mij al bij het begin verkeerde zaken in de mond: "Ik begrijp U best. U bent het meer eens met wat ik van meet af aan schreef, dan met de uitspraken van de bewonersorganisatie(s)." Als u een beetje wil uitdagen, O.K. maar wel dan volgens de feiten, en niet te veel cryptische poespas svp
Ik bedoelde:
1)De Sector,V en W, de Bestuurders willen en wilden geen onafh. kennisinstituut, hetgeen ALLE Platforms WEL wilden !
2)14 Platforms Wilden opereren volgens hun vooraf afgesproken uitgangspunten: Zie op deze site Gemeenschappelijk standpunt -16 puntenplan ! En stapten daarom op !
12 Platforms, (waarvan 8 uit de H.meer) bewonersorganisaties zo u wilt, stemden om 5 voor 12 toch nog voor, daartoe opgeroepen,
door 2 Zwanenburgers en geintimideerd door ene Hans Alders.

Tot slot nog eens:
1) Minister Peijs stelde die Alderstafel in. Moet je je dan bijvoorbaat al pootjes gevend gewonnen geven?
Het is NU de taak, aan ons allen, velen, omdat gebleken VIJGEBLAD bij de politiek ter discussie te stellen!
Algemeen-Overleg in de Kamer uitgesteld (volgende week? REAGEER ! !)
2) Waar het het hele landelijke gebied betreft: De huidige regio NH, met deels Z-H en Utrecht, zit tot de nek toe vol herrie.
Hoe dat op te lossen is een overheidstaak.
Lelystad, Eindhoven,Twente etc, moeten hun belangen dan maar zelf verdedigen. (En ik gun het hen, dat ze dat met verve gaan doen. )
Zie de NULGROEI website: MEE DOEN DUS !

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

DE ALDERSTAFEL HEEFT WEL DEGELIJK ZIN,

maar ALLEEN in relatie tot regionale problemen van belanghebbenden. De Zwanenburgers hebben groot gelijk dat ze er alles toe doen om tot een redelijke schikking te komen, al begrijp ik niet hoe ze het dara kunnen uithouden. Wanneer maartregelen die ze met de sector afspreken elders overlast geeft is dat niet hun zaak, maar die van de verkeersleiding:
Die zal aan Alders moeten melden dat ze iets niet kunnen omdat het verweg onaanvaardbare problemen geeft. Dat doen ze niet omdat de die -algemene- verantwoordlijkheid niet hebben.

DAAROM IS HET NOG NIET GOED DEZE VORM VAN OVERLEG AF TE SCHAFFEN.

Wat moet gebeuren, en dat is van meet af aan gezegd: de Alderstafel moet je niet gebruiken om onder die algemene verantwoordeijkheid voor zindelijk vliegen uit te komen. Die moet je alleen gebruiken voor regionaal overleg. Tussen belanghebbenden. Het is eigenlijk niets meer dan het voormalige CROS. Maar regionaal overleg heeft wel degelijk zin. Denk, als lichtend voorbeeld, aan de zaak van het grondgeluid, od aan die van de wanhopige schoolkinderpouders in Halfweg of Zwanenburg.

MAAR DIT OVERLEG HEEFT NIETS TE MAKEN MET VERANTWOORDELIJKE LUCHTVERKEERSLEIDING

Wat we langzamerhand moeten begrijpen is dat de tijd ooit komt dat het de overheid op zal breken dat er gebrek is aan
geoperationaliseerde en door een onafhankelijk (dat is NIET door belanghebbenden geleid) kennisinstituut ondersteunde algemene verantwoordlijkheid voor behoud van woonkwaliteit voor iedereen - ongeacht plaats, tijd of onstandigheid -.

DAAROM VORMDEN WIJ EEN PVRC EB VERENIGDEN WIJ PLATFORMS

De reden van bestaan van PVRC, waarvan de meeste leden wonen buiten de regio Schiphol was te vechten voor die algemene zaak. Vandaar dat door vele platforms gezamelijk ondersteunde document 'Als een Goed Instrument'. Want dat hoort verkeersleiding, niet alleen verkeersleiding, maar ook overheid te zijn. Daravoor staat dat in ons volkslied!

VELEN BEGREPEN HET TE LAAT, IN LOKALE BESTUREN EN IN DE KAMERS

Helaas, dat inzicht is pas laat doorgedrongen. Of het doordringt bij de TL of EK is een zaak van tijd. Zo lang nog grote delen van ons land geen last hebben van luchtvaart, zal het niet bij kamerleden leven. Ze hebben wel wat anders om hun nek voor uit te steken.
Wat ik steeds heb willen doen is hameren op dit punt. Ondanks de andere weg die men insloeg, proberen toch ene plaatsje te krijgen aan tafels waar wat succesjes werden geboekt, maar die eigenlijk voor ons probleem geen betekenis hebben.
Want dat laatste is HET punt dat nog onbekend bleef, dat zelfs Stalllen met zijn onderzoek onvoldoende verdiskonteerde, en dat Eversdijk en zijn voorganger niet MOCHTEN aanpakken).

MAAR HET MOET EN ZAL OOIT WORDEN AANGEPAKT

Maar het MOET noodzakelijk worden aangepakt ondanks de geringe elektorale betekenis (het probleem is nog niet algemeen genoeg bekend en verspreid dus als belangrijk ervaren bij vertegenwoordigers en zakenlieden die confortabel leven buiten de nu zo bedreigde woongebieden)
Dat mensen als bijvoorbeeld de NRC journalistiek dit zien is een goed teken.