Platform Vlieghinder Kennemerland
 

PvdA stelt vragen over Spijkerboorroute Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 738 
|
 PvdA-site Noord Holland 
PvdA stelt vragen over Spijkerboorroute Schiphol

De Spijkerboorroute, één van de aanvliegroutes van Schiphol, moet verlegd worden. Op die manier moeten drukke woongebieden in Hoofddorp en Nieuw-Vennep worden ontzien. Dat stelt PvdA-statenlid Gohdar Massom. Hij heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
De Spijkerboorroute liep oorspronkelijk na het opstijgen vanaf de Kaagbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep door en boog ter hoogte van Bennebroek af naar het noordoosten, langs de oostkant van Haarlem. Sinds medio 2006 is de bocht in deze vliegroute naar het noorden opgeschoven, waardoor vliegtuigen dwars over de dichtbevolkte nieuwe Vinexwijk Floriande zijn gaan vliegen.
In 2008 is binnen de Alderstafel afgesproken een onderzoek te doen naar de verlegging van de Spijkerboorroute. In januari 2011 heeft de Bestuurlijke Regie Schophol (BRS), die onder voorzitterschap staat van de provincie Noord-Holland, echter besloten geen verder onderzoek meer te doen. De PvdA wil nu weten wat de reden is van dit besluit.
PvdA-statenlid Gohdar Massom: “De PvdA vindt de nationale luchthaven Schiphol belangrijk als bron van werkgelegenheid, maar wil de geluidsoverlast boven dichtbevolkte gebieden beperkt houden. Wij willen daarom dat de Spijkerboorroute verlegd wordt buiten bestaande drukke woongebieden en de nieuw te bouwen woonwijk Westflank Haarlemmermeer.”
De PvdA wil verder weten hoe het staat met de aan de Alders-tafel gemaakte afspraken over het uitplaatsen van chartervluchten naar regionale luchthavens. Massom: “Er is nog geen enkel schema of werkplan opgesteld voor die uitplaatsing. Wij vragen Gedeputeerde Staten zich hier hard voor te maken. Ook dat kan de overlast voor een groot gebied rond Schiphol beperken, zonder dat dit ten koste gaat van de mainportfunctie van de luchthaven.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door joop uit haarlem

De PvdA wil verder weten hoe het staat met de aan de Alders-tafel gemaakte afspraken over het uitplaatsen van chartervluchten naar regionale luchthavens. Worden de bewoners rond schiphol daar dan wijzer van!!! Omdat schiphol verder wil groeien zullen deze chartervluchten vervangen worden door andere (overstap)vliegtuigen dus waar slaat dit op?
Kunnen we straks in de herrie zitten en nog een uur rijden naar lelystad of Eindhoven om naar een vakantiebestemming te vliegen. Fopspeenpolitiek!

Geplaatst door bas van den born uit wijk aan zee

Als er vooraf de bouw eens een keertje gemeten was dan had er helemaal niets gebouwd mogen worden. De luchthaven lag er echt al veel eerder, dan de plannenmakers over de vinex locatie gingen denken. En zo zijn er nog vele, zoals de Broekpolder en Velserbroek.

Geplaatst door john uit heemstede

Bas ,de luchthaven lag er eerder dat is waar maar niet in de huideige vorm . Schiphol is gewoon simpelweg te groot geworden voor de Randstad .Te lawaaig , te vervuilend en te duur .

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Natuurlijk heb je gelijk John, dit geldt echter ook voor Bas:
aan de oostzijde van Spaarndam wordt nu SpaarneBuiten gebouwd: een schitterende wijk met uitzicht over Mooie Nel aan de voorkant en de Kolderbaan aan de achterkant.

Deze wijk wordt hoe dan ook gebouwd ondanks allerlei protesten aangaande infrastructuur die allang verstopt is, de p-herrie en de malversaties in rapporten op basis waarvan die wijk volgens de gemeente wél gebouwd kan worden.
Een procedure links en een procedure rechtsom en pas achteraf roept iemand die afscheid neemt dat het "beter op een andere manier had gekund" of zoals Gerlach het zelf zei:

"'Met de komst van de vijfde baan hadden nog tien- in plaats van vijftienduizend huishoudens overlast. Maar we realiseerden ons onvoldoende dat kleine leefgemeenschappen als Spaarndam, die onder de nieuwe baan liggen, voor het eerst overlast kregen. Maar ook die mensen werd verkocht dat er minder geluidsoverlast kwam.'"

Ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.