Platform Vlieghinder Kennemerland
 

PvdA roept B en W Castricum tot de orde

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1083 
|
 NHD 
PvdA roept B en W Castricum tot de orde

CASTRICUM - Het college van b en w van Castricum moet zich publiekelijk distantiëren van het advies van de Alderstafel over de groei van Schiphol. Dat willen PvdA, GDB, CKenG en Groen-Links in de Castricumse gemeenteraad.

De PvdA in Castricum vindt het onwenselijk, dat het college van b en w een ander standpunt over het advies van de Alderstafel inneemt dan de gemeenteraad, het Platform Vlieghinder Regio Castricum en CROS-bewonersvertegenwoordiger Hans van Schoor.
De collegepartij roept het college in een motie op om per direct het advies van de Alderstafel af te wijzen.
Tot nu toe neemt het college ee tamelijk tweeslachtig standpunt in. ,,Ondanks een aantal bedenkingen, heeft het college publiekelijk geen afstand genomen van dit advies’’, verwonderen de partijen zich in hun motie. Waarin de bezwaren tegen het Aldersadvies staan opgesomd: de Polderbaan wordt samen met de Kaagbaan aangewezen als ’meest preferente baan’, wat betekent dat Castricum al in 2009 zo’n vijftienduizend vliegtuigen meer zal zien overkomen. Het totaal aantal vliegbewegingen per jaar stijgt van 420.000 tot 510.000 en het huidige systeem van geluidsnormen met vaste handhavingspunten wordt afgeschaft. Maar het college zegt ’ook positieve punten’ in het Aldersadvies te lezen.
De partijen maken hier korte metten mee: ,,Het kan niet zo zijn dat het dagelijks bestuur een ander standpunt uitdraagt dan dat van onze gemeenteraad als vertegenwoordigend orgaan van de bevolking van Castricum.’’
Het Alderstafeloverleg heeft volgens de partijen alleen maar geleid tot verslechteringen op korte termijn. En ze willen dat het college van b en w dat nu eens beaamt. Doet het college dat niet, dan wordt donderdag een motie voorgelegd waarin het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gedwongen om in het vervolg het standpunt van de raad uit te dragen.

Download het gehele artikel 'PvdA roept B en W Castricum tot de orde'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door passant uit Castricum

Dit is pas echt "perfect".

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

WEET WAAR JE OVER PRAAT

Het is langzamerhand niet voldoende duidelijk of de Alderstafel wil bemiddelen bij het maken van regionale afspraken
of dat Alders een beslissende rol wil spelen bij het uitwerken van een nieuw normen en handhavingsstelsel.
Over het eerste kun je meepraten, het tweede is onaanvaardbaar.
Voordat de PvdA fractie haar uitspraken doet, is het belangrijk dat dit onderscheid helder wordt.

HET WEZENLIJKE VEILIG STELLEN

Ik denk dat B & W van Castricum wat dat laatste betreft in hun brief terecht een essentiële uitspraak doen:
Of er al verschillen van mening mogelijk zijn over aspecten van het Aldersadvies - dat is een kwestie van geven of nemen.
Op dit moment gaat het om wezenlijker zaken, dat is het algemene kader dat door de afspraken niet mag worden beschadigd.
Eigelijk is het dat waar de PvdA op uit is. En het is het college van B & W dat laat zien dat dat daar niet gaat om een onderhandelingszaak maar om een beginsel. 
Het college heeft juist veilig gesteld in welk opzicht het geen enkel compromis duldt.

ONDERHANDEL OVER TOEPASSING EN RESPECTEER BEGINSELS

Ontwikkeling van normen en handhavingsstelsel en zelfs het oordeel over wenselijkheid daarvan mogen niet de uitkomst zijn van onderhandelingen tussen tegenstrijdige belangen. 
Wat onderhandeld kan worden is de manier waarop bestaande wetgeving regionaal wordt toegepast. Het is altijd de taak van de ambtenaar geweest wetgeving in de praktijk zodanig toe te passen dat het belang van de burger en de geest van de wet worden gediend, niet om de wet te veranderen.
Het college heeft er dus terecht op gewezen dat je, hoe je ook denkt over de Aldersadviezen - je kunt kritisch zijn, afstandelijk, enthousiast - deze uiteindelijk altijd getoetst dienen te worden aan het voldoen aan een omvattende wetgeving die het belang van ieder burger, ongeacht wat dan ook, wil dienen.
Dat staat duidelijk in de bief.

HET IS EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN

De gemeente Castricum heeft er op gewezen dat dit aspect, de verantwoordelijkheid voor de actuele kwaliteit, nog onvoldoende is gegarandeerd. Het wijst er op hoe de wetgever dit zou kunnen aanpakken, wil deze het vertrouwen van de burger winnen.

GOED VOOR B & W !