Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincie worstelt met groei Schiphol

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 845 
|
 NHD 
Provincie worstelt met groei Schiphol Download het gehele artikel 'Provincie worstelt met groei Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

De Statenleden van de provincie Noord-Holland hoeven niet te worstelen met de eventuele groei van Schiphol. Het antwoord is simpel!!
Inkrimpen dat hele Schiphol!
En waarom??
Het tast onze vijf elementen aan.
Element lucht: vervuiling door fijnstof, dumpen van kerosine, condensstrepen, die de aarde gigantisch helpen opwarmen.
Element aarde: de mensen op de begane grond en ook de dieren en vooral de kinderen lijden door lawaai, slapeloosheid, gezondheidsklachten.
Element water: het water rondom Schiphol is ernstig vervuild en tot waar strekt zich die vervuiling uit?
Element vuur: wat gebeurt er als er weer een keer boven Nederland een vliegtuig neerstort? Wat zal dat teweeg brengen en welke levensvreugde wordt er "verbrand?"
Element ether: het onzichtbare, waardoor al onze gedachten, vloeken, verwensingen en wanhoop over Schiphol heengaan en zich als een kracht aan het ballen is, wat niet als een positieve kracht gezien kan worden.
Beste mensen, genoeg is genoeg!!!Maar het is al veel te veel. Denk toch na wat er met ons allen gebeurt als Schiphol warempel toch nog weer mag groeien.
Durf op uw schreden terug te komen en wees daarin moedig. Ik wens u goede moed toe.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

De afgelopen 4 jaar was het provincieaccoord: Geen extra banen of een nieuwe inruil voor een andere. De pvda en Groen Links in hun beider programmas zijn duidelijk, ook de VVD is duidelijk, maar uiteraard in de verkeerde richting.
Het CDA helaas is het meest onduidelijk. Een onderzoek naar een luchthaven in zee is een optie, maar dient geen vijgeblad te zijn, voor weer meer groei op de huidige locatie. (Een luchthaven in zee zou minstens 15 jaar of meer vergen!)Het cda noemt wel in haar programma: Groei binnen milieugrenzen, maar dan die van 2003. En daar wringt de schoen !
De evaluatie is nog steeds niet afgerond en de conclusies van zowel de CDV Eversdijk
(Oud CDA senator !) als het NLR waren helder:
Er vond geen gelijkwaardige overgang plaats van PKB naar Luchtvaartwet 2003:
Er dienen handhavingspunten bij te komen.
Dus eerst herstel van Vertrouwen en de van Milieugrenzen.

Geplaatst door Vos uit NULL

Natuurlijk is het geen makkelijke opgave, dat Schiphol probleem. Natuurlijk is het een feit dat er mensen zijn die er hun brood verdienen. Natuurlijk is het een feit dat de vervuiling (lucht/water/land en lawaai) reeds geruime tijd al de spuigaten uitloopt. Natuurlijk is het een feit dat de sector nog achterloopt wat duurzaam ontwikkelen betreft, maar dat mag niet wegnemen dat een minister zich daardoor laat manipuleren om geen vliegticket belasting in te voeren! Dat eeuwige geklaag van de sector moet eens afgelopen zijn! Ik hoop dat deze minister de rug recht houdt!