Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincie wijst Noord-Holland op verzuim overleg over vliegveld Hilversum

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 968 
|
 nieuwsbank.nl 
Provincie wijst Noord-Holland op verzuim overleg over vliegveld Hilversum

Diverse voorstellen om het gebruik van het vliegveld zodanig te wijzigen dat het bestemmingsplan Ter Sype kan worden gerealiseerd, zijn de afgelopen 25 jaar aan de orde geweest. Er kon met de belanghebbenden (Hilversum, De Wijde Meren, De Bilt, Stichtse Vecht, vliegveld Hilversum, provincie
Noord-Holland en provincie Utrecht) geen overeenstemming worden bereikt, vanwege met name woningbouwbelangen contra natuurbelangen (Hoornse Boeg, Noorderpark, stiltegebied Westbroek en omstreken).

In de laatste overlegvergadering van de Commissie Milieuhygiene vliegveld Hilversum heeft de provincie Noord-Holland besloten om indien de regio niet met een gedragen voorstel komt, de omzetting van de aanwijzing van het vliegveld in een Luchthavenbesluit op basis van de nieuwe Luchtvaartwet een op een in procedure te brengen.

In de raad van de gemeente Hilversum van 9 januari 2013 ligt er een voorstel om in te stemmen met een herconfiguratie van het banenstelsel van vliegveld Hilversum, met de intentie om de ontwikkeling van woonwijk Ter Sype mogelijk te maken. De gemeente Hilversum heeft verzuimd hierover
overleg te voeren met de betrokken Utrechtse gemeenten en de provincie. Dit ligt wel in de rede, omdat vanuit het Utrechtse in de daartoe geeigende overleggremia te kennen is gegeven dat een wijziging van het banenstelsel van vliegveld Hilversum vanwege de negatieve invloed op de kwaliteit van het Noorderpark en het stiltegebied Westbroek e.o. op grote bezwaren stuit. Hierover heeft de gedeputeerde De Vries met zijn collega van Noord-Holland gesproken.

Tegen het raadsbesluit Hilversum op 9 januari 2013 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen.

Voor algemene informatie provincie Utrecht:
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken), (030) 258 91 11

Voor persinformatie:
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken), (030) 258 2007 / 06 18 30 04 72


Reacties op dit bericht