Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincie verleent ontheffing vangactie Schipholganzen

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 925 
|
 Provincie Noord-Holland 
Provincie verleent ontheffing vangactie Schipholganzen

Op 7 mei 2014 heeft de provincie Noord-Holland een ontheffing verleend voor het vangen en doden met CO2 van ganzen binnen een straal van 20 kilometer rond de luchthaven Schiphol.
Het doden van ganzen maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die het risico op aanvaringen tussen vliegtuigen en ganzen moet verminderen.
De ontheffing is aangevraagd door de Faunabeheereenheid Noord-Holland. Duke Faunabeheer is het bedrijf dat de vangacties uitvoert, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel is het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen te verminderen. Dit is nodig omdat sinds 2005 het aantal ganzen in de 20-kilometerzone rondom Schiphol vertienvoudigd is tot meer dan 50.000 ganzen. De ganzen zijn een bedreiging voor de luchtvaartveiligheid. Voor de vang- en dodingsactie zijn ontheffingen van de verboden van de Flora- en faunawet nodig van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, alsmede een vrijstelling van de Rijksoverheid voor het gebruik van CO2. Het Rijk heeft de vrijstelling in maart afgegeven.
Soorten ganzen
De grauwe gans mag in de 0-20-kilometerzone worden gevangen en gedood. De kolgans, brandgans, nijlgans, Indische gans en Canadese gans mogen alleen binnen een straal van 10 kilometer rondom Schiphol worden gevangen en gedood. De ontheffing is geldig van 15 mei tot en met 6 juli 2014. Ganzen vangen kan maar een paar weken per jaar; als ze in de rui zijn en niet kunnen vliegen. Ook in 2013 verleenden de drie provincies toestemming voor de vangacties. In dat jaar zijn er circa 9600 ganzen vergast.
Andere sporen
Het doden van ganzen is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat door diverse partijen genomen wordt om het risico van aanvaringen te verminderen. Andere maatregelen zijn onder andere het inzetten van een vogelradar op Schiphol, het verbouwen van gewassen die niet aantrekkelijk zijn voor ganzen, het versneld onderploegen van graanstoppels om ganzen te weren en het verruimen van de zone waarin een vogeltoets moet worden gedaan alvorens ruimtelijke plannen ontwikkeld mogen worden. Aanpak op verschillende sporen is nodig omdat afzonderlijke maatregelen onvoldoende betekenis of draagvlak hebben als op het andere spoor geen voortgang wordt geboekt. Daarnaast is met losse maatregelen de afgelopen jaren niet het gewenste resultaat bereikt. De maatregelen zijn vastgelegd in een convenant dat in april 2012 onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is getekend door Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, de LTO, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, en Landschap Noord-Holland.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Wat zal er op het menu van de provinciale bestuurders staan? Gans?

Bij deze verleen ik ontheffing voor het verwijderen van provinciale bestuurders in een straal van 65 Km. vanaf Schiphol.