Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincie: veel extra herrie tweede Kaagbaan

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1833 
|
 Telegraaf 
Provincie: veel extra herrie tweede Kaagbaan

DEN HAAG -  Zuid-Holland voorziet dat uitbreiding van Schiphol met een tweede Kaagbaan zal leiden tot een forse toename van de geluidshinder in het noorden van de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) heeft verkeersminister Camiel Eurlings daar in een brief voor gewaarschuwd, zo meldde het provinciebestuur vrijdag.

De provincie Zuid-Holland heeft een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld. Dat heeft becijferd dat het aantal mensen in het noorden van de provincie dat ernstige geluidshinder ondervindt van het vliegverkeer van en naar Schiphol, met 17 procent zal toenemen als er een zesde start- en landingsbaan parallel aan de Kaagbaan komt.
De brief van GS aan Eurlings en zijn collega Jacqueline Cramer (VROM) is volgens de provincie een reactie op de nieuwe Luchtvaartnota. Daarin houdt Eurlings de mogelijkheid voor de aanleg van een tweede Kaagbaan open. Ook de luchthaven zelf wil die optie tot uitbreiding graag op tafel houden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door p.zwanenburg uit nieuw vennep

via deze weg even het volgende:hoever gaat deze strijd nog door met de machtsvertoon van schiphol.het is te gek voor woorden dat wij niet eens meer normaal ons tv programma kunnen volgen door die klereherrie van de steeds toenemende vliegverkeer van schiphol,onze nachtrust word hier ernstig door verstoord en onze gezondheid ook.kan niet eens meer normaal biuten in onze tuin zitten met 32 graden buiten.en als toetje komt die hsl hier ook nog voorbij razen en nu nog maar met halve snelheid dus wij genieten echt van ons plekkie zo.hoop dat wij iets kunnen doen,want zo kan het niet langer

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Tegen de luchtvaartsector en de regering kan enkel iets worden gedaan, indien meer dan de helft van de Nederlandse bevolking er mordicus tegen is. Nu heeft de Nederlander over het algemeen de instelling, van niet in mijn achtertuin. Daar zal eerst het roer om moeten. Dat we elkaar een fijn en rustig landje gunnen. De luchtvaartsector is nu eenmaal een sector die, en zeer veel herrie produceert en zeer veel ruimte opslokt (in het geval van Schiphol zelfs overdreven).
En we gaan tegenwoordig part op het feit dat we een kwartier in een minuut willen stoppen.
Want tijd, dat blijken we niet meer te hebben. Zo is en wordt de narigheid geboren.
Tijd voor een politieke en maatschappelijke omzwaai!

Geplaatst door Maaike uit leiden

Helaas moet ik tot de conclusie komen dat het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol en de Evaluatie Schipholbeleid een grote aanfluiting zijn. Ze zijn er alleen om de omwonenden zoet te houden, hen de indruk te geven dat er naar hun grieven wordt geluisterd. Dat wordt maar weer eens keihard duidelijk gemaakt door de wens van minister Eurlings om Schiphol verder uit te breiden met een tweede Kaagbaan. Hier in Leiden ondervinden we al zeer veel hinder van de huidige Kaagbaan. Meer dan eens hebben velen hun beklag gedaan bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Dacht u dat dat iets heeft uitgemaakt? Het is nog steeds een komen en gaan van vliegtuigen pal over de stad. Dan nog een tweede Kaagbaan er bij? Een uiterst onbetrouwbare vent is het, die "minister" Eurlings.

Geplaatst door Ton 2 uit castricum

Maaike,

Dat is ook van toepassing op de vele voorgangers van Eurlings en zal ongetwijfled ook van toepassing zijn op zijn opvolgers.
Tekenend vond ik dat ex minister-president Wim Kok kort na zijn politieke carriere aantrad als commissaris bij de KLM .........
Er wordt dus wel met bepaalde belangen rekening gehouden, in Den Haag, maar die van de omwonenden zijn daar niet bij ............

Geplaatst door jh Griese uit Amstelveen

Maaike en Ton 2:
"minister" Eurlings wil macht, wil PM worden.
Zit nu in het nauw met die uitplaatsing,recessie, klimaat en stelt hoorzittingen en Notaoverleg uit, met opdracht aan Alders: "Tom Poes verzin een list" Bah
Ik zag gisteren Buitenhof : Prof Flip de Kam:
120 van de 150 kamerleden zijn laf. Ik denk dat hij gelijk heeft.
Benieuwd of de pvda , waar het Schiphol betreft haar rug zal recht houden........?
Zij beloofden hun fouten van eerder te corrigeren! .....wordt vervolgd !

Geplaatst door Rose uit Randstad

De PvdA heeft nog nooit z'n rug recht gehouden als het om Schiphol gaat. Evenmin als de andere partijen overigens. Maar wat Schiphol betreft heeft de PvdA de omwonenden het meest in de kou laten staan. Schande!
De huidige burgemeester van Eindhoven is daar het levende voorbeeld van, evenals voormalig minister-president Wim Kok. En zo is er nog een hele trits namen van PvdA-pluchezitters op te noemen. Wat dacht u van milieuminister Cramer? Ze loopt braaf aan het handje van blaaskaak Eurlings. Die beslist over Schiphol en vertrekt daarna weer naar 'zijn' Limburg, waar hij graag met zijn open sportwagen door de heuvels toert. En onze minister-president kijkt er naar en roemt de rust in 'zijn' Domburg. Bah.

Geplaatst door dr O.L.M. Bijvoet uit Haarlem

WAT IS HERRIE?

Begin van dit jaar verhuisde ik uit Castricum weg.
Ik heb op dat moment gesteld dat geluidsoverlast niet ons motief was om te verhuizen.

Nu wij (mijn vrouw en ik) langere tijd zonder geluidsoverlast leven, merken we pas hoe groot die overlast is geweest en hoe blij we zijn dat het over is.
Je voelt iets dat je kunt vergelijken met als je een voortdurende pijn ineens kwijt bent. Zo’n pijn kan verdragelijk zijn, en toch totaal je rust en vrede vergallen.
Wanneer nu we een enkele keer toch vliegtuigen horen overkomen en vooral op dat hoge toontje een bocht horen maken, zoals in Castricum, dan krijg je onwillekeurig een benauwend gevoel van druk en wacht je al op de volgende.

Ik ben er nu van overtuigd dat leven onder de druk zoals die in Kennemerland vaak lange perioden van de dag of van de maand duurde, hartstikke ongezond is en onvrede, of een soort van depressie met zich meebrengt. Het erge is niet het geluidsvolume maar het nare en onophoudelijke karakter van dat geluid en je onvrijheid. Ik beklaag helemaal de mensen die onder de CDA route wonen. Minder gehinderden zeker, maar meer mensen die meer worden gepest.

Nog iets. Ik heb mij indertijd grondig verdiept in de theorie die gebruikt wordt als basis voor het vertalen van geluidmetingen (liever gezegd berekeningen, omdat er niet gemeten wordt maar berekend op grond van vluchtgegevens). Ik begrijp echt hoe dat werkt. Volgens die berekeningen (Lden en Kosten) is de het aantal ernstig gehinderden in de uitgesmeerde gebieden die onderworpen worden aan het tegen de landingsrichting in, laagvliegend verkeer, aanvaardbaar laag. Ik ben er nu van overtuigd dat dat alleen maar zo is omdat iets anders wordt berekend dan datgene wat daar de vlieghinder en de daarmee samenhangende benauwende onrust veroorzaakt. Er bestaat trouwens wetenschappelijk werk dat dat ook nog bevestigt.

Deze soort onrust wordt systematisch verwaarloosd en wordt ook niet meegenomen in de projecten die de hindergebieden voorspellen rond ene tweede Kaagbaan of rond Lelystad of Eindhoven. Dat dat niet gebeurt komt doordat de verantwoordelijken die werkelijkheid niet kennen. Ze oordelen op horen zeggen. Ze baseren hun oordeel op op een theorie die niet bij de werkelijkheid past. Dit is me nu echt duidelijk uit mijn tegengestelde ervaring, van die hinder te zijn bevrijd. Daarom kom ik in het geweer en schrijf ik het hier nog maar eens op.

Een tweede en principiële fout die wordt gemaakt is dat de Alderstafel de verantwoordelijkheid legt bij bewoners: Men betrekt ze bij het modderen aan routes en noemt dat inspraak. Maar de werkelijke verantwoordelijkheid moet liggen bij de overheid zelf die middelen moet vinden om vast te stellen wat de eigenlijke problemen zijn, die de routes op zich al geven doordat ze er überhaupt zijn. Het enige faire middel dat we ooit hadden was het klachtenbureau, maar dat heeft men deskundig om zeep geholpen. Van klachtenmanagement gesproken...

Als je op deze site zoekt, hierboven, onder „dossiers”, dan gaat de eerste brief de beste over het mee mogen polderen aan de Alderstafel. Dat was een grote vergissing. Te laat ingezien.
De Castricumse Wethouder Portegies had gelijk toen zij stelde dat het probleem was dat de overheid zijn eigen verantwoordelijkheid niet waar maakt en vervangt door schijninspraak van de burger. Dat was geen partijpolitiek gepraat, en deze wethouder was toevallig niet van de PvdA.
Ook het vragen om meten zal vruchteloos blijven als je niet eens weet hoe je de resultaten van je meten moet interpreteren. Wat is herrie?Geplaatst door Kees uit Lisse

In Lansingerland hebben ze veel hinder van de zojuist in gebruik genomen HSL. Eurlings lijkt één en al bereidwilligheid om de bewoners tegemoet te komen. Hebben we Eurlings ooit zo bereidwillig gezien in kwesties met geluidshinder van vliegtuigen? Nee. Sterker nog, hij heeft grootse plannen om Schiphol verder uit te breiden met een tweede Kaagbaan. Hierdoor zal de geluidshinder in bepaalde regio's enorm toenemen. Maar dat deert Eurlings niet. Hier spelen immers grote financiële belangen.