Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincie kritisch over verruiming openingstijden Rotterdam Airport

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 939 
|
 Luchtvaartnws 
Provincie kritisch over verruiming openingstijden Rotterdam Airport

08-09-2004


DEN HAAG - Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland reageren kritisch op de beslissing van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de verruiming van de openingstijden van Rotterdam Airport. GS willen weten hoe de staatssecretaris het standpunt van Provinciale Staten heeft meegewogen in het besluit.

Ook wil men weten hoe het besluit zich verhoudt tot het op handen zijnde decentralisatieproces, zo meldt de provincie. In dit proces wordt het bevoegd gezag van kleine en regionale luchthavens door de rijksoverheid overgedragen aan de provincies. Rotterdam Airport zal zodoende medio 2005 onder bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen.

Staatssecretaris Schultz van Haegen heeft op 14 juli aangegeven de openingstijden van Rotterdam Airport te verruimen van 23.00 uur tot 24.00 uur. GS adviseerden op 13 april 2004 dat niet te doen. De staatssecretaris heeft in de Staatscourant van 6 augustus 2004 het wijzigingsbesluit gepubliceerd. In de motivering van het besluit is geen aandacht besteed aan het standpunt van de provincie.

De staatssecretaris concludeert in de toelichting op haar besluit dat de milieueffecten relatief beperkt zijn. Zuid-Holland twijfelt aan de juistheid van de schatting van de toename van de aantallen slaapgestoorden. Verder vraagt Zuid-Holland aan de staatssecretaris om de wettelijke afspraken die zijn gemaakt nauwkeurig te handhaven.

Zie ook hier en hier


Reacties op dit bericht