Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincie: geen aanpassing vliegveld (Hilversum)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1944 
|
 gooien eemlander.nl 
Provincie: geen aanpassing vliegveld (Hilversum)

HILVERSUM - Gedeputeerde staten van Noord-Holland gaan bij het nieuwe luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum uit van de bestaande start- en landingsbanen.

Dit schrijven gs in een brief aan het Hilversumse college van b en w, ter attentie van VVD-wethouder Lon Jooren ,,Ult de door u toegestuurde besluiten, notulen en raadsmotie maken wij op dat er binnen de gemeente Hllversum geen overeenstemming is bereikt over het aanpassen van de baanconfiguratie ten gunste van de ontwikkelling van de woonwijk Ter Sype in de gemeente Wijdemeren.”

Voor de provincie staat nu het licht op groen voor het voorbereiden van een luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum, dat uiterlijk 1 november 2014 moet worden vastgesteld. De opdracht was nog niet gegeven in afwachting van de besluitvorming in Hilversum. ,,Wij starten nu met de voorbereiding, op basis van de huidige baanconfiguratie.”


Reacties op dit bericht