Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincie gaat scepsis tegen Schiphol te lijf

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 948 
|
 Telegraaf 
Provincie gaat scepsis tegen Schiphol te lijf

    De provincie Noord-Holland wil fors investeren in de leefbaarheid rond Schiphol. De lawaaioverlast in de wijde omgeving leidt nu tot groot wantrouwen van de bevolking, terwijl de woonconcentraties in de directe omgeving onmisbaar zijn voor de arbeidsmarkt en voor de aantrekkingskracht op nieuwe bedrijfsvestigingen.

      Gestreefd wordt naar een zorgvuldige balans tussen de belangen van de luchtvaart en de bevolking in de regio. Omdat hinder van vliegtuigen niet uitgebannen kan worden, moet nu ingezet worden op het meer betrekken van bewoners en bedrijfsleven en volledige duidelijkheid geven over de ontwikkelingen rond Schiphol.
     
Gemangeld
          De bevolking in plaatsen rond de luchthaven voelt zich volgens onderzoeken vaak gemangeld door vormen van milieuhinder, zoals lawaai, stank en de slechte bereikbaarheid van de wijde omgeving. Door de concentratie van economische activiteiten op en rond Schiphol staat het leefklimaat onder druk. De overheid moet heldere informatie geven over het milieustelsel en de nu onduidelijke verantwoordelijkheden.

      Om het vertrouwen bij de bevolking te herstellen is het een voorwaarde dat overheden en de luchthaven afspraken over de grenzen van de overlast strikt nakomen. Omwonenden moeten kunnen rekenen op een goede handhaving van de geluidsgrenzen.

    Volgende week gaan vier commissies van de provincie uitvoerig bespreken welke ontwikkeling de luchthaven op termijn kan doormaken. De groei van het luchtverkeer is van groot belang voor de regio, maar de leefbaarheid mag daardoor niet zwaarder onder druk komen te staan, is nu het uitgangspunt.  Om de groei van het luchtverkeer mogelijk te maken is steun van omwonenden onontbeerlijk. Dat vereist een succesvolle aanpak van het grote gebrek aan vertrouwen dat tussen de betrokkenen bestaat.

      De provincie hanteert nu een pakket maatregelen om het leefklimaat te versterken. Dat varieert van versterking van groengebieden tot verhuisfaciliteiten voor gedupeerden en bijvoorbeeld de aanpak van grondlawaai door taxiënde vliegtuigen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Uit diezelfde Telegraaf, 21 maart:
“Dit besluit dreigt nu de noodzakelijke nieuwbouw in de regio te blokkeren. Dekker heeft daarom besloten de bouwbeperking in te trekken, maakte het ministerie van VROM dinsdag bekend.”

Dat wekt vertrouwen: de nota Ruimte is van vorig jaar en daar staat in dat er grote gebieden rond Schiphol niet gebouwd kan worden vanwege de overlast van een groeiend Schiphol.
Deze nota wordt nu al (!) van tafel geveegd want Schiphol moet tenslotte onbeperkt kunnen groeien en dat burgers op de grond daar last van hebben, who cares?
De burger is monddood, heeft geen enorme lobby en verhuist vanzelf als die murw is. De sukkels die wel blijven gaan jaren eerder dood dus dat probleem lost vanzelf op.

Geplaatst door OB uit Castricum

Gaat overheid eindelijk overheid worden,
of wordt Professor Cerfontaine de regionale onderkoning,
zoals zijn openbere les lijkt te suggereren?

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ben zeer benieuwd of die overheid eindelijk
overheid gaat worden. Of zijn dit weer rookgordijnen?
1)De buitengebieden dienen nu eindelijk de beloofde bescherming te krijgen.
2)De analyse dat schiphol zo profijtelijk zou zijn dient bijgesteld te worden. Het is maar makkelijk als je steeds laat onderzoeken wat de baten van schiphol zijn en onderzoek naar de lastenachterwege laat.
(Zie S.E.O. onderzoek inkader van evaluatieonderzoek, evenals het CPB onderzoek, waarvan zelfs oud directeur Don in zijn voorwoord zegt: De milieukanten werden NIET onderzocht.
Hoedt ons inderdaad voor eenzijdige onderkoningen van het type Cerfontaine.
Jan Griese

Geplaatst door Ton uit NULL

Ik heb absoluut geen behoefte aan leuke praatjes of programma's of cursussen of bezoek of geouweneel over "herstel van vertrouwen in schiphol of overheid".
Ik heb behoefte aan vermindering van hinder en overlast t.g.v. het veel te vele vliegen vanaf en naar schiphol.
En de oplossingen zijn iedereen bekend. Nou even niet er omheen draaien en a.u.b. gewoon dóen. Dán maar een plak minder kaas op m'n brood. Overigens is dát nog maar mooi de vraag!
Dikke kans dat minder vliegen en een ándere aktiviteit op dat terrein méér oplevert en minder zal kosten.
In ieder geval dán minder herrie !

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

PS: Bureau Oranjewoud voorspelde deze situatie al in 1997! En.....woorden als duidelijkheid, slechte bereikbaarheid, leefbaarheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen... hoe lang horenwe die nu al........
En als we het eindrapport van de evaluatie goed lezen, dan betekent het nog steeds geen openheid en transparantie.....

Jan Griese

Geplaatst door kees weijer uit amsterdam

"Omdat hinder van vliegtuigen niet uitgebannen kan worden"; "De groei van het luchtverkeer is van groot belang voor de regio"; "etc". Wanneer worden deze beweringen eens gestoeld op keiharde wetenschappelijke feiten en niet op 1-2tje op bijeenkomsten van de luchtvaartsector met VenW die daar dan altijd bij is. Ongetwijfeld zijn de projektontwikkelaars en aannemers en de gemeente Amsterdam hier ook bij betrokken.
Er is maar 1 oplossing voor deze ellende: Schiphol de zee in. Een fantastische economische impuls voor Nederland! Maar met JP aan het roer kan je dergelijke besluiten helaas niet verwachten.
Keer Weijer, Platform Vliegoverlast Amsterdam

Geplaatst door p.n.a. gel uit castricum

Inhakend op het bericht van de hr Weijer:
Een tsunami voor Schiphol? Geen slecht idee!
Het ligt immers min vier meter NAP!
Dan is het gedaan/
met die rottige polderbaan,
En ligt Schiphol eindelijk in zee!!