Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincie gaat niet over groei R’dam Airport

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1074 
|
 Blik op nieuws 
Provincie gaat niet over groei R’dam Airport

Het Rotterdams Dagblad heeft vrijdag 28 november twee artikelen gepubliceerd over de toekomst van Rotterdam Airport met als kop Vliegveld twee keer zo druk en Airport in nopjes met extra vluchten (ook op deze site). De artikelen wekken de indruk dat de provincie het mogelijk maakt dat Rotterdam Airport in de toekomst het aantal vluchten kan verdubbelen. Dit is niet zo.

De krant heeft zich gebaseerd op het Beleidsplan Regionale Luchtvaart 2008-2020. Het Beleidsplan schetst een wenselijke ontwikkeling voor de luchthaven, waarbij groei van het aantal vluchten alleen kan plaatsvinden zonder toename van de geluidsoverlast.

De geschetste ontwikkeling is een wensbeeld. De provincie heeft niet de bevoegheid om de geluidscontour voor de luchthaven te bepalen - dat doet de minister van Verkeer en Waterstaat. De provincie geeft wel advies aan de minister over de nieuwe geluidscontour. Dit advies is onlangs aan de minister uitgebracht, in nauwe samenwerking met de omliggende gemeenten.


Reacties op dit bericht