Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincie Utrecht: maak omgeving Schiphol onaantrekkelijk voor ganzen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1244 
|
 rtvrondevenen.nl 
Provincie Utrecht: maak omgeving Schiphol onaantrekkelijk voor ganzen

Regio - Gedeputeerde Staten van Utrecht zullen er bij het Rijk en bij de provincie Noord-Holland op aandringen preventieve maatregelen rondom Schiphol te nemen. De Partij voor de Dieren Utrecht diende hiervoor op 15 juli een motie in, die met een grote meerderheid werd aangenomen. De omgeving van Schiphol is voor ganzen een waar voedselparadijs, wat de vliegveiligheid rondom de luchthaven in het geding brengt.

Het landschap rondom de luchthaven Schiphol is voor ganzen een rijkelijk gedekte tafel, waar een keur aan heerlijke gewassen een aantrekkingsbron vormen voor ganzen uit de wijde omtrek. Daarnaast hebben de aanwezige waterpartijen een aanzuigende werking op ganzen.

Rondvliegende ganzen kunnen echter een risico vormen voor landende en opstijgende vliegtuigen. Het voornemen is om alle ganzen te vergassen die zich binnen een straal van twintig kilometer rondom Schiphol ophouden. Deze zone strekt zo ver dat ook vele ganzen op Utrechts grondgebied worden gedood.

Bij het doden van de dieren is sprake van veel dierenleed. De ganzen worden in hun ruiperiode bijeengedreven en afgesloten containers ingejaagd. Vervolgens worden ze vergast. Bij het vergassen leveren de dieren een minutenlange doodstrijd.

De Partij voor de Dieren is van mening dat deze ganzenhetze symptoombestrijding is waarbij de gans onnodig het onderspit delft. “Verschillende onderzoeken tonen aan dat het beperken van de aantrekkende werking van bepaalde gewassen, zoals graan, bieten en aardappelen, de meest effectieve maatregel is om aanvaringsrisico’s te verkleinen. Met andere woorden, als je ergens geen ganzen wil hebben, moet je ze ook geen ‘uitnodiging’ sturen”, aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht.

De Partij voor de Dieren is verheugd dat door aanname van de motie preventieve maatregelen onder de aandacht worden gebracht en hoopt dat de toekomst hierdoor perspectief biedt op een veilig luchtruim voor zowel mens als dier.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Mooi om te horen dat de provincie Utrecht solidair is met de omwonenden van Schiphol en inziet dat het toch te gek voor woorden is dat de omgeving van Schiphol voor ganzen veel aantrekkelijker is dan voor omwonenden. Dan ook voor ganzen onaantrekkelijk! Dus hup asfalteren die Haarlemmermeer!

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Gelukkig heb ik de 2-de w.o. niet meegemaakt. Maar vanuit de geschiedenislessen weet ik dat er heel akelige dingen met mensen werden uitgevoerd in gaskamers....... Nu doet de luchtvaartsector dit in Nederland met dieren ! Natuurlijk gaat dan de discussie direct op scherp, want het belang van mensen wordt boven die van dieren gezet. Dat het vermijden van dierenleed kan, wordt hierboven in het artikel al uit een gezet.
Misschien is het doden van de ganzen een handel op zich geworden....... Wederom een misdaad tegen medebewoners van onze delta.