Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Protest tegen extra vluchten Amstelveen

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 1164 
|
 Telegraaf 
Protest tegen extra vluchten Amstelveen

Van een onzer verslaggevers

 
AMSTELVEEN, woensdag
    Luchthaven Schiphol maakt volgens de gemeente Amstelveen ernstig misbruik van groot onderhoud aan start en landingsbanen om de groei van het vliegverkeer mogelijk te maken.

Dat schrijft Amstelveen in een protestbrief aan staatssecretaris Schultz van Haegen over extra vluchten voor de Buitenveldertbaan. Volgend jaar moeten de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan van Schiphol voor onderhoud langdurig buiten gebruik gesteld worden.
    Als gevolg daarvan moet 18 procent van de vluchten over Amstelveen worden afgewikkeld. Amstelveen zegt dat Schiphol daarvoor geen ontheffing moet krijgen. De luchthaven had met dit regulier onderhoud rekening kunnen houden bij het opstellen van het Luchthavenverkeersbesluit.

Nu lijkt het extra verkeer over de Buitenveldertbaan een verkapte uitbreiding van vluchten. Verder voert de gemeente aan dat Schiphol de werkzaamheden op economische gronden heeft doorgeschoven, waardoor in 2006 gelijktijdig twee banen buiten gebruik gesteld moeten worden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam


En natuurlijk heeft Amstelveen gelijk. Jammer echter dat er geen gezamenlijke brief is geschreven. De Buitenveldertbaan moet 18% van de vluchten gaan verwerken. De Polderbaan wordt voor 65% van de vluchten gebruikt. Toch is het onder de uitvliegroute van de Polderbaan niet erger dan onder de uitvliegroute van de Buitenveldertbaan omdat de overlast wel degelijk subjectief is.
Op het moment dat ik dit schrijf wordt er nauwelijks of niet gestart op de Polderbaan. Desalniettemin worden we ’s ochtends rond een uur of vijf wakker. Er ontstaat een continue brom van rondcirkelende vliegtuigen in onze omgeving (een volstrekt nieuw verschijnsel overigens).
Decibel matig stelt dit werkelijk niets voor vergeleken met de bulderende startende kisten. Toch val je niet meer in slaap vanwege dat geluid.
Zo zijn ook de 18% van Buitenveldert en de 65% van de Polderbaan niet vergelijkbaar. Het is hier niet erger dan daar of vice versa.

Oprechte vraag aan de PVRC: is dit een slippertje van Amstelveen of zijn de gezamenlijke platforms nog niet in staat om dit soort ‘akkefietjes’ samen te communiceren?

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Helaas vindt er bestuurlijk gezien tussen de getroffen kleinere Gemeenten en de Provincie nog steeds geen afstemming plaats. Dat is bijzonder jammer, want na de reactie van het dagelijks bestuur van de Provincie(tegen het zere been van fervent SG-fan T. Hooijmajers-VVD en gedeputeerde van kwade zaken) op de Rijksbegroting/troonrede zou dat zeer op z'n plaats zijn. Wat is het geval? Voor het eerst sinds tijden vindt een regionale overheid dat de stem van bewoners via ingediende verbetervoorstellen prioriteit dient te hebben voor een mainportdiscussie die het kabinet z.s.m. wil aanzwengelen.
Een rol voor het platformoverleg zou kunnen zijn om alvast de IJmondgemeenten + Castricum, Weesp (A6-A9 verhaal,verwoesting Naardermeer en Geingebied) en Amstelveen (zie artikel) tot een gezamenlijke uitspraak tot aansluiting bij het standpunt DB Provincie te ontlokken...............

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

beste Aalegeiz,

Er is door de gezamenlijke platforms een brief in concept die dit weekend uitgaat
namens de 19 Platforms.
MAAR bovenstaande is een reactie door de gemeente Amstelveen. Persoonlijk ben ik hiermee zeer tevreden. Ik waardeer wat je schrijft over het feit, dat zaken niet vergelijkbaar zijn. Zelf woonde ik 26 jaar onder de buitenveldertbaan, en in overleg met mijnhuisarts verhuisd naar aveen-zuid
De laatste 10 jaar waren een ware hel, omdat vanaf 1990 ook mocht worden gestart op de baan. Er waren jaren van 500 % toename van vliegbewegingen, Dit betekende naast de overlast van de landingen, de veel ergere starts.
Op dit moment is de Buitenveldertbaan de enige plek, waar minder wordt gevlogen dan voorheen, en maakt men de belofte uit de PKB waar (Maar niet voor de Aalsmeer en Zwanenburgbaan!!!!)
Overigens wordt er nog steeds substantieel veel gevlogen, en veel hinder ondervonden .
Langs allerlei wegen wordt getracht de capaciteit op te rekken. De grootste truc blijft het feit, dat door het terugbrengen van 250 naar slechts 35 Handhavingspunten er 80 % meer kan worden gevlogen dan in het oude stelsel.
Het is vooral hierover, waar de Platforms in fel gevecht zijn verwikkeld met Ven W, die ijskoud deze manipulaties ontkent en ons bedelft onder allerlei mooie rapporten met als overwegende conclusie: Alles klopt.
Op deze manier zou het op transparantie lijken.
Ik hanteer liever het woord versluiering

Jan Griese PLRS

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Jaap de Jong,

Er is al een brief geschreven door de Milieudienst van de IJmondgemeenten inclusief Castricum. Een uitstekende brief, waarin zij aangeeft aan BRS , de provinciale lobby groep, dat zij niet accoord gaan met de BRS standpunten!

Er gebeurt dus al veel. Donderdag a.s. vergaderende 19 Platforms over nog veeeeel meer
Groet Jan Griese PLRS

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Ook de Provincie heeft diverse geledingen. Als het DB van de provincie blijkt geeft van gedeelde zorg met bewonersgroepen,binnen de verhoudingen Rijk-Provincie, is dat misschien een pril begin van het voelen van verantwoordelijkheid voor de zorgplicht die uiteindelijk bij de lokale/regionale overheid wordt neergelegd? En die het ministerie Verkeer & Waterstaat volledig ontbeert? Dus eindelijk een positief signaal dat toenadering mogelijk maakt (tot die geleding)?