Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Professionalisering van milieuhandhaving

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 822 
|
 VROM 
Professionalisering van milieuhandhaving

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) mee ingestemd wettelijke kwaliteitseisen te stellen aan de milieuhandhaving. De introductie van wettelijke kwaliteitseisen voor de handhaving hangt nauw samen met het project Professionalisering van de milieuwethandhaving, dat begin 2002 is gestart ter verbetering van de milieuwethandhaving.

In een bestuurlijk overleg zijn in november 2002 door de betrokken partijen, het ministerie van VROM, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen kwaliteitscriteria opgesteld. Deze kwaliteitscriteria zijn nu vastgelegd in wettelijke kwaliteitseisen. Dit leidt niet tot verzwaring van de bestuurlijke lasten voor gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten.
De kwaliteitseisen schrijven voor dat handhavingsorganisaties vastleggen welke milieuproblemen worden aangepakt, wat de effecten van overtredingen zijn, hoe de handhavingsdoelen moeten worden bereikt en hoe de monitoring en evaluatie moet plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2005 vindt de ‘eindmeting’ plaats die moet aantonen of wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria milieuhandhaving. Het kabinet kijkt met vertrouwen uit naar de resultaten.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. Het besluit wordt op 18 januari 2005 in de Staatscourant gepubliceerd en is voorgelegd aan de Tweede Kamer.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Het wordt dus een race tegen de klok.Eindelijk komt de schildpad in beweging...... Naar oud gebruik zal de overheid moeten zorgen voor afstemming! Dat wil zeggen dat de brutalen (luchtvaartsector) maar eens moeten inbinden en zoals iedereen in dit land aan moeten sluiten bij wat voor ons aller welzijn en gezondheid wordt afrgesproekn.