Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Prof.dr. H.B. Roos: Gedegen marktonderzoek

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 780 
|
 Erasmus Universiteit 
Prof.dr. H.B. Roos: Gedegen marktonderzoek

Op een onlangs door het Rotterdamse studentendispuut ‘Transito’ georganiseerde discussiemiddag hield de heer Baseler van Boeing een voordracht over hoe Boeing de toekomst ziet. Daar valt veel te leren en ik zou er heel veel columns mee kunnen vullen. Hij is werkzaam op de afdeling market research en hij weet derhalve veel van de luchtvaartontwikkelingen in het algemeen. Hij kwam met prikkelende stellingen. Hij toonde vrij eenvoudig met cijfers aan dat de gemiddelde vliegtuiggrootte van aankomende vliegtuigen op mainports daalt en niet stijgt zoals menigeen zou denken. Zelfs hogere luchthavengelden hebben geen effect op de gemiddelde grootte van het toestel van de klanten van de mainport. Ook congestie heeft daarop geen invloed. Onze studenten stonden perplex. Sommigen wilden de stellingen nog bestrijden doch het ontbrak de studenten aan adequate munitie daarvoor.

De heer Baseler ging ook in op een pikant detail in de uitgangspunten die Airbus en Boeing hanteren in het opstellen van de prognoses van het wereldluchtvaartverkeer. De visies van de fabrikanten van vliegtuigen genieten in de luchtvaartsector groot aanzien. Dat berust op de zeer gedegen aanpak van het prognosevraagstuk. Natuurlijk stellen de fabrikanten die prognoses op ten behoeve van hun eigen behoefte aan kennis omtrent de vraag of de productiecapaciteit dient te worden aangepast. Men zou kunnen stellen dat dit een simpel vraagstuk is omdat de wereldluchtvaart vrij constant groeit met ongeveer 5% per jaar. Dus met een simpele analyse zouden de fabrikanten geholpen kunnen zijn. De praktijk is dat het vraagstuk meer analyse vraagt. Men dient immers ook de vraag te beantwoorden welke toestellen meer en welke toestellen minder goed zullen kunnen worden verkocht.

Inmiddels weet iedereen dat Boeing niet kiest voor de ontwikkeling van een concurrent van de A380 maar juist ‘gokt’ op een kleiner toestel de 7e7. Ook dan lijkt een prognosemodel maar een beperkt hulpmiddel omdat men als duopolist natuurlijk niet alleen naar de markt moet luisteren maar natuurlijk ook de markt ‘maakt’. Elke keuze is dan goed omdat de klanten niet anders kunnen, Maar het ligt toch allemaal veel kritischer. Welke argumenten heeft Boeing om toch te kiezen voor een configuratie als die van de 7E7? Dat heeft te maken met de discussie over de economie van het gehele proces dat luchtvaartmaatschappijen ten behoeve van het vervoer van passagiers moeten besturen. Daarin speelt ‘security’ een steeds belangrijker rol. De security check voor alle passagiers van een A380 duurt zo lang dat daarvan een negatief effect uitgaat op de exploitatie. Al die tijd staat het toestel stil en dat kost geld. Met een filmpje schetste Boeing dat effect heel aardig. Het verhaal is in lijn met een model dat ik twee jaar geleden ontwikkelde en mocht presenteren voor een gezelschap van luchthavendirecteuren in de USA. Ook zij onderschreven mijn vermoeden destijds.

Natuurlijk is er ook een markt voor de A380. Het maken van prognoses is en blijft daarom ook een interessant vraagstuk.

Prof. Dr. Hugo Roos
Hoogleraar Logistiek Management
Erasmus Universiteit Rotterdam

(Uit Luchtvaartnieuws / Colums 26-12-2004)
________________________________________

Zie ook —> A380 en 7E7 onder ‘Zoek!’ (Rechts boven)


Reacties op dit bericht