Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Prof. Dr. Hugo Roos: Groei?

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 833 
|
 Luchtvaart =nieuws 
Prof. Dr. Hugo Roos: Groei?

Afgelopen week werden wij verblijd met mooie cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek over de groei van de passagiersbewegingen op Nederlandse luchthavens. Het is verrassend te moeten waarnemen dat het CBS het nieuws haalt. Dat gebeurt hoogst zelden. Wat schuilt hier achter? Is het des te meer opmerkelijk dat het over luchtvaartcijfers gaat?

Tot nu toe was het steeds zo dat de luchthaven Schiphol het nieuws haalt met prognoses die menigeen dan weer om welke redenen dan ook in twijfel wil trekken. Om CBS cijfers kun je niet zomaar heen. Die zijn hard. Het was zelfs zo dat een woordvoerder van het CBS mocht toelichten op de radio waar die groei optrad. Ook dat is een unicum. Dubbel-‘digit’ groeicijfers werden er getoond! Ik hoop dat het CBS vaker het nieuws haalt met deze berichten. Het toont aan dat het beter is om de reislust van de wereldbevolking door het CBS te laten meten en daarvan verslag te doen dan dat over te laten aan ‘besmette’ bronnen.

Ik hoop dat deze wending in de aandacht voor de bronnen van de luchtvaartgroei ook zal leiden tot een minder krampachtige houding van de landelijke overheid ten aanzien van de groei van de luchtvaart. Krampachtig mag toch genoemd worden dat het kennelijk politiek niet correct is om te zeggen dat de luchtvaart een sterke groeisector is. Het is kennelijk wel politiek correct om dan aan de luchtvaartmaatschappijen impliciet de boodschap mee te geven dat groeien op de Nederlandse luchthavens er voorlopig niet in zit. Ik vind dat een onverantwoorde politieke correctheid. Elke luchtvaartmaatschappij mag zo groot worden als zij zelf wil en daarbij behoort ook elke Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de overheden in Nederland met name de KLM als het ware ‘knevelen’ in haar groei. Dat is een ongehoord schandaal! Er dient, gelet op de grote belangen die in het geding zijn, alle ruimte te zijn voor de expansie van wie dan ook. Tekort aan capaciteit leidt tot aantasting van de concurrentiekracht van de luchtvaartmaatschappijen die zomaar niet van luchthaven kunnen wisselen, waaronder KLM en Martinair de belangrijkste zijn.

Ik heb dat vraagstuk van de verandering der marktverhoudingen in mijn afscheidsrede van vorig jaar belicht. Ik hoop, dat het CBS nog vaak het nieuws mag halen met interessante gegevens over de luchtvaart.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Zouden wij het nog mogen beleven, dat u zich echt in het schipholdossier (Ook Luchtvaart) verdiept,en niet zulke eenzijdige praatjes distribueert? Of moet u uw commissariaat veilig stellen ?
Jan Griese