Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Proeven tegen vlieghinder

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1155 
|
 Amsterdams stadsblad 
Proeven tegen vlieghinder Download het gehele artikel 'Proeven tegen vlieghinder'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door BS uit Castricum

'Precies tussen Castricum en Limmen door kunnen vliegen'?

Dat is toch een grap, mag ik hopen. Zo niet dan heeft mijnheer Bakker niet de moeite genomen de afstand tussen Limmen en Castricum (letterlijk) af te passen.

De mythe dat er tussen deze twee plaatsen een zodanige strook ligt dat zowel Limmen als Castricum weinig of niets van dat vliegtuig zouden merken leeft al een behoorlijke tijd. In werkelijkheid is het een redelijk formaat weiland.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Dat precies tussendoor vliegen doen ze nu al, en dat is juist de pest. Die ruimte is veel te klein, nt 450 meter, en daarom liggen IEDERE NACHT half Castricum en Limmen de helft van de tijd wakker. Dit is dus een dom experiment. Waarom verplicht over ieder nacht steeds weer over Castricum/Limmen? Het ware beter om eens te bedenken dat 'ieder zijn deel zou moeten krijgen, waarom niet 's nachts ook elder gevlogen? Zo heeft iedereen kans op rust, naast de verplichte onrust. Waarom niet wisseld over het Heilooerbos? Daar kan men veel hoger vliegen én er is veel meer ruimte! Of over Alkmaar, daar kan men nog hoger vliegen, en het stadsrumoer maskeert het vliegtuiggeluid nog eens extra. Daar merk je er mogelijk niets van. Zulke experimenten snijden hout, niet zo'n marge-experiment 'preciezer vliegen' over het schijnbare gaatje tussen Castricum en Limmen, recht over onze regio, ieder nacht weer. Wat dat in de marge verbetert, als al, dat zal volstrekt onvoldoende zijn. Om dat in te zien heb je heus geen experiment nodig.

Geplaatst door Leonard uit Castricum

Mijnheer de Bakkert, als uw buurman nu eens vooraf vertelt ELKE avond tot diep in de nacht een feestje te gaan geven... Echt niet dat zo'n aankondiging de overlast vermindert.

Geplaatst door Els uit Castricum

Beste mijnheer Bakker,

Wilt u zo vriendelijk zijn om eens te komen kijken over welk strookje u het heeft, tussen Limmen en Castricum? Dat is n.l een mug van een strookje. En die vliegtuigen maken elke nacht duizenden kinderen wakker om maar eens iets te noemen. Die moeten naar school, want er zijn hier een zestal scholen waar over heen wordt gevlogen, als de kinderen op school zijn, moe en onuitgeslapen.
En wat te zeggen van de tweeverdienende ouders, die in de nacht met huilende kinderen zitten, die niet meer kunnen slapen???Ik besefte op een kwade dag, dat als er een toestel neerstort en dat zit er dik in, dat durf ik met stelligheid te beweren, dan zijn er, als hij bijv. op de Jac.P.Thijsse neerstort, duizenden kinderen dood of half verbrand. En de andere kinderen van de andere scholen getraumatiseerd. Toen ik dat op een dag bij het Cros meldde, was het na 250 toestellen, die ochtend, opeens oorverdovend stil, zo zijn ze er van geschrokken.
Dus u mag bij mij een kopje koffie komen drinken en dan fietsen we gezellig naar dat strookje. Ik denk, dat het schaamrood u naar de kaken stijgt voor zo'n plan. Het zit er gewoon niet in, dat grote Schiphol maar wèl een luchthaven, die rekening houdt met de bewoners van Nederland!Dus er zit niets anders op dan terug te keren naar een normaal aantal vluchten in een goed uitgekined plan! Veel succes!

Geplaatst door Els uit Castricum

Sorry, uitgekined moet zijn uitgekiend.

Geplaatst door Bob uit Limmen

Meneer Bakker. In hemelsnaam, stop toch een keer met die mythe dat het vooraf beter geinfomeerd zijn, het accepteren van herrie minder moeilijk zou zijn.
Je reinste kul, meneer Bakker!
IEDERE dag weet ik, dat als de wind uit een zuidelijke richting is, de vliegtuigherrie in Limmen op z'n hardst is. Denkt u nou echt dat ik dan denk: goh, die meneer Bakker is toch een knappe man. Ik ervaar nu ineens veel minder herrie bij hetzelfde aanbod van vliegtuigenherrie nu meneer Bakker heeft gezegd dat ik vooraf beter geinformeerd kan zijn.
Meneer Bakker, een welgemeend advies, laat u zich eens nakijken door een dokter. Kan die meteen vertellen hoeveel slaapgestoorden hij op z'n spreekuur krijgt.

En wat die buurman betreft, het is maar net wat voor een verstandhouding je met deze man hebt. Is deze goed dan kan je z'n EENMALIGE feestje en de gepaard gaande herrie misschien wel verdragen. Is de verstandhouding slecht dan accepteer je niks en zie je het miscchien wel als een porovocatie. Denkt U daar maar eens over na in relatie met de omwonenden en Schiphol.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Als mijn buurman een feestje geeft dan weet ik tenminste zeker dat ik 's ochtends kan uitslapen. Dat werkt bij Schiphol dus niet. Die beginnen gewoon weer rond 5 uur. Als mijn buurman 30 feestjes geeft in de maand dan pik dat niet.
En wat moet er dan gebeuren met de gebieden waar zowel de landers als de vertrekkers herrie veroorzaken zoals bij mij. Ik heb 340 feestjes in het jaar. Ik hoef niet te weten of ik door de hond of door de kat wordt gebeten, ik weet zo wel dat het pijn gaat doen.
Waarom worden nu juist de plaatsen waar geisoleerd is, ontzien? Wissel de Polderbaan en de Zwanenburgbaan (maar dan niet de Polderbaan routes gebruiken natuurlijk) als hoofd- en nachtbaan.

Geplaatst door V.O.S uit NULL

'Het eerste experiment betreft het per maand wisselen van de voorkeursrichting voor landen en starten'. In de zomermaanden moet het op basis van meteorlogische gegevens, ongeveer 70% van de tijd lukken. (?)
70% van de gegeven tijd? Per maand wisselen? Mijnheer Bakker: het zijn voornamelijk zuidelijke windrichtingen die in Nederland overheersen! Dus vanwaar dat wisselen op de Kolderbaan? Er wordt helemaal niet gewisseld, dat hebben wij in Uitgeest het (vrijwel) gehele afgelopen jaar wel kunnnen constateren! Net zo min als het zogenaamde 'salderen'!
Waarom zit u niet in de 2-de kamer? Daar liegen ze de mensen ook voor!
Trouwens, vrijwel alles wat over Castricum/Limmen gaat, gaat ook over Uitgeest! Plus ook nog die herriebakken die uit het noord-oosten komen en te ver doorgaan, en dan met een gierende bocht nemend, ook over het dorp gaan!
Het Cros: staat er bij en kijkt er naar....en laat zich vervolgens inpakken door de Schiphol-Group! BAH!

Geplaatst door Joanneke uit NULL

Bovenste beste meneer Bakker,
Ik ben het er helemaal mee eens dat u zich moet laten onderzoeken door een dokter! Ik heb dit u al verscheidene keren te horen gegeven, alleen luistert u niet echt naar het goed gemeende advies van uw zuster. Maar waarom die eeuwenlange discussies?? Laat iedereen 'snachts dopjes in de oren doen, dan is het probleem gelijk opgelost! En heb je ook geen last van het gesnurk van de buren!


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

U is vast geen ervaringsdeskundige als u geluid van vliegtuigen durft te vergelijken met gesnurk van de buren. Ik heb alle ventilatie sleuven dichtgestopt, heb zowel luxaflex als dikke gevoerde gordijnen en ik maak al 4 jaar gebruik van allerlei soorten oordopjes. Helpt niet. Ik heb wel een aantal malen een vette oorsteking opgelopen. Dat hielp.

Geplaatst door Rein uit Amersfoort

Ik heb de indruk dat men bij deze experimenten niet systematisch te werk gaat, maar daarentegen wat aanrommelt. Mijn vraag is:
1) wordt de geluidbelasting van een bepaald woongebied door het experiment verminderd of mikt men puur op de niet-akoestische faktoren van de geluidhinder zoals van te voren lawaai aankondigen. Dat laatste werkt wel bij incidenteel lawaai zoals feestjes etc, maar niet bij herhaaldelijk lawaai en werkt ook praktisch niet als men weet dat de lawaaimaker niet reageert op de klachten van de lawaai ontvanger.
3) Wordt het effect van het experiment voorspeld en ook objectief gecontroleerd achteraf? Wordt de geluidbelasting inderdaad verminderd ( dmv metingen want berekeningen zijn onbetrouwbaar) resp. is de geluidhinder werkelijk minder( hinder enquete). Zonder objectieve effectmetingen zijn de experimenten zinloos. Klachten zijn geen goede maat voor de hinder. Dat is algemeen bekend in de akoestische wereld. Alleen amateurs geloven daar nog in. Ik ben 25 jaar actief als akoestisch specialist en heb dit verhaal al vele malen gehoord. Er zijn verschillende wetenschappelijke publikaties die de onbetrouwbaarheid van klachten als maat voor de hinder aantonen. Klachten zijn wel van politiek belang.

Dan de experimenten afzonderlijk:

3)experiment 1 wisselen van richting vermindert het geluid niet. Het verantdert aan de voorspelbaarheid van het lawaai ook niets. Of het nu elke maand hetzelfde is of wisselt. beide zijn dan even voorspelbaar. Je kunt misschien beter niet wisselen. Mensen die nog kunnen wennen aan de herrie, doen dat beter bij elke maand hetzelfde. Voor mensen die hier niet meer aan kunnen wennen is het even erg. Ik verwacht hier niets van.

4) hoger aanvliegen tussen Limmen en Castricum:

Dat hoger aanvliegen geeft minder lawaai. Dat helpt altijd iets. Een glijvlucht zou nog meer helpen. De onbebouwde strook tussen Limmen en Castricum is een paar honder meter. Dat helpt dus niet.

5)Tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep doorvliegen:

Tussen woonkernen door vliegen is in principe een verstandige matregel. Dat daar nu net een handhavingspunt ligt geeft weer aan dat die punten niet doordacht gekozen zijn. We hebben in de negentiger jaren de discussie gehad van absurde handhaving tussen de koeien. ( rapport int'Veld) en nu liggen een aantal punten weer tussen de koeien.
Je kunt dit overigens alleen controleren met metingen omdat de berekeningen alleen werken met de theoretische vlieghoogten.

De strookbreedte Hoofdorp-Nieuw Vennep is overigens 3 km breed. Je verdeelt de herrie op deze manier. Dat geeft vaak meer gehinderden. Is hier mee gerekend? dus hiervoor geldt:
eerst effect voorspellen, dan controleren.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

beste Rein,
Je maakt m.i.zeer ter zake opmerkingen. TNO deed vorig jaar onderzoek, waaruit bleek, dat meer dan 80 % van ondervraagde burgers geen heil verwacht van informatie over hoe er gevlogen wordt.
Mijn/onze waarneming is, dat men (o.a. het ministerie van Ven W, bij monde van Stas Schultz, bij voortduring roept, kijk eens aan, hoe goed het gaat, wat we allemaal niet doen. Een P.R. verhaal, als zou via CROS er nu veel problemen gaan worden opgelost. Het verbaasd mij altijd zeer, dat als het economieverhaal moet worden uitgevent, men het over de B.V. Nederland heeft, het grote belang etc etc, maar als het om de hinder gaat, moet de Regio het maar oplossen.
Uiteraard, dient er een nul meting vooraf te zijn, en een degelijk meting daarna. Zo gaat dat bij integer wetenschappelijk onderzoek. Maar dan heb je natuurlijk in het buitengebied Handhavingspunten nodig en grenswaarden, waaraan je kunt refereren, die nu geheel ontbreken.
(En dat is wat de CDV Eversdijk adviseerde.)
Het zou kunnen zijn, dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan, er enige winst uit zou kunnen komen. Ik verwacht dat overigens niet, wanneer we bedenken, dat ca 80 % van het baangebruik afhankelijk is van de weersgesteldheid (Meteo invloeden.)
Bovendien is er nog steeds geen degelijk meetinstrumentarium ontwikkeld. De CDV adviseerde daarmee snel aan de gang te gaan, maar van dat Project horen we niets meer. Dat lijkt volstrekt stil te liggen.
Ik herinner me, de woorden in het rapport (In het Veld-1998-Een verstandshuwelijk)warin men concludeerde: Er moet snel gemeten gaan worden. De woorden van Jan Terlouw, in de Eerste kamer: "Er wordt niet eens gemeten?"
Dus voor dat er geexperimenteerd gaat worden, moet eerst het CDV advies worden opgevolgd.
Bovendien moet dat per saldo uit die experiementeer wet, anders gaan voordelen weer naar de sector, zoals altijd.

Dat hele experimenteren lijkt voor 85 % een schaamlap, om maar geen andere maatregelen te hoeven nemen:
Zie het document van de 19 Platforms: "De wereled op zijn kop", bovenaan deze site.