Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Proef ‘parallel starten’: Geen extra inzet Zwanenburgbaan meer nodig

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 824 
|
 crosnet.nl 
Proef ‘parallel starten’: Geen extra inzet Zwanenburgbaan meer nodig

crosnetlogosm.jpg

De Zwanenburgbaan wordt niet meer ingezet als startbaan voor het testen van nieuwe vaste vertrekroutes van deze baan. Daarmee behoort de extra overlast die omwonenden van Schiphol van deze tests hebben ervaren tot het verleden. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van de CROS om de overlast van deze fase van de proef zo spoedig mogelijk te beperken.

De proef met ‘parallel starten’ is een onderdeel van de afspraken die in het kader van het Aldersadvies voor de korte termijn zijn gemaakt.

De volgende stap van de proef gaat in op 11 augustus aaanstaande. Dan zullen bij parallel starten vaste vertrekroutes, ook aangeduid met SID’s, worden gevolgd: de bestaande van de Polderbaan en de nieuwe van de Zwanenburgbaan. Tot die tijd wordt de oude procedure voor parallel starten nog gevolgd. Hierbij krijgen de vertrekkende vliegtuigen van de verkeersleiding koersinstructies in plaats van vaste vertrekroutes te volgen.

Het vraagstuk ‘parallel starten’ ontstond in november 2003. Toen werd de toen nieuwe Polderbaan voor het eerst tegelijk met de Zwanenburgbaan gebruikt voor startend verkeer. Het gewenste niveau van veiligheid bleek echter in de praktijk met de nieuwe procedure met vaste vertrekroutes niet te kunnen worden gewaarborgd. Vanaf dat moment krijgen vertrekkende vliegtuigen tijdens parallel starten koersinstructies en worden geen vaste vertrekroutes gevolgd. Een stuurgroep onder leiding van het directoraat-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de proef met de nieuwe vaste vertrekroutes uitgewerkt. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Amsterdam Airport Schiphol, de KLM en LVNL zitting. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, na instemming van de CROS, toestemming gegeven voor het uitvoeren van de proef.

Figuur 1: Nieuwe vertrekroutes van de Zwanenburgbaan (blauwe lijnen).

Nieuwe vertrekroutes van de Zwanenburgbaan (blauwe lijnen)

Tevens start onderzoek of door kleine aanpassingen van de nieuwe vaste vertrekroutes deze al nauwkeuriger gevlogen kunnen worden waardoor de geluidhinder kan verminderen. In overleg met direct betrokken bewoners en bestuurders wordt in CROS-verband onderzocht of de ligging van de routes ten opzichte van de woonkernen kan worden verbeterd. Afspraken hierover worden opgenomen in de overeenkomst voor de ontwikkeling van Schiphol voor de middellange termijn waar de deelnemers aan het overleg onder leiding van de heer Hans Alders aan werken.

Klik hier voor  het volledige persbericht van Luchtverkeersleiding Nederland.

 


Reacties op dit bericht