Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Proef nachtnadering Polderbaan omgezet in blijvende procedure (met de bijlage van KDC en nu ook o

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1387 
|
 Cros/KDC 
Proef nachtnadering Polderbaan omgezet in blijvende procedure (met de bijlage van KDC en nu ook o

Schiphol - De leden van de CROS hebben vandaag besloten om de proef met een verbeterde procedure voor nachtelijke landingen op de Polderbaan om te zetten in een blijvende procedure.

De nieuwe procedure is op verzoek van de CROS door het kennis- en ontwikkelcentrum KDC van Luchtverkeersleiding Nederland, Amsterdam Airport Schiphol en de KLM ontwikkeld en vanaf november 2007 door LVNL als proef toegepast. In de nieuwe procedure zetten landende vliegtuigen op weg naar de Polderbaan de eindnadering hoger is. Deze eindnadering begint op een vast punt boven de Noordzee. Vanaf dit punt volgen de vliegtuigen een vaste naderingsroute en voeren daarbij de nadering uit met zo min mogelijk motorvermogen, de zogenoemde CDA naderingen.

De minimum hoogte die de vliegtuigen op dit beginpunt van de vaste nachtnaderingsroute nu moeten hebben, is verhoogd van ongeveer 1300 meter naar ongeveer 1650 meter.

Sinds de start van de proef schrijft LVNL luchtvaartmaatschappijen aan wanneer een vlucht niet geheel volgens de procedure is uitgevoerd. Dit heeft inmiddels het aantal correct uitgevoerde geluidarme naderingen op 97% gebracht.

Daarnaast mogen vliegtuigen die technisch niet zijn uitgerust om deze CDA naderingen uit te voeren sinds 13 maart jl. van dit jaar niet meer in de nacht op Schiphol landen.

Doel van de proef was het verminderen van de geluidhinder in het gebied ten noordwesten van de Polderbaan. Castricum, Limmen, Uitgeest en Akersloot ondervinden hinder van de landende vliegtuigen die in de nacht vanuit het westen de Polderbaan naderen. Evaluatie van de proef heeft aangetoond dat het beoogde doel is bereikt. Er is minder geluidbelasting in de betrokken regio en de hinder die daar wordt ervaren is minder.

Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van onderzoekgegevens van het onderzoeksbureau Motivaction, berekeningen van de effecten van de maatregel op de geluidbelasting door het NLR en van de klachten die het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol BAS (www.bezoekbas.nl) registreert.

De resultaten van de evaluatie zijn recent gepresenteerd aan wethouder Portegies van de gemeente Castricum, aan vertegenwoordigers van omwonenden in de CROS en aan leden van de Vereniging Gezamenlijke Platforms. Zij toonden zich positief over de bereikte resultaten.

“Deze maatregel is een goede eerste stap op weg naar vermindering van geluidhinder en verbetering van de leefomgeving in Castricum en omstreken”, aldus mevrouw Portegies. “In
de toekomst zullen meer stappen volgen.”

CROS-pilots
In het kader van de evaluatie van het Schipholbeleid heeft de CROS in 2005 maatregelen voorgesteld om de geluidhinder door vliegverkeer tegen te gaan. Om een aantal van deze maatregelen te kunnen testen heeft de CROS aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat een aantal pilots voorgesteld. In nauwe samenwerking met omwonenden, bestuurders, luchtvaartpartijen en de overheid zijn afgelopen jaar twee pilots van start gegaan. Het betreft naast deze pilot ook de proef met de vaste bochtstraal bij Hoofddorp en Nieuw Vennep.

De CROS
De CROS verbindt alle bij Schiphol betrokken partijen en heeft de wettelijke taak om een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen
van die betrokkenen. Naast overleg houdt de CROS zich bezig met onderzoek naar klachten als gevolg van vliegverkeer in de regio en laat de CROS hinderbeperkende maatregelen ontwikkelen. In de CROS zitten vertegenwoordigers van 30 gemeenten, bewoners, provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en de luchtvaartsector

Zie:


Hieronder vindt u een grafisch halfjaaroverzicht van de feitelijk vlieghoogte boven de echte woonkern van Castricum, ter hoogte van postcode 1902GN.
Bron: data van de vliegtuigvolger van PVRC (radar.vlieghinder.nl).  Slechts indicatief. De sterk afwijkende punten worden veroorzaakt door afwijkingen in het navigatiesysteem van het betreffende vliegtuig. Deze info staat geheel los van het onderzoek van KDC

Zie:


Hieronder vindt u een grafisch halfjaaroverzicht van de feitelijk vlieghoogte boven de echte woonkern van Castricum, ter hoogte van postcode 1902GN.
Bron: data van de vliegtuigvolger van PVRC (radar.vlieghinder.nl).  Slechts indicatief. De sterk afwijkende punten worden veroorzaakt door afwijkingen in het navigatiesysteem van het betreffende vliegtuig. Deze info staat geheel los van het onderzoek van KDC

Download het gehele artikel 'Proef nachtnadering Polderbaan omgezet in blijvende procedure (met de bijlage van KDC en nu ook o'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Mevrouw Cristel Portegies is de Castricumse wethouder die twee dingen stelde:

1. Het is belangrijk de geboden mogelijkheid tot regionaal overleg niet te verwaarlozen. Dit CROS resultaat is daar een van.
Het zou interessant zijn de ondersteunende cijfers te zien.

2. Al zijn de resultaten van de Alderstafel teleurstellend, het recht en de mogelijkheid van werkelijke overheidszorg voor behoud van het leefklimaat, moet bevochten worden op een ander niveau, namelijk een waarin de overheid de plicht aanvaardt de verkeersleiding op te dragen en middeln te geven voor permanent en actueel beschermen van leefkwaliteit onder het luchtruim, waar dan ook.

Dit resultaat lijkt een mengvorm. Hoe dan ook, dit zijn geluiden die we wel graag horen.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Gelukkig, dan heb ik me maar ingebeeld dat er vliegtuigen 's nachts bij ons overkomen en ook nog steeds op dezelfde hoogte.

Geplaatst door Angela uit Limmen

Voor de mensen onder de aanvliegroute heeft het niets opgeleverd. Nog steeds bijna elke nacht wakker gebulderd (bij zuid/zuidwesten winden). Er is nog niets verbeterd, ik weet niet waar ze het vandaan halen, ik wil nu wel weer eens normaal slapen 's nachts. Cros en LVNL wanneer gaat dat er van komen??

Geplaatst door Gerard uit NULL

Je kunt de hinder aanzienlijk verminderen door de aanvliegroute 's nachts te spreiden over meerdere routes en dagen. Nu zijn het steeds dezelfde mensen die uit hun slaap worden gehouden, iedere nacht weer. Want zóveel stiller vliegen ze niet dat je er niet meer wakker van wordt. Zéker na half 5 's morgens is het gewoon nog steeds HERRIE. Waarom verdeelt de overheid die route niet? Dan krijgt ieder zijn deel, en dan bedoel ik niet de herrie , maar de nachtrust die je als mens gewoon moet hebben om te kunnen functioneren. Zo moeilijk kan het niet zijn om meerdere routes aan te wijzen. Als ze maar willen!

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Helemaal mee eens Gerard!..Echter is de weg van concentratie ingeslagen...dat is makkelijker voor Schiphol en als het echt nodig is gaan ze vanwege capaciteit wel weer een extra route erbij bedenken...

Geplaatst door Gerard uit NULL

Victor, zou het? Ik meen dat er een maximum aantal nachtvluchten werd afgesproken? Dus dan kan je denk ik veilig meerdere verdeelroutes plannen.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Bij ons (Oost-Heemskerk, pt EH608 in de grafieken van de bijlage, 10 NM van Schiphol) helpen andere routes toch echt niet. Vrijwel elk vliegtuig van/naar de Polderbaan komt langs. Waarom is er een taboe op het gebruiken van de andere banen 's nachts? Ik heb al eens voorgesteld om de hinder te verdelen op grond van minimale rustperiodes maar helaas.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Wim, gelijk heb je. Enige solidariteit van elders zou elders niet misstaan!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Blijbaar was ik niet voorzichtig genoeg met mijn verlangen naar de statistische betekenis van de resultaten. Het is de vraag of statistische betekenis wel afdoende is.

Hier is duidelijk geworden dat je als individueel gehinderde niets opschiet met een statistisch resultaat van een onderzoeksbureau.

Het wordt inderdaad tijd, dat het tot de overheid doordringt dat er ernst moet worden gemaakt met twee zaken: ten eerste het begrijpen van de problemen, ten tweede het oplossen ervan op zo’n manier dat je geen personen opoffert, tenzij die wonen in een gebied dat permanent onder de verantwoordelijkheid van een luchthaven valt. In dat laatste zit er niets anders op dan of de faciliteiten voor de luchthaven opheffen of de bewoners op ene of andere manier afdoende schadeloos stellen voor een probleem dat ze wordt opgelegd en dat ze zelf niet hebben geschapen.

Het instellen van een Alderstafel met opdracht tot compromissen te komen lijkt logisch. Maar zo’n opdracht is niet de goede. De vraag moet zijn: kan je het probleem afdoende oplossen of kan je dat niet? Wat nu wordt gevraagd is: kan je er aan sleutelen?. In het laatste geval, wel sleutelen maar niet oplossen, moet de Alderstafel rapporteren dat ze wel zeker zijn van een compromis, maar dat ze niet in staat zijn vast te stellen of dat compromis bevredigend is.

Wat men nu doet is zeggen: we hebben het gezien en we hebben naar vermogen wat verzachtende maatregelen genomen. Zoals gezegd: de Alderstafel heeft echter geen maat om vast te stellen of de oplossing afdoend is en kan en mag dus niet het laatste woord hebben. De pers en de kamer heeft dat niet door. Dat Alders zelf dat niet door heeft mag hem terecht worden verweten. Hij is wel flink maar zijn denkraam lijkt me beperkt.

Op dit punt faalt dus de overheid. Die doet veel te weinig aan het onderzoeken en vaststellen wat de problemen zijn en hoe je de actuele situatie afdoende kunt verbeteren.

Tenslotte: blijft de noodzaak van druk op de overheid. Niet alleen ‚blijft’, maar wordt overduidelijk.
Ook is duidelijk dat het overleg niet mag worden ontweken door hen die formeel daar aan deel nemen. Dat si een te gemakkelijke weg. Integendeel, ze moeten leren binnen het kader een hardere opstelling in te nemen. Bij falen moeten niet zij exploderen, maar de tafel.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Het was zelfs zo, dat Minister Eurlings sprak van een "Historische gebeurtenis" daarmee zijn gevoel voor verhoudingen volkomen overboord gooiend !
Hans werd in de kamer door Eurlings op een bijna onsmakelijke manier bewierookt.
Alders ontpopte zich als dociele zetbaas, daarmee een vijgeblad voor Eurlings creeerend.
Dus: Op naar de Kamerleden en de media !

Geplaatst door OB uit Castricum

Denk dat de heer Eurlings alleen maar geïnteresseerd is in het overkomen als charmant en intelligent, doch zeer beslisvaardig. Achter de glimlach schuilt een keiharde wil om tot resultaten te komen zonder schade aan de persoon, waarbij onder persoon vooral aan de eigen persoon moet worden gedacht. Niet Alders die als vijgenblad dient, maar wierook waarachter potentiele verantwoordelijkheid al vast naar de ander, hier Alders, wordt afgeschoven.

Geplaatst door webbeheer uit NULL

Zojuist toegevoegd aan dit bericht: een 'eigen' plaatje van PVRC uit de vliegtuigvolger. Dit plaatje geeft een indruk van de werkelijke vlieghoogtes 's nachts en overdag boven de woonkern Castricum.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Webbeheer, Komt er nog een conclusie/vergelijking aan de hand van het "eigen" plaatje tov de gemelde uforie over het hoger aanvliegen...lijkt dat er niet veel is veranderd.....ik hoor graag uw interpretatie..

Geplaatst door webbeheer uit NULL

@Victor: Mogelijk kunnen we in een wat later stadium een wat uitgebreider rapport maken aan de hand van onze eigen data. Wat opvalt aan dit plaatje is dat men boven ons gebied sowieso niet op een hoogte van 1650 m vliegt, maar rond de 1150 meter, met een flinke spreiding. Ook is te zien dat veel vliegtuigen 's morgens na half 5 alweer lager vliegen.

Niet in de grafiek is te zien, maar wel uit de onderliggende database te halen, dat men ten opzichte van hetzelfde halfjaar van 2007 z'n beetje 100 meter hoger is gaan vliegen. Maar door de toename van het vliegverkeer in 2008 (mogelijk veroorzaakt door andere overheersende windrichtingen) zijn de absolute aantallen 'laagvliegers' nog niet echt afgenomen, eerder toegenomen.

We zullen bekijken of we in de toekomst aan de hand van onze data ook de CDA-kwaliteit kunnen bepalen.

Nog een opmerking: Een van de belangrijkste aspecten van hindervriendelijk CDA-vliegen is het zo stil mogelijk gebruiken van motorvermogen en kleppen e.d. KDC geeft aan dat ze dit aspect niet kunnen meten. In dat licht gezien is die '97%' goed gevlogen CDA wellicht wel erg optimistisch. In de praktijk kan je horen dat veel kisten, ondanks die 100 meter hoger, na half 5 toch veel meer overlast veroorzaken dan kisten op vergelijkbare hoogte in het holst van de nacht.

Zie je ook hoe nauwkeurig men overdag de lage vlieghoogte van 600 meter aanhoudt? Ik ken geen land waar men zo laag vliegt op zo'n grote afstand van de luchthaven.

Men kan vermoeden dat men in de rustige perioden uit de grafiek het aangekondigde CDA-vliegen overdag gaat uitproberen. ('s avonds na half negen en misschien ook wel 's middags van half drie to half vier). Zie het andere nieuws van deze week.