Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Proef met gelijktijdig starten Schiphol gaat verder

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 954 
|
 Noordhollands Dagblad 
Proef met gelijktijdig starten Schiphol gaat verder

ZAANSTREEK - De vliegproeven die sinds maart op Schiphol worden uitgevoerd, zijn een nieuwe fase in: vanaf vrijdag wordt een nieuwe vliegroute voor vertrek vanaf de Zwanenburgbaan uitgetest, terwijl tegelijkertijd vanaf de Polderbaan gestart wordt.

In het verleden waren er veiligheidsproblemen met dit zogenoemde parallel starten. De Zwanenburgbaan en de Polderbaan wijzen allebei naar het noorden en liggen volledig parallel aan elkaar. De banen liggen krap twee kilometer van elkaar verwijderd. In het verleden bleek dat bij stevige westenwind het regelmatig voorkwam dat parallel startende vliegtuigen dichter bij elkaar in de buurt kwamen dan volgens veiligheidsregels is toegestaan. Om parallelle starts toch mogelijk te maken, werd de procedure vanuit de verkeerstoren door luchtverkeersleiders begeleid met een serie aanvullende instructies voor piloten


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Ach......waarom ook niet?
Als het veiligheidssenario om de hoek komt kijken, zodat je er hinder van ondervindt, pas je toch gewoon het veiligheidssenario aan? Zoals praktisch alle regels aangepast zijn aan de luchtvaart(capaciteit) en niet andersom, zoals het zou moeten zijn.
Het zal best wel zo zijn dat de luchtvaart relatief tot de veiligste sector behoort, maar ik heb inmiddels de indruk dat de regels bij het 'Schiphol-Paradijs' ondergeschikt raken ten opzichte van de capaciteit. Beangstigde onwikkeling.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

KOM OP, JOMGENS !

Ik protesteer tegen de nieuwe, ononderbroken aanwezigheid in Castrucum van achtergrondgeluid van startende vliegtuigen.
Ik hoop dat de Heren Erwin von der Meer en van der Schoor er bij onze gemeente op aandringen om fel hiertegen te protesteren. Laat Erwin von der Meer even vergeten dat hij zich netjes moet gedragen aan de tafel van Alders. Primair is hij toch de voorzitter van het Castricumse geheel, al het andere is maar afgeleide doenerij.

Misschien vergeten de heren te veel dat het hun taak is het contact te onderhouden met hun achterban. Ze zijn niet in hun functies aangesteld om hun diepe, aangeboren eigen inzicht, maar omdat we vertegenwoordigers nodig hebben. Nu ook startende vliegtiuigen herrie veroorzaken is de regio waar PVRC en Castricum voor staan, helaaml goed vergiftigd, starten of landen.

Kom op, jongens, doe je best.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Toch liever starters op ruim 2000m dan continue gierende landers op 600m hoogte...

Dus wat mij bestreft is het veel gunstiger als er meer parallel gestart wordt.

Liever natuurlijk totale rust zonder vliegtuigherrie!


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Victor

Tot voor kort werd gestart zonder herrie boven of onder 2000 m.
Je opmerking lijkt me een uitvlucht

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ja in Castricum hadden er geen last van, maar wel in de regio. Ik probeer dat hier al jaren tevergeefs naar voren te brengen. En in tegenstelling tot Victor heb ik liever de landers dan de starters, maar die halen hier de 2000 meter dan ook niet.En hier is Heemskerk, topografisch en demografisch echter Beverwijk.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Om over Spaarndam slechts te zwijgen Willem.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, het lijkt me het zinnigst om synergie te halen uit het gezamelijke belang: minder hinder.
Of dat nou starters of landers zijn of grondgeluid is.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Helemaal mee eens L.R. Aalegeiz

Bij enig nadenken is het beperken van verdere groei tot een bepaalde limiet nou niet het direkte middel om hinder te verminderen. Het kan en moet alleen nog meer hinder betekenen.

Ook het nu nooit meer gehoorde argument dat de Polderbaan zo'n zegen is omdat die gericht werd op dunbevolkt gebied, is een gotspe gebleken.
De aanvankelijke officieel ondersteunde bewering dat het wel zou wennen blijkt onwaar. Voor mij mag die weg. Hetzelfde geluid gaf minder hinder in een drukker en daardoor lawaaïger gebied.

Dat richten op dunbevolkt gebied had te maken met buitengebied. De rekenaars hadden het met het extrapoleren van hun rekenen naar dat gebied grondig mis, al gaat men nog steeds door met rekenen en met op een onaanvaardbare vertaling van het rekenwerk berustende bewering dat het wel meevalt. Ik vind dat kwaadwillig en een typisch in de politiek helaas nog steeds hehanteerde bedriegelijkheid.

Ik neem overigens niet aan dat het ooit mogelijk zal blijken is Schiphol te dwingen de capaciteit te halveren of zo. Ieder zal dat beamen. Dus op die manier minder vliegen vragen is doorzeuren en flink doen zonder zelf na te denken en te proberen een ook voor luchtvaarteconomen aanvaardbaar alternatief te vinden.

Alternatieven zijn er mijns inziens wel degelijk. Die moeten betrekking hebben op de manier van verdelen en spreiden van de overlast die vliegen veroorzaakt binnen het gebeid dat voor luchtverkeer beschikbaar is of wordt gebruikt: zo vliegen in het buitengebied dat de overlast niet maar op enkele schouders wordt gelegd en willekeurig wordt neergelegd waar dat jou vandaag schikt. Het zal daartoe nodig zijn serieus een geheel nieuw systeem te ontwerpen en te implementeren. Jij en ik en kamer of kabinetsleden zijn daar niet toe in staat, maar waar ze wel toe in staat zijn is te zorgen dat het gebeurt.

Het binnengebied is andere koek. Daar geldt handhaven van handhavingspunten wel degelijk. Het is daar ene verloren zaak die alleen maar kensen biedt door de ellende binnen de perken te houden, kost wat kost. Wie daar aan tornt is kwaadschiks bezig. De sector wil aan beide tornen of aan ene van beide, handhaven en aantallen. Schuldig! De nieuwe directeur zal het hpelijk wat beter doen.

Mensen die omwille van eigen gelijk niet aan het meestimuleren van echt mogelijke oplossingen meewerken zijn zelf de schuld dat er nooit iets verandert.

Ik heb op de website het laatste half jaar of meer geen enkele overtuigende analyse, contact of overweging gezien van het PVRC-bestuur of van die andere observers die ons voor eigen rekening menen te kunnen vertegenwoordigen. De experimenten waar hier sprake van is zijn ook al een armzalig geheel waar niemand de moed heeft duidelijk van te voren verantwoording af te leggen aan degenen die het lijdelijk moeten ondergaan. En men had nogwel de mond vol van voorlichting. Nee, van het verleden heeft men niet veel geleerd, ook niet wat de psychologie van omgang met de bewoners betreft.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

In het voorafgaande werd geklaagd over de inhoudelijk slechte voorlichting.
We weten nu dat het experiment met parallel starten (uitgevoerd, mede onder auspiciën van een convenant waarin bewoners (!) hebben meegespeeld) afgesloten is en wordt gevolgd door een nieuw experiment.
Echte de laatste Nieuwsbrief (10) van V & W vermeldt hierobver niets. Het os iik ondeluidelijk welk convenant hier een rol speelt. Kunnen de verantwoordelijken iets uitleggen?

Ik Nieuwsbrief 14 schrijft V @ W :

Aanhaling:
Na de test zal de Polderbaan weer als enige startbaan worden ingezet waar nu de Zwanenburgbaan wordt gebruikt. Het aantal gehinderden wordt per saldo zelfs lager dan vóór de proef. Want vanaf dat moment zal bij parallel starten van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan in noordelijke richting al het verkeer vaste vertrekroutes volgen, wat de overlast beperkt. Nu geeft de verkeersleiding bij parallel starten nog koersinstructies aan de vliegers. Bij deze procedure waaiert het verkeer meer uit over de directe omgeving
van Schiphol. Later is parallel starten ook bij slecht zicht mogelijk, en hoeft minder vaak te worden uitgeweken naar de Buitenveldertbaan. In een volgende fase wordt samen met de omgeving bekeken hoe de nieuwe vaste vertrekroutes te optimaliseren zijn.
Einde aanhaling.

Zijn vaste routes een winst? Niet voor de mensen onder vaste routes. Uitwaaieren kan methodisch juist winst zijn, omdat dat een middel is overlast actief over de omgeving te verdelen. Indien wat nu gebeurt een voorbeeld is van vaste routes, dan betekent dat mogelijk groot verlies voor Castricum, want bij starten vanaf de Polderbaan was er voorheen stilte, steeds als weldadige rust na perioden van hinderlijk landen.
Nu echter, hoor je starters continu overkomen, onophoudelijk, de een na de ander langs die misschien wel vaste, onveranderlijke route? Het is uitermate verwarrend en betekent dat we na jaren vechten voor begrip aangeland kunne zijn in een nóg slechtere situatie. Laat het niet waar zijn. Laat de gemeete mogen meespreken over de resultaten van het experoment met onafhankelijk onderzoek van de gegevens in de drie Nomos-posten.

Ik vind dat de bewonervertegenwoordigers, of de onderhandelaars rond de Alderstafel die over experimenten meespreken, als bijvoorbeeld de heer Geudeke, wel eens via de heer Erwin von der Meeraan de leden van onze vereniging passende informatie kunnen geven. Of de heer Klören die de portefeuille vliegtechniek beheert.

Geplaatst door Els uit Castricum

Al een hele tijd zit mij het óók dwars, dat er al heel lang, niet enige informatie van het bestuur van het PVRC aan ons wordt gegeven. En vanmorgen was ik zover (na murw gebruld te zijn, vanaf tien voor vijf) dat ik dacht:
"Bestuur? Ik heb alle belangstelling verloren, voor wat ze doen. Het zal me een worst zijn, ik zoek het zelf wel uit." En dat deed me tevens besluiten om op de eerstvolgende leden-vergadering niet meer te komen.
Voor de mensen van het webbeheer is mijn waardering groot! Wat een geduld om al dat knipselnieuws uit te zoeken. En ik ben blij, dat deze bebsite er is en we niet zoals de Chinese boeren hoeven te luisteren en te zwijgen omdat anderen weten wat goed voor ons is.
Ik zag dat ik inplaats van website, bebsite schreef. Die houd ik er in want het klopt, ik beb er heel wat op af en kan zo mijn grote frustratie kwijt. Daarvoor mijn echte oprechte dank!

Geplaatst door Els uit Castricum

Oh gut, slaapttekort, het moet beppen zijn. Dus Bepsite bij dezen.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Zo, zo, stilte in Castricum als er gestart wordt vanaf de Polderbaan. Een weldaad vergeleken met een paar km verderop. Het wordt hoog tijd dat de R uit PVRC gehaald wordt. Wij die in de R wonen hebben al sinds de opening van de Polderbaan wat heer Olav ook eens beleeft en dan nog een graadje erger.
En de oplossing is simpel. Maak om de week een andere baan hoofd start/landingsbaan, ja ook 's nachts en zorg dat de routes geen overlap vertonen. Het is belachelijk dat de Polderbaan 24/7 open is.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Misschien schrijf ik slecht Nederlands. Ik denk niet dat dat zo is, maar dat U, net als ik, en blijkbaar iedereen, gewend zijn snel te lezen, met als gevolg dat we lezen wat we DENKEN dat de ander zegt, maar NIET LEZEN wat de ander WERKELIJK zegt.

In dat opzicht strek ik mijn verwijt uit, niet alleen tot collega-omwonenden, maar ook tot degenen die ons vertegenwoordigen. Tot de laatsten horen ook kamerleden, ambtenaren en overheid.

DAAROM HIER NOG EENS MIJN STELLING

Mijn stelling is dat de verkeersleiding moet kunnen beschikken over een groot aantal VRIJHEIDSGRADEN, zowel voor starten, als voor landen. Onder vrijheidsgaden varsta ik keuzen tussen allerlei mogelijkheden, zoals baangebruik, baanpreferentie, glijvlucht of niet, alternatieve luchthavens, enfin, etcetera, je kunt het zelf ook wel verzinnen.

Uit die vrijheidsgraden moet de verantwoordelijke voor het actuele luchtverkeer CONTINU de beste mogelijkheid kunnen gebruiken om het ACTUELE gebruik van het luchtruim zo weinig belastend te maken als mogelijk voor de mensen in het te gebruiken BUITENGEBIED.

(Ik zeg expres buitengebied, omdat voor het binnengebied een andere benadering geldt, waarbinnen strenge handhaving en longterm beperkingen een sine qua non zijn.)

WELNU

De actuele keuze voor een bepaalde vrijheidsgraad is onder meer afhankelijk van het recent voorafgaande gebruik.

Mijns inziens kun je synergie scheppen met de sector omdat op die manier misschien zelfs méér capaciteit voor minder overlast zou kunnen zorgen .

NOG EENS

Het voorafgaande heeft betrekking op BUITENGEBIED.
Het kiest definitief voor SPREIDING, maar dan spreiding in vele opzichten.
Het heeft te maken met VERANTWOORDELIJKHEID voor verkeersleiding
Het eist beschikbaarheid van een COMPLEX DIAGNOSTISCH SYSTEEM, in een KENNISCENTRUM, dat nog dient uitgewerkt te worden. Dat het nog niet bestaat is achterstand waar zowel de sector als de overheid debet aan zijn.

DUS

Het is de PLICHT van platforms dit te eisen en verder af te zien van bemoeienis met de Alderstafel als instrument om langetermijn vastleggen van vliegafspraken voor het buitengebied te legitimeren.

OPROEP

HET PVRC dient op korte termijn een ledenvergadering bijeen te roepen om dit te bespreken, en voor dat definitieve beslissingen worden genomen, schijnbaar in onze naam, maar in werkelijkheid schadelijk voor ons belang. Desnoods met een wisseling van vigerende besturen. Omdat deze site het officiele communicatiemiddel is van de PVRC, zal het bestuur deze oproep ernstig moeten nemen. Anders weet ik het ook niet meer. Bestuursvergaderingen worden niet aangekondigd en zijn uitdrukkelijk niet voor inspraak door alle leden toegankelijk gebleken.

Ook de status van de samenstelling van de in de VGP als deelnemers genoemde platforms dient formeel te worden vastgesteld door een onafhankelijke instantie.

Geplaatst door JHGriese uit Amstelveen

Citaat Bijvoet: (Ik zeg expres buitengebied, omdat voor het binnengebied een andere benadering geldt, waarbinnen strenge handhaving en longterm beperkingen een sine qua non zijn.)
Het is dan EINDELIJK sinds 14 dagen tot uw grijze massa doorgedrongen, dat we in het binnengebied die handhaving brood en brood nodig hebben!
4 jaar geleden toen u nog figureerde in Platformverband, en wij als PLRS daar in Platformverband een brief aan de Eerste Kamer over wilden schrijven, dacht u dat nog krachtig te verhinderen !
Wat u nu over spreiding aanraad, is mogelijk
als er zeer integer wordt geredeneerd nog verdedigbaar.
Maar het grote gevaar, is dat men dan helemaal vrijspel heeft, en met het voorschrijden in de tijd er volstrekt misbruik van gemaakt kan gaan worden. Als er geen normering en strakke handhavingsregels zijn, is het hek van de dam. Dan is er geen enkele controleerbare locale bescherming meer Ik loop te lang mee om, de sector op hun blauwe ogen te geloven.
Wat die hinderbeperkende maatregelen gaan opleveren is nog ongewis, maar is in feite
een Croszaak en geen puur Alderstafel gebeuren. Al spreekt men daar nu wel over.
Probleem is, dat het anderhalve Kamerlid zich niet in deze zaken meer schijnt te willen verdiepen. Het is dus onze taak de politici scherp te houden.
Alle knelpuntenzullenwat mij betreft opgelost dienen te worden binnen AANVAARDBARE grenzen.
In de Kwakel,in Assendelft, Uitgeest, Spaarndam, Castricum, limmen, etc etc.

We zullen september a.s. zien wat de uitkomst zal zijn. Ik liet al eerder weten: Optimistisch ben ik vooralsnog niet !

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Heer Griese

Wanneer U terug leest zult U zien dat ik over het binnengebied altijd hetzelfde heb gezegd. Die grijze massa waarin de noodzakelijkheid van onderscheid tussen behandeling van BUITEN- en BINNENgebied moet doordringen is niet de mijne.

Verder waarschuw ik U tegen een verouderde vorm van sociaal denken, waarin sociale rechtvaardigheid moest worden afgedwongen door het op elkaar stapelen van steeds nieuwe wetten, dienend om onstsnapping uit een verstikkend net van regelgeving te voorkomen. Het gevolg daarvan is alleen maar vrijheidsberoving. Ons staatsbestel is gebaseerd op wederzijd respect en vertrouwen tussen de verschillende geledingen. Indien U dit niet bevalt, dan is dat jammer voor U, omdat U zich daarmee buiten onze maatschappij plaatst.

Cruciaal is en blijft het vermogen onderscheid te maken tussen handhaven en geven van verantwoordelijkheid. Dat geldt voor alle gebieden van de samenleving

Tenslotte wordt het steeds duidelijker dat mijn oproep de status van de samenstelling van de in de VGP als deelnemers genoemde platforms formeel vast te laten stellen door een onafhankelijke instantie zeer noodzakelijk is.

Nog belangrijker is de oproep om een lokale ledenvergadering van de PVRC.

Uw 'We" bevalt mij van geen kanten. Dan weer is het een wij van een onduidelijk nu weer een Wij als PLRS. Dit laatste slaat mijns inziens op een alleen nog op papier bestaande stichting waarvan alleen de secretaris nog over is en de statuur volstrekt onduidelijk; niet op een platform, ongeacht de naam. Verder riekt Uw opmerking naar onbehoorlijk gedrag. Kom maar op met notulen.

Dit zal helaas koren zijn op de molen die deze rubriek lezen om de relletjes. Dat ik U niet lig is zonneklaar maar meteen ook volsdtrekt onbelkangrijk. Ik dring ten sterkste aan bij de leden die vanaf het begin vechten voor een werkelijk rechtvaardig bestel, zich niet door dit soort sensatie te laten verleiden en mee te denken over de manier waarop we ten slotte tot een voor alle partijen bruikbaar systeem kunnen komen.

Geplaatst door JHGriese uit Amstelveen

Het is typerend voor u, dat als de waarheid wordt gezegd, u vals gaat worden en nu zelfs gaat ontkennen. Een ieder die geinteresseerd
is, in de kwestie waarover ik het heb, kan bij mij langs komen en de mails tussen u en mij er op nalezen. Er moest uiteindelijk een ander Gezamenlijk Platform bestuurslid aan te
pas komen, om u tot de orde te roepen. De brief ging uiteraard uit. Wij als PLRS waren immers al jaren bezig met een proces, waarbij wij steun van de Eerste Kamer kregen, en ene Bijvoet als nieuwkomer, zou wel even zeggen hoe het verder diende te gaan. Dit terwijl Wij ons loyaal opstelden. Eendracht maakt immers macht ! Wij zochten contact met Castricum, (!) en steunden zelfs uw waardevolle visie over de vorming van een Kennisinstituut, weet u nog: we doopten het: Het Twee-sporen beleid.
Wij, dat is inderdaad de stichting PLRS (Platform Leefmilieu Regio Schiphol, opgericht te Spaarndam, en voor dat wij toetraden tot de VGP,( Platformoverleg) was PLRS de koepel van Spaarndam-SOS, Vereniging GEUS- Aalsmeer, Baanbrekergroep Hoofddorp,
de lastige Zwanenburger, SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen-Buitenveldert)Platform Uithoorn, Werkgroep-Oostzaan en o.a. Assendelft, e.d. De meesten van deze platforms/werkgroepen maken nu deel uit van de Vereniging Gezamenlijke Platforms. PLRS bestaat gewoon nog, maar is thans minder nodig, voorlopig althans, je weet maar nooit......
Wat we over sociale rechtvaardigheid verstaan of hoe we dat definieren, dat maakt
natuurlijk u niet alleen uit. En of ik/wij ons buiten de maatschappij plaatsen al helemaal niet. Na 16 jaar getracht te hebben
via de parlementaire weg, iets aan de grove overlast van schiphol te doen, mogen anderen uitmaken, of ik/wij ons buiten de maatschappij plaatsten. Ik heb hier nog een brief liggen van Prof. Jan Terlouw, destijds Eertse Kamerlid, waarin hij PLRS dankt voor haar enorme inzet en deskundigheid, en voor de goede samenwerking. Hoezo buiten de samenleving plaatsen ? U zou uw ogen uit uw kop dienen te schamen !
Ook in uw eigen PVRC kon u niet samenwerken.
U projecteert: Onbehoorlijk gedrag. Uw egotripperij mondt in de laatste alinea zelf uit in demagogie.
Treurig, wat jammer allemaal !

Geplaatst door JHGriese uit Amstelveen

en Bijvoet PS: En wat mij betreft: Hulde aan VGP en PVRC voorzitter Erwin von der Meer, die vecht voor een goed resultaat. Wat de uitkomst wordt, ik schreef al eerder: Dat zullen we in september zien. Herinner u dat uw partijgenoot Miniser Peijs die Alderstafel in stelde. Ik ben bepaald niet gerust op de goede afloop, maar een ding weet ik zeker: Als de Platforms niet zouden hebben deelgenomen, op voorspraak van de haagse politici, zou het nog vele malen erger zijn geworden.
Mijn slot evaluatie bewaar ik uiteraard tot 30 September/1 november.
Tafelt u intussen gerust verder in uw tuin.
Joepie het is nog zomer !

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ik merk andere weinig van het 'vechten' van de voorzitter van PVRC. Heb al maanden, zo niet langer, niets meer van hem vernomen. Geen idee waar hij voor 'vecht'. Alles voortaan ook overdag in CDA ('glijvlucht') geconcentreerd over onze regio? Zoals hij eerder ook het langer concentreren van nachtverkeer over onze regio entameerde. Geen wonder dat ie z'n mond houdt. Zoiets is hiet niet te verkopen. Vertegenwoordigers uit het binnengebied trekken dan wel een lange neus naar onze regio, wíj immers moeten wat over hebben van BV Nederland.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ik begin last te krijgen van plaatsvervangende schaamte.

Er is niets mis met zoveel mogelijk openheid te betrachten, ook richting vertegenwoordigden.
Dit platform lijkt daar een uitstekend middel voor.

Overige energie zou ik steken in het wereldkundig maken van onze collectieve problematiek: vlieghinder.
Daar is deze site ook geschikt voor.

Net als alle pagina's van kranten waar artikelen over geluidhinder worden gepubliceerd.

Overige informatie kan gedeeld worden via e-mail-verkeer.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Heer Aalegeiz

Email en zels echt geschreven en aangetekende brieven helpen niet!
Er is, zoals Gerard ook laat weten, gewoon geen communicatie. Dit moet mij van het hart.Geplaatst door Victor uit Krommenie

Duidelijk....er moet meer en vaker communicatie van de PVRC komen...een twee wekelijkse update van waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn....wachten tot het eindresultaat is zeeeer slecht.....

informeer de mensen hoe het er echt voor staat en voor welke punten er gevochten wordt...

wordt zelf geen politica....

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

Beste Olav,
Zoals jij je zeker zult kunnen herinneren heb ik jou een aantal keren aangeboden om jou te informeren over wat er zoal speelt bij het Alderstafelproces. Is voor mij een kleine moeite wetende dat jij bij mij om de hoek woont. Omdat jij uitdrukkelijk uitsluitend schriftelijk geinformeerd wil worden en niet tijdens een persoonlijk gesprek is dit er helaas niet van gekomen. Omdat de Alderstafel onderwerpen best complex zijn en nog niet uitgekristalliseerd en volop in beweging om daarover en publique te kunnen schrijven om aansluitend weer te herschrijven enz. enz. wordt deze informatie nog niet op deze website gezet. Als jij tussentijds geinformeerd wil worden stel ik voor dat bij jou thuis te doen met natuurlijk de reele mogelijkhed dat de situatie na enige tijd weer is veranderd en weer geactualiseerd zal moeten worden want het gehele proces is nogal in beweging. Olav, jij besteedt veel energie aan dit onderwerp. Wat ik nog steeds niet begrijp is waarom je eigenlijk bent opgestapt uit het PVRC bestuur. Als je dat niet zou hebben gedaan zou je er nu volop inzitten en een echte bijdrage kunenn leveren om de belangen van de bewoners te dienen. Ik hoor wel wanneer ik langs mag komen.
groet
Erwin

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Erwin

Het gaat mij niet om mij, het gaat mij om het belang van de mensen die zich indertijd meldden met het doel een gezamenlijke stem te krijgen via de PVRC. Zie de statuten en zie de vele brieven die voor mij de aanleiding waren te feaciliteren dat mensen samen onze vereniging gingen vormen. Niet mijn stem, en niet de Uwe. Vandaar dat we, van het begin al aan, een openbaar orgaan hebben, deze website. Anderen hebben er niets aan wanneer ik privé en in achterkamertjes moet worden voorgelicht.
Het argument dat tegenover mijn schriftelijk verzoek om openbaarheid van vergadering en notulen gehanteerd werd, is het volgende: [a] Dat aan U mijn visie reeds bekend is en deze toch niets nieuws brengt, en Dat het gevaar bestaat dat ik een te dominerende invloed uit zou oefenen op de beslissingsstructuur.
Openbaarheid is echter niet openbaarheid voor Olav Bijvoet, maar voor iedereen, dus dat slaat op niets.

Openbaarheid dient algemeen te zijn en notulen dienen te kunnen worden ingezien. Als zaken te complex zijn om uit te leggen betekent dat onvoldoende inzicht bij verantwoordelijken. Wat helder gedacht wordt kan helder worden gezegd. Openbare notulen inruilen voor fluistergesprekjes in een hoekje heeft niet mijn voorkeur

Waarom ik ben vertrokken heb ik indertijd geheel openlijk via deze website meegedeeld. Ik bevond mij in de situatie waarin ik als voorzitter in een democratisch overleg beslissingen moest nemen die ik persoonlijk niet kon onderschrijven. Beter dan van mijn positie misbruik te maken en mijn visie door te zetten heb ik de zaak aan anderen overgelaten en daarmee de vrijheid verworven op eigen gezag een verbetervoostel in te dienen dat een alternatief vormde voor op het in het bestuur ontwikkelde. Dit voorstel is als zodanig ook door de comnmissie ernstig genomen.
Het verloop van de tijd heeft mij inhoudelijk gelijk gegeven. In dat oordeel sta ik niet alleen.

Dat ik hier een meer algemene onvrede representeer en niet een persoonlijke, moet U nu wel duidelijk zijn

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Casticum

CASTRICUM EN ALDERSTAFEL

Om dit definitief uit de persoonlijke sfeer te verwijderen, waar het mijns ondanks steeds weer in terecht komt,

heb ik nu de Heer Hans van de Schoor
en de wethouder ruimtelijke Ordening van Castricum
verzocht om te willen overwegen
ten behoeven van de vertegenwoordigde bewoners van Castricum.

een officiële voorlichtings en eventueel inspraakbijeenkomst te willen beleggen met en over de verantwoordelijken rond de Alderstafel,
zodanig dat de bewoners niet verstoken blijven van de mogelijkheid tot werkelijke betrokkenheid.