Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Procescommissie Evaluatie Schiphol verwacht méér dan mooie woorden alleen

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 764 
|
 Commissie Derksen7e advies 
Procescommissie Evaluatie Schiphol verwacht méér dan mooie woorden alleen

De rapporten waarop de commissie reageert vindt u hieronder:

De website van de procescommissie evaluatie Schipholbeleid vindt u ==>hier


Enkele belangrijke elementen uit het 6e advies:

Procescommissie Evaluatie Schiphol verwacht méér dan mooie woorden alleen
Uit het 6e advies: “In uw brief gaf u aan dat de adviezen van de Procescommissie ‘constructief en kritisch’ zijn en ‘zeer bruikbaar voor het vervolg van de evaluatie’. In onze reactie vroegen we ons echter af hoe we deze instemming moeten lezen, omdat uw brief nauwelijks melding maakt hoe de opmerkingen en adviezen in het vervolg van de evaluatie zullen worden aangewend. Als u onze adviezen daadwerkelijk bruikbaar acht, zouden we in een volgende voortgangsrapportage graag vermeld zien hoe u ze benut bij het vervolg van het evaluatieproces. “

“De visie Mainport is mede bepalend voor wat er met de resultaten van de evaluatie wordt gedaan.
De Procescommisie mist een expliciete politieke visie op de toekomst van Schiphol. Daarom zijn “ernstige kanttekeningen geplaatst bij het operationaliseren van de criteria ter toetsing van de verbetervoorstellen op basis van de uitkomsten van het effectiviteitsonderzoek. “

(Begrijpt u als burger wat hier staat?)

Fundamentele politieke keuzes over spreiding of concentratie ontbreken
Uit het 6e advies: “De Procescommissie denkt dat fundamentele politieke keuzes over spreiding of concentratie van hinder vooraf moeten gaan aan de operationalisering van het toetsingskader. Doordat over dergelijke fundamentele Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid keuzes momenteel geen uitspraak wordt gedaan, kan achteraf het verwijt ontstaan dat het wetenschappelijk onderzoek selectief is gebruikt om nu nog impliciete keuzen van een wetenschappelijk sausje te voorzien.”

V en W plaatst rookgordijn bij politieke verantwoordelijkheid inhoud rapporten van onderzoeksbureaus.
Uit het 6e advies: “Nu reeds hebben de Procescommissie signalen bereikt dat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de inhoud van de rapporten. Zijn dat uw ministeries die opdracht hebben gegeven voor het onderzoek of zijn dat de betreffende onderzoeksbureaus?
Deze vraag klemt des te meer daar het rapport over de verbetervoorstellen verschillende stellige uitspraken over de uitvoerbaarheid van de verbetervoorstellen bevat en bovendien als input dient voor het te organiseren burgerpanel, terwijl in het rapport over de ervaringen met het Schipholbeleid ook zeer uitgesproken opvattingen van (top-)ambtenaren van uw ministeries zijn opgenomen.”


Zie ook:

 


Reacties op dit bericht