Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Privatisering Schiphol van de baan

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 1008 
|
 www.nu.nl 
Privatisering Schiphol van de baan

DEN HAAG - De privatisering van Schiphol wordt afgeblazen. Ingewijden melden woensdag dat CDA, PvdA en ChristenUnie dat in het regeerakkoord overeen zijn gekomen.

De gemeente Amsterdam, aandeelhouder van de luchthaven, is fel tegenstander van privatisering. Ze sprak eind september een veto uit waardoor minister Gerrit Zalm van Financiën niet door kon gaan met de privatisering.
Zalm kondigde direct aan de tegenstem van de hoofdstad met een Koninklijk Besluit te zullen vernietigen. Amsterdam stapte op haar beurt naar de Raad van State om dat vernietigingsbesluit van tafel te krijgen.

Aandelen

Het Rijk bezit in totaal ruim driekwart van de aandelen. Amsterdam is voor 21,8 procent eigenaar van Schiphol.

Schiphol

De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher toonde zich in het NOS Journaal verheugd. Hij vermoedt dat in het regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet het verzet tegen het veto van Amsterdam staakt.
Schiphol is volgens Asscher van groot economisch belang voor de regio, vanwege werkgelegenheid en aantrekkingskracht van bedrijven.

Nadelig

Verkoop zou volgens hem op de korte termijn wel veel geld hebben opgeleverd, maar op de lange termijn toch nadelig zijn voor de hoofdstad omdat de nieuwe eigenaar uit zou zijn op korte termijn financieel gewin.

Oplossing

Volgens Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine is het lastiger om als niet-geprivatiseerd bedrijf toegang te krijgen tot de kapitaalmarkt. Maar hij verheugt zich op het ook in het akkoord aangekondigde overleg met de aandeelhouders, zoals de gemeente Amsterdam, om daar een oplossing voor te zoeken.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Hoera!

De rollen zijn nu omgedraaid:

Burger gaat voor Kapitaal

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Dit is een zeer positieve ontwikkeling.
Nu wordt het uiteraard van groot belang hoe dit kabinet verder zal omgaan met het Schipholdossier.......

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

SCHIPHOL IN REGEERACCOORD

Schiphol kan binnen de bestaande milieu- en geluidsnormen doorgroeien, waarbij woningen op grotere afstand van Schiphol beter beschermd worden tegen geluidhinder.
Op korte termijn worden de mogelijkheden bezien van de ontwikkeling van Lelystad als overloop, met inachtneming van overige regionale vliegvelden.

De aandelen Schiphol zullen niet op de beurs worden gebracht. Het voornemen tot vernietiging van het raadsbesluit van Amsterdam inzake de verkoop van aandelen Schiphol zal niet worden uitgevoerd. Het kabinet start overleg met de luchthaven Schiphol en de gemeente Amsterdam om op een andere manier middelen vrij te maken uit het overheidsaandeel zonder afstand te doen van de zeggenschap en om de mogelijkheden voor Schiphol om vreemd vermogen aan te trekken te vergroten. De extra opbrengsten uit het overheidsaandeel in Schiphol zullen bij voorrang worden aangewend voor ontsluiting van de Noordvleugel. Ultimo 2007 zal een definitief besluit worden genomen.

-------------------------------

MOGELIJK COMMENTAAR

Even afwachten wat 'de bestaande normen' betekent.
Verder hoop ik dat het bij 'woningen op grotere afstand' gaat om bescherming op grond van de algemene zorgplicht van de overheid (t.a.v. individuele overlast door luchtverkeer) en dus niet in samenhang met de huidige, planologisch gedefieerde beperking van geluids-emissie en -inmissie. (De laatste is in wezen niets anders dan beperking van de overlast die overheid en bedrijven ervaren ten gevolge van de noodzaak tot regionale compensatie en/of preventie.) 'Beter' betekent naar valt te hopen: niet alleen bedrijfsmatige verantwoordelijkheid, maar ook verantwoordelijk samenleven.
Zie het regeeraccoord.