Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Positieve ontwikkelingen in het dossier Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1028 
|
 PVRC 
Positieve ontwikkelingen in het dossier Schiphol

Buiten het directe zicht heeft zich een belangrijke ontwikkeling voorgedaan in het Schiphol dossier. Door de Tweede Kamer zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het Schiphol dossier feitelijk stop gezet.

Dat komt om het onderwerp door de Tweede Kamer controversieel is verklaard. (Zie bijlage 1, hieronder)  Dat betekent zoveel als dat een door de regering ingebracht onderwerp niet meer door de Kamer wordt behandeld inde periode dat het kabinet demissionair is. Dit betekent in de praktijk dat de behandeling van het eerder verwoorde kabinetsstandpunt over Schiphol(zie hier) is stopgezet.

Dat is heel belangrijk nieuws!

Het betekent in feite dat het onderwerp op de agenda komt te staan bij de formatie. Nu hangt het ervan af welke partijen uiteindelijk deel gaan nemen aan de regering en wat zij over dit onderwerp gaan vinden. Als het CDA, PvdA en CU worden dan mogen we een breuk met het huidige beleid verwachten. Zo is het aannemelijk (gelet op de stellingname van de 3 partijen tot dusver) dat het convenant in de vorm waarin het nu gegoten is van tafel gaat.

In het Algemeen Overleg over het kabinetsstandpunt zijn dan ook voor ons bemoedigender woorden gesproken dan we in lange tijd hebben gehoord.

Dat we als bewoners zeer allert moeten blijven staat voor ons overigens als een paal boven water.

Ook positief is dat het wetsvoorstel dat zou gaan regelen dat de zeggenschap over andere vliegvelden (RBML) min of meer bij de provincies zou komen te liggen, ook controversieel is verklaard (zie bijlage 2, hieronder). Dat is een prima zaak. Zou het voornemen van de regering door zijn gegaan, dan was een integraal luchthavensysteem feitelijk ondenkbaar geworden. Zo’n luchthavensysteeem is nodig om spreiding over Nederland mogelijk te maken en dat kan weer een voorwaarde zijn om de groei van Schiphol te beperken. De staat houdt op die manier de zeggenschap om bijvoorbeeld vrachtvluchten (voor zover ze niet gekoppeld zijn aan passagiersvluchten) af te laten handelen op een nieuw vliegveld op de Maasvlakte.

PVRC en de nieuwe Vereniging Gezamenlijke BewonersPlatforms zullen zich sterk blijven maken voor substantiele hinderbeperking, nu en in de toekomst.

Gerrit Huiting, bestuurslid PVRC

============= Bijlage 1 =============
Onderwerp: Benutten milieuruimte Schiphol voor groei en beperken van hinder, aanpak middellange en korte termijn
Document: Brief minister VW, mede namens stas VROM,  d.d. 25 oktober 2006
Nummer: 29 665, nr. 39
Besluit: Wordt aangehouden (controversieel)
Noot: Tevens v.c. VROM


============= Bijlage 2 ============
Activiteitenoverzicht en schema procedurevergaderingen 2007
o Brief minister VW over rapport “De bakens verzet”, d.d. 5 oktober 2006 (29 279, nr. 38): inbrengdatum feitelijke vragen dinsdag 16 januari 2007, te 12.00 uur
o Wetsvoorstel 30 452 (RBML): controversieel
o Wetsvoorstel 30 818 (Waterwet): wordt aangehouden tot eerstvolgende procedurevergadering
o Wetsvoorstel 30 827 ( (vakbekwaamheid bestuurders): inbrengdatum t.b.v. verslag dinsdag 16 januari 2007, te 12.00 uur
o Wetsvoorstel 30 834 (Wijziging Wet Luchtvaart en Wet op KNMI i.v.m. tot-standkoming Europees luchtruim): inbrengdatum t.b.v. verslag dinsdag 16 januari 2007, te 12.00 uur
o AO Betuweroute/HSL 20 december 2006: einddatum gewijzigd: 15.00-18.00 uuro Eerstvolgende procedurevergadering: woensdag 17 januari 2007, 10.15-11.15 uur

 


Reacties op dit bericht