Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Positief resultaat Luchtverkeersleiding Nederland in 2004

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 760 
|
 LVNL (persbericht) 
Positief resultaat Luchtverkeersleiding Nederland in 2004

Luchtverkeersleiding Nederland heeft in 2004 een positief resultaat behaald van 10,0 miljoen euro. Over 2003 moest nog een negatief resultaat van 1,2 miljoen euro worden genoteerd. Het resultaat voor verrekening van de negatieve resultaten van voorgaande jaren bedroeg in 2004 15,2 miljoen euro. Dit is bijna een verdubbeling van het resultaat voor verrekening over het jaar 2003. LVNL moet als non profit organisatie de financiële resultaten, positief en negatief, verrekenen in de tarieven voor de gebruikers.

Het sterk verbeterde resultaat over 2004 is het gevolg van een strakke beheersing van de kosten en van hogere inkomsten uit de afhandeling van het luchtverkeer.

LVNL heeft donderdag het Jaarverslag 2004 gepresenteerd.
De inkomsten uit de afhandeling van het luchtverkeer zijn in 2004 met 9,5 miljoen euro gestegen tot 207,6 miljoen euro. Deze inkomensstijging is het gevolg van een toename van het luchtverkeer, een toename van het aantal vliegtuigen in de zwaardere categorieën en veranderde tarieven.
Het aantal landingen op Schiphol steeg met ruim 2,5% tot 209.200. Het zogeheten
en route verkeer liet in 2004 een fors herstel zien tot ruim 2.215.332 service units, de gebruikte eenheden voor afstand in combinatie met het gewicht van vliegtuigen. In 2003 bedroeg dit aantal 2.032.511.
Bij het Amsterdam Area Control Centre, de algemene verkeersleiding zijn in 2004 533,039 vliegtuigbewegingen afgehandeld, 5,7% meer dan in 2003.
Het totaal aantal afgehandelde vluchten op Maastricht/Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Rotterdam Airport daalde met respectievelijk 19,8%, 17,7% en 4,4%. 
In 2004 stegen de totale bedrijfslasten met 3,4 miljoen euro tot 146,8 miljoen euro. Deze kostenstijging is circa 7,5 miljoen euro lager dan begroot. Dit is het gevolg van maatregelen in het kader van het in 2003 gestarte programma Kostenbeheersing. Voor de totale bedrijfslasten was voor 2004 een bedrag van 154,3 miljoen begroot. 
De algemene kosten zijn in het kader van dit programma in 2004 opnieuw gedaald. Deze daling bedroeg ruim 10%, hetgeen resulteerde in een bedrag van 23,2 miljoen euro. De trend van sterk stijgende personeelslasten is in 2004 omgebogen. De toename van de personeelskosten, die circa 65% van de bedrijfslasten bepalen, bleef tot 4,5% beperkt en kwam uit op een bedrag van 98,5 miljoen euro. De helft van deze stijging is toe te schrijven aan gestegen pensioenlasten en sociale premies. De in 2003 ingestelde vacaturestop bleef in 2004 gehandhaafd met uitzondering voor verkeersleiders, het aantal arbeidsplaatsen is verder teruggebracht, gericht op een vermindering met ruim 80 arbeidsplaatsen eind 2005 ten opzichte van 2003.
In 2004 konden de tarieven voor het en route verkeer voor het eerst weer worden verlaagd, met 6,9%. Deze tarieven zijn in 2005 opnieuw verlaagd, nu met 12,6%.
De tarieven voor het Schiphol verkeer stegen in 2004 nog met 4,94%. Deze tarieven zijn in 2005 gelijk gebleven. De tarieven voor de afhandeling van het verkeer op de luchthavens van Groningen en Maastricht zijn in 2004 met 8,26% gestegen. Deze tarieven zijn in 2005 met 3,5% opnieuw toegenomen.
De ontwikkeling van de Mainport Schiphol, de ontwikkelingen in het kader van ‘Single European Sky’ en een verdere verbetering van het veiligheidsonderzoek hebben een belangrijke plaats ingenomen in de activiteiten van LVNL in 2004.


Reacties op dit bericht