Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Politiek vraagt aandacht voor vliegtuigoverlast

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 830 
|
 NHD 
Politiek vraagt aandacht voor vliegtuigoverlast

CASTRICUM-‘Uitbreiding van het aantal vluchten boven Nederland wordt afgewezen’, zo staat in het collegeprogramma van Castricum te lezen. Dat klinkt daadkrachtig, vindt de VVD-fractie, maar dan moet het college nu onderhand de daad bij het woord voegen en initiatieven nemen tegen vliegtuiglawaai.

Zeker nu ook klachten binnenkomen over mogelijke kerosinelozingen. Ook GroenLinks vraagt aandacht voor de problematiek en pleit voor een meetpunt in Castricum.

,,De laatste drie weken doen we hier geen oog meer dicht’‘, aldus D. Elders uit de componistenbuurt in Castricum. Hij schreef een brief aan het college met de vraag actie te ondernemen tegen de vliegtuigoverlast. Hierin geeft hij aan dat sinds de opening van de Polderbaan ‘vier dagen per week en enkele uren per dag (ook in de vroege ochtenduren vanaf circa 05.15 uur) er elke drie tot vier minuten een vliegtuig overkomt’.

Het is niet alleen het lawaai, vertelt Elders. ,,We hebben de indruk dat vliegtuigen nu ook kerosine lozen boven Castricum. Ik heb de laatste weken een paar keer die scherpe lucht geroken en van anderen gehoord dat zij het ook hadden opgemerkt. Ik ken het uit Amstelveen, daar lozen de vliegtuigen vlak voor de landing wat ze over hebben. Het is moeilijk te meten denk ik, maar ik vind wel dat de gemeente er aandacht voor moet vragen.’’ Want ‘dit zou het leefmilieu ernstig aantasten’, zo stelt hij in zijn brief.

Voor de VVD-fractie vormt de brief van Elders aanleiding om de overlast van vliegverkeer in de komende raadsvergadering aan de orde te stellen. ,,Het college heeft gezegd de uitbreiding van het aantal vluchten af te wijzen. Maar ze hebben erg weinig initiatieven ontplooid om daar ook iets aan te doen’‘, meent VVD-fractievoorzitter M. Bijvoet. ,,Zo hebben ze zich in het overleg over vliegtuiglawaai tot dusver laten vertegenwoordigen door Uitgeest. Laat ze zelf nu maar iets gaan doen.’‘

Nachtregime
Inmiddels is de vertegenwoordiging door Uitgeest van de baan. Wethouder W. Veldt heeft zitting in het Cros, de Commissie Regionaal Overleg Schiphol. Ook hebben zich circa tien inwoners kandidaat gesteld voor een bewonersvertegenwoordiging in het overleg. ,,Ik ga in ieder geval bepleiten het nachtregime van zes naar zeven uur ‘s morgens te verplaatsen’‘, aldus Veldt. ,,En naar kerosinelozing moeten peilingen worden gedaan.’‘

GroenLinks in Castricum pleit net als in haar verkiezingsprogramma voor een geluidsmeetpunt. ‘Geluidsoverlast berust op persoonlijke waarneming’, zo staat in een brief van de fractie aan de gemeenteraad. ‘Voor ons reden om ook voor onze gemeente te komen tot een objectivering van de geluidsbelasting door middel van geluidsmeting.’ Castricum moet zich hierom aansluiten bij het meetnet van Zaanstad/Assendelft en de IJmond. Hierover heeft GroenLinks samen met inwoners reeds contact gehad met onder meer Omegam-Geluid en Milieudefensie. De fractie wil in de raadsvergadering van april of mei een initiatiefvoorstel doen een geluidsmeter aan te schaffen en te plaatsen in Castricum.

Volgens Veldt is gebleken dat meetinstallaties niet altijd voldoen.

,,De meeste zijn niet adequaat, omdat ze erg veel last hebben van bijgeluiden. Geluiden dichter bij de grond verstoren de meting van het geluid van vliegtuigen.’’ Toch staat hij er niet afwijzend tegenover. ,,Het is zeker nodig om de geluidsoverlast te meten, zeker nu er door onze inwoners zo veel overlast wordt ervaren. De gemeente Zaandam heeft inmiddels zelf een eigen meetinstallatie aangeschaft. Ik ga daar zo spoedig mogelijk naar toe om te zien of het daar wel voldoet.’’

maandag


Reacties op dit bericht