Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Politiek laat u voorlichten over anders aanvliegen bij luchthavens

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1286 
|
 NHD 
Politiek  laat u voorlichten over anders aanvliegen bij luchthavens Download het gehele artikel 'Politiek laat u voorlichten over anders aanvliegen bij luchthavens'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Deze suggestie van Portegies ziet er veelbelovend uit.
Wanneer we naar een meer geïntegreerd systeem kunnen, namelijk
de Single European Skies (zie hieronder bij 'tekort aan luchtverkeersleiders'),
ligt het dan niet voor de hand dat er ook ruimte gemaakt zou kunnen worden voor integratie met en herverdeling van het militaire luchtverkeersgebied?

De vreemde lange, lage, downwind nadering naar de Polderbaan die zo veel overlast in Kennemerland veroorzaakt zou, als ik Portegies goed begrijp, vervangen kunnen worden door een nadering uit het Noorden volgens het door hem aanbevolen systeem.

Naar ik mij heb laten vertellen is het daarbij een probleem dat er een militair vliegggebied is dat die oplossing in de weg ligt.
Als dat de enige reden is waarom die massale ergernis door de huidige nadering naar de Polderbaan niet kan worden weggenomen, ligt het dan niet in de lijn van de verwachting, dat er een goede discussie gevoerd gaat worden over de zinvolheid van dat vlieggebied?

Een militair gebied mag naar mijn bescheiden mening niet alleen niet zelf hinder veroorzaken (zoals bij Limburg), maar mag er toch ook niet de oorzaak van zijn dat er elders hinder ontstaat?

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Indien u dit bericht van de heer C. Portegies leest, kan dit echt reden zijn waarom een mens, welke praktisch iedere dag blootgesteld wordt aan een portie onnodige herrie, kwaad of zelfs depri kan zijn.

Een systeem van 60 jaar oud willens en wetens in stand houden is ronduit schandalig! Een systeem hanteren welke elders in de wereld allang niet meer wordt toegepast, is ronduit schandalig!
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de Schiphol-group (lees: dus ook de politiek!) enkel en alleen uit zijn om zoveel mogelijk geld binnen te halen en zich totaal niet om de omgeving of welk millieu dan ook bekommert. Hier wordt dus, ook blijkens de subsidie, een moloch in stand gehouden waarvan men weet dat bovengenoemde zaken spelen.
Dat is een zeer schandelijke situatie.
Primair heeft een regering de plicht om het welzijn van de inwoners te garanderen.
Het verbaast mij dan ook zeer, dat deze knelpunten niet worden opgelost, blijkbaar is het grote geld ongelovelijk verleidelijk.

Geplaatst door OB uit Castricum

Wanneer we er prijs op stellen dat onze vertegenwoordigers praten met een nieuw geluid, zou het dan misschien helpen als we het beetje constructieve dat er is, ook van de positieve kant bekijken?
Wat Portegies hier schrijft presenteert hij niet voor niets als voorstel aan de politiek.
Zeker, hij licht dat voorstel ook zelf uit door donkere kanten aan te dikken. Dat hoort erbij. Maar toch, hij zegt iets dat je graag besproken zou willen zien.
Het eerste, het droeve, kennen we; het tweede, het positieve, is al zo dun gezaaid.

Geplaatst door Els uit Castricum

Na de twee te maken films Fit-nee over de leugens en bedrog van Schiphol en een nieuw Nederland in zee (ik denk in de vorm van een grote klomp) wil ik ook nog een partij oprichten met de naam: "Treurigheid van Nederland." Hoe kwam ik nou toch op dit idee? Welnu over de radio hoorde ik dat minister Rouvoet zich ging afvragen waarom kinderen zo onrustig zijn. Dat moet weer eens onderzocht worden. Ik denk door Motiviction, waar we nooit meer van horen trouwens.
Maar ik kan het warempel zo vertellen: Eén van de oorzaken is de grote onrust in onze leefomgeving. Zo ook weer deze nacht. De wind zou draaien naar het Noordwesten dus wij denken, "goddank, een normale nacht." Maar niets van dat alles. Er werd weer in de vroege uurtjes boven onze hoofden geloeid en gebromd dat het een lieve lust was. Ik denk dat ze vergeten waren hun glijmiddel te gebruiken of om hoger aan te vliegen. De kinderen, al moe van de drukke week, dus vroeg wakker en huilen en de rest van de dag druk of moe. Nou minister Rouvoet, als er iets mis is met onze kinderen dan is er iets mis met onze maatschappij. Daar moet u echt eens over nadenken!

Geplaatst door Els uit Castricum

Sorry, ik was niet uitgeslapen, het moet zijn "Treurigheid Om Nederland." De nacht was weer kort, vandaar!

Geplaatst door bas van den born uit wijk aan zee

Cor, de NVNL is bang om verandering in te voeren, dan kunnen ze fouten maken, vandaar,
dat verbeteringen ook nauwelijks gedaan worden. De helezooi op marktplaats.nl is de enige oplossing.
Olav, het van stalgehaalde excuus van militair luchtruim.........is een van de gebruikte achterhaalde ideeen om veranderingen tegen te gaan.

Geplaatst door Cor Portegies uit Wijk aan Zee

Olaf ; Bas v.d.Born heeft gelijk.
Iedere piloot die met zijn vliegtuig opstijgt moet weten waar hij mag en waar hij niet mag vliegen. Deze informatie is beschikbaar op de Site van aironautical information service. Hierin staat in detail waar, hoe hoog, hoe laag en wanneer er gevlogen mag worden en waar niet.
Op Schiphol is er geen enkele belemmering om hoog in- en uit te vliegen van welke baan dan ook. Dat de LVNL met zijn uitstekend functionerende p.r. afdeling door misleiding, misrepresentie en zelf grove leugens de status quo wil handhaven is voor mij duidelijk.
Met hun beleid is geen enkele oplossing te verwachten.
Cor Portegies

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

HALLOHO DEN HAAG!!!

Een insider (zo mag ik u hopenlijk wel noemen geachte heer Portegies) roept:

"Met hun beleid is geen enkele oplossing te verwachten."

Kom verdulleme es van dat pluche af en onderneem es actie, ga in overleg, ontwikkel ideeen ipv de eeuweige lobby van groei en 'hoe-snoeren-we-die-lastige-bewoners-de-mond'.

Geachte heer Portegies, ik hoop dat u de tijd weet vrij te maken zo nu en dan uw expertise hier tentoon te spreiden zodat er voor mij (ons) ook steeds meer inzicht ontstaat van uw behoeften als betrokkene. Op voorhand mijn dank voor uw input.

Geplaatst door OB uit Castricum

Merci voor de commentaren. Nou, dan zijn we het er allemaal over eens.
Bas, er zit wel iets in dat een verandering doorvoeren een goede voorbereiding vraagt, met name ook met flightsimulators bij het LNR. Maar waarom horen we dan niet openlijk iets van de LVNL over dit soort mogelijkheden? Wanneer de Verkeersleiding binnen deze discussie zou komen met een mededeling: "Jongens dat is nou net iets waar we mee besig zijn", dan zou dat best een stapje zijn in de goede richting.

Ik raak er steeds meer van overtuigd dat een van de kernen van de problematiek zou kunnen liggen bij het feit dat de overheid onvoldoende grip heeft op de Luchtverkeersleiding en de sector een te grote.
Er zullen ook wel financiele problemen zijn, maar die moet de grootaandeelhouder V&W dan maar eens aanpakken in alle openlijkheid en niet bij dure dinertjes of georganiseerde (= gemanipuleerde) 'informatieavonden'.

Aan de Alderstafel wordt de zaak natuurlijk te veel gedomineerd door de invloed van sector, van ruggespraak tussen Alders en Fukke van V&W en wat dies meer zij.
Waar hebben we eigenlijk kamerleden voor?

De oproep van Portegies is dus gericht naar de juiste plaats.
Geplaatst door Cor Portegies uit Wijk aan Zee

Dhr Aalegeiz
Al jaren voor de opening ben ik van het pluche af. In plaats van me intelaten over de materie berekenen of meten hetgeen alleen het geluid identificeerd heb ik me ingezet op de problemen "once and for all "op te lossen
Ik ben mede opsteller geweest van het rapport "Minder Geluid - Meer Veiligheid" van April 2005 waarin getracht is een wezenlijke oplossing aan te dragen.Met een kleine groep ben ik nog steeds actief hierin.Wij zijn nog steeds breid een diepgaand rapport te presenteren waarbij de gehele luchtnavigatie op Schiphol onder de loep genomen wordt en hoe het gedaan wordt wereldwijd.
Mr. Aalegeiz, laat U zich eerst eens informeren over mijn activiteiten. wat wij wel nodig hebben is de volledige support van diegene die de problemen willen oplossen
Cor Portegies

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Inderdaad, Cor Portegies

Intussen worden, buiten het zicht van de gemeenschap contouren vastgelegd voor luchtverkeersleiding, die de inbreng vanuit de gemeenschap terug dreigen te brengen tot een keuze tussen meerdere kwaden.

Het wordt hoog tijd dat de politieke besluitvorming rond de Luchtvaart in alle openlijkheid wordt voorbereid en besproken.
De clash tussen individuele belangen van luchtvaartbedrijven en de bescherming van leefgemeenschappen wordt op talloze plaatsen zichtbaar, binnen en buiten ons land.

Initiatieven kunnen nooit komen van organisaties, maar zijn meestal het gevolg zijn van het plichtsbesef van personen die blijven nadenken en waarschuwen en proberen te begrijpen waar de schoen wringt. We schieten meer op met het ondersteunen van die mensen dan met machteloos neerzitten en klagen.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Heer Portegies, U lees het bericht van Aalegeiz niet goed.....
Hij roept naar den Haag: "Kom van dat pluche af"
Dus dat was niet voor u bedoeld !

Geplaatst door Cor Portegies uit Wijk aan Zee

Bedankt voor dit bericht van de Observer
Mijn verontschuldiging aan mijn rebuttal gericht aan Dhr Allegeiz

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Heren, Wat is nu precies een oplossing die wordt geboden? De Basic-T structuur? Als ik dat plaatje zie, dan ziet het er niet veel anders uit als de huidige situatie waarbij er tegelijk naar de zwanenburg en polderbaan wordt geland. Wat zijn nu de essentiele verschillen? aanvlieghoogte? dichterbij de landingsbaan de landing inzetten, dus niet al vanaf 15km beginnen te landen?

Ik hoor graag nog enige verduidelijking of een document waarin ik iets meer kan lezen..


Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Geachte Observer, dank, u doet uw naam eer aan.

Geachte heer Portegies, mijn excuus voor mijn onduidelijkheid, het zal de herrie geweest zijn…

Geplaatst door Observer uit Nederland

Victor, Ik ben het zeer met je eens. Technische kreten hebben we al erg veel
De kunst is nu de voordelen in normaal nederlands uit te leggen.

Geplaatst door Cor Portegies uit Wijk aan Zee

Heren, wilt U meer weten over onze vliegvoorstellen, neem dan contact op met ons.
Cor Portegies Wijk aan Zee

Geplaatst door Observer uit Nederland

Cor, Maak je er nu niet met een Jantje van Leiden vanaf en neem je eigenactie serieus !, door een Uitleg in begrijpelijk nederlands te maken, zodat een ieder het begrijpt !

Geplaatst door OB uit Castricum

Observer

Goed lezen is het halve werk.
Wanneer dat niet helpt, geeft dan Uw naam en adres. Dan kunt U worden geholpen.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Waarom contact opnemen...zoeken naar Portegies in Wijk aan Zee??..

Ik wil graag op deze site een simpele uitleg van de voordelen van die basic T structure zodat iedereen het kan zien en niet alleen de PVRC mensen zelf of diegene die contact met Cor kunnen vinden.

Dus nogmaals: graag hier een simpele uitleg over de voordelen en hoe het werkt.eventueel een link naar een document waarin ik iets meer kan lezen....basis zaken ...hoe hoog aanvliegen vanaf welke afstand onder welke hoek.....Geplaatst door webbeheer uit NULL

Victor, Cor Portegies verwijst naar de vliegpatronen 'in het buitenland'. Daarom: sinds vandaag hebben we provisorisch 'beeld' vanuit Frankfurt. Kijk eens via Google Earth op radar frankfurt. Dan zie je zelf hoe ze het daar doen. Misschien kan Cor aan de hand van de vliegpatronen van Frankfurt aangeven waarom ze daar beter aanvliegen?
Merk op: In de regio Frankfurt staan meer dan 200 geluidsmeetpunten. Particulier initatief. Die ontstaan natuurlijk niet spontaan. Dus pas op voor de gouden bergen.

Let op: de radardata achter genoemde link is niet altijd aanwezig, dus als je een 'leeg' of 'bevroren' beeld hebt, probeer het dan later nog eens.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Bedankt! Dit is concrete informatie...nu kun je goed zien dat er ook strak aangevlogen wordt in Frnakfurt en veel minder verwaaierd.

Ik zoek echter nog wel info over de hoogte op welke afstand van de vliegtuigen en de daalhoek en of dat dan met CDA wordt gedaan...

Geplaatst door webbeheer uit NULL

Victor: kijk eens op streams.vlieghinder.nl/reports/events.php.
Kies dan voor Frankfurt, en vul in plaats van een postcode een lat/lon combinatie in van een plek waar je veel landend verkeer overheen ziet komen. Bijvoorbeeld: "49.96-8.19"(zonder quotes) Klik daarna in de tabel die je krijgt op de link in de kolom 'vert/hor profile' van een vliegtuig van je interesse. Je krijgt dan iets dat lijkt op dit plaatje.

Kies geen periode langer dan 24 uur!