Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Politiek erkent hinder Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 819 
|
 Witte Weekblad 
Politiek erkent hinder Schiphol

OEGSTGEEST - ‘Het is net een bord spaghetti’, aldus wethouder De Kok (CDA) tijdens de bewonersavond over Schiphol en de geluidsoverlast daarvan in Oegstgeest op dinsdag 10 maart. Met spaghetti wordt de wirwar aan commissies, regiegroepen en overlegtafels bedoeld die over Schiphol adviezen uitbrengen en overleggen. Tweede Kamer, gemeenten, provincies, ministeries, regio’s, waterschappen en bedrijfsleven. Allen bemoeien zich met de groei van het vliegverkeer. Sinds begin dit jaar staat ‘Schiphol en geluidsoverlast’ ook in Oegstgeest op de politieke agenda.

De bewonersavond is het resultaat van het burgerinitiatief dat Edwin van Rooyen eind 2008 indiende. Het initiatief roept de gemeenteraad op het college van B&W meer te laten doen aan de geluidsoverlast door Schiphol. De raad, met uitzondering van PrO, en het College zien tijdens de behandeling op 15 januari niet veel in een meer actieve aanpak. Bert Smallenbroek (CDA) verwoordt misschien wel het best de behoudende opstelling van de raad: ‘we moeten misschien beter in de richting van de inwoners van Oegstgeest communiceren dat we wel degelijk knokken’. De raad besluit eerst een informatieavond te organiseren voor raadsleden en inwoners van Oegstgeest.

Maatregelen
Tijdens de bewonersavond geeft wethouder De Kok uitleg over hoe de afstemming met buurgemeenten en de bewonersvertegenwoordigers in het overleg over Schiphol verloopt. De heer Wilod Versprille, bewonersvertegenwoordiger van Oegstgeest in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS), schetst een beeld van het vliegverkeer boven Oegstgeest. De heer Hake van de Milieudienst legt vervolgens uit welke maatregelen er de komende jaren worden onderzocht om de groei van Schiphol in balans te houden met de geluidsoverlast. Tenslotte is het aan Edwin van Rooyen de beurt om een toelichting te houden. Door de uitloop van het programma ziet deze af van zijn presentatie en maakt handig gebruik van de gelegenheid, om de wethouder en aanwezige gemeenteraadsleden naar een standpunt te vragen.

Inspanningen
De standpunten van de politieke partijen zijn stuk voor stuk kritischer dan die in de raadsvergadering van 15 januari. Alle partijen erkennen de hinder die het vliegverkeer voor Oegstgeest veroorzaakt. Wat de vervolgacties worden, daar neemt de gemeenteraad op 23 april een besluit over.

Van Rooyen over de bewonersavond: ‘We mogen niet te vroeg juichen, maar het lijkt erop dat we het gemeentebestuur een heel eind in de goede richting hebben gekregen. De meningsvorming in de gemeenteraad heeft een andere wending genomen, bewustwording komt op gang. Wij vonden deze avond van de gemeente weinig zinvol, omdat er alleen voorlichting gegeven zou worden. Maar gelukkig hebben we de wethouder en aanwezige partijvertegenwoordigers tot politieke uitspraken kunnen brengen.’

‘Wij zijn er trouwens geen voorstander van dat ons gemeentebestuur uit de regionale overlegorganen stapt. Niet voor niets hebben we de betrokkenen gecomplimenteerd met hun werk in die organen. Maar wat ons betreft zijn deze inspanningen lang niet genoeg. Met álle politieke middelen moet worden geknokt om geluidhinder nu en in de toekomst binnen de perken te houden. Zolang gemeenten dat niet doen, zal de dominantie van Schiphol blijven bestaan en het vliegverkeer blijven toenemen.’

Gevoel
Wethouder De Kok hield een dubbel gevoel over aan de avond. Op zijn weblog schrijft hij hier het volgende over: ‘toen de avond rond 23.00 uur werd afgesloten ging menigeen dus toch met een dubbel gevoel naar huis. Want ook al lijkt het dat de Alderstafel maatregelen heeft opgeleverd die goed voor Oegstgeest kunnen uitpakken, en hoewel we in Oegstgeest de standpunten voor de CROS-vergaderingen goed afstemmen, tevreden naar huis gaan, zat er niet in. Er bleef een gevoel dat het toch steeds drukker wordt boven ons en dat een gemeente als Oegstgeest amper gehoord wordt. Dáár zit de zere plek.’


Reacties op dit bericht