Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Polderbaan niet zo veilig als beloofd

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 1199 
|
 Telegraaf 
Polderbaan niet zo veilig als beloofd

door Arnold Burlage
SCHIPHOL, dinsdag
   
De bij de aanleg van de Polderbaan beloofde beperking van milieu- en geluidsoverlast bij Schiphol staat onder druk. Omdat gebruik van de nieuwe baan onder bepaalde weersomstandigheden mogelijk een veiligheidsrisico met zich meebrengt, worden voor de derde maal de vliegprocedures tijdelijk gewijzigd. Daardoor kan extra geluids- en milieuoverlast ontstaan.

      Toestellen kunnen bij gelijktijdig opstijgen vanaf de Polderbaan en de naastliggende Zwanenburgbaan bij een bepaalde windrichting en -sterkte te dicht bij elkaar komen. Een aantal incidenten heeft zich al voorgedaan, zonder gevolgen. Per 25 november past de luchtverkeersleiding de procedures aan.
    Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft inmiddels het Amerikaanse onderzoeksbureau op luchtvaartgebied MITRE betrokken bij de ontwikkeling van een definitief systeem voor parallel starten. LVNL verwacht de oplossing niet voor de zomer van volgend jaar te hebben.
    Volgens de nieuwe procedures moeten de vliegtuigen die van de Polderbaan vertrekken direct na de start korte tijd in noordelijke richting draaien in plaats van westelijk. Vanaf de Zwanenburgbaan moeten vliegtuigen scherper naar het oosten vertrekken.
    „De nieuwe tijdelijke procedures verminderen de geluidhinder in Spaarndam, Zwanenburg en Halfweg. De geluidbelasting in Lijnden neemt daarentegen toe. In mindere mate zal er meer geluidhinder kunnen optreden in Badhoevedorp. In Amsterdam zou sprake kunnen zijn van enige verplaatsing van geluidhinder”, aldus een toelichting.
    De KLM en andere luchtvaartmaatschappijen hebben geen goed woord over voor de veranderingen, die de LVNL gisteren heeft aangekondigd.


Commentaar van de Redactie

Het bureau MITRE is het MITRE Corporation Center for Advanced Aviation System Development. Het is interessant er –> Hier een kijkje te nemen.
Eigenlijk is het jammer dat er zo langdurig geprutst moet worden en dat het er naar uit gaat zien dat ook hier misschien weer een trage MER-procedure op gang zit te komen. Niemand zit daar op te wachten. Evident is dat een orgaan als CROS ongeschikt is om dergelijke problemen op te lossen. Ook is dat orgaan evenmin geschikt om te kunnen voorzien of een zesde en zevende baan niet voor nog meer of andere problemen zullen zorgen dan alle mislukkingen en onaanvaardbare overlast met de Polderbaan. Als de LVNL het niet kan, waarom zou CROS het dan ineens wel kunnen?

Wat wij niet begrijpen is dat de Overheid niet wil inzien dat de opgave gecompliceerd zijn omdat het hier een van de grootste Europese Luchthavens betreft die meer dan de andere midden in een dichtbevolkt gebied is gelegen. Het is onbegrijpelijk dat we geen kenniscentrum ontwikkeld hebben dat de voor Nederland specifieke problemen aan kan. We moeten nu gaan werken met een Amerikaans instituut dat geen ervaring heeft met de concrete omstandigheden zoals die in Nederland gelden.

We wijzen er maar weer eens ten overvloede op dat het niet zo gek klinkt om aan te dringen op het binnnen de randvoorwaarden van de wet stichten van een onafhankelijk Kennis- en Luchtruimschap Schiphol dat is toegesneden op het vinden van creatieve mlilieugunstige oplossingen voor de toekomst van onze Luchthaven. Het gaat niet zozeer om flexibiliteit als om creativiteit..

Voor meer informatie over onze voorstellen rond een Luchtruimschap Schiphol lees:
(1) –> Debat Schiphol in Cruciale fase
(2) –> Is er wel een oplossing?
(3) –> “Als een Goed Instrument”

Download het gehele artikel 'Polderbaan niet zo veilig als beloofd'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door TANER GÖDE uit ADANA/TURKIJE

Hoi. Ik woon in Adana/Turkije en we hebben hier een vliegveld met maar één baan en die ligt precies midden in de stad en is omgeven door woonwijken. Niemand heeft er last van en meer nog, mensen vinden het leuk dat er zo veel vliegtuigen landen en opstijgen. Veel toestellen zijn stil maar sommige (verouderde) machines maken een hel aan lawaai. Toch denkt de directie (overheid) er niet over ergens anders een nieuw vlegveld te bouwen (we hebben grond genoeg). Mvg

Geplaatst door Gerard uit NULL

Hoi, ik woon in Castricum en we hebben hier géén vliegveld. Tóch vliegen er dagelijks soms wel een paar honderd toestellen op slechts 600 meter hoogte boven ons hoofd, ook 's nachts. Heel veel mensen hebben er last, vooral vanwege het grote aantal, misshcien komt dat wel omdat niemand deze vliegtuigen ziet landen of opstijgen. Want dát doen ze 30 km verderop op een Amsterdams vliegveld dat zegt dat het héél belangrijk is voor héél Nederland, en dat we daarom onze kop moeten houden als we last hebben. In één ding zitten jouw en mijn verhaal op hetzlefde spoor: Oók onze regering denkt er niet over een ander vliegveld te bouwen. Wij hebben dan wel geen grond genoeg, maar wél zee (Noordzee) in overvloed.