Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Platforms richten nieuwe vereniging op

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1112 
|
 BLRS 
Platforms richten nieuwe vereniging op

Persbericht    


Platforms gaan voor lokale bescherming van het leefmilieu in de regio Schiphol.

Oprichting van de vereniging Bescherming leefmilieu regio Schiphol (BLRS)

Haarlem -  Het voorgestelde Normen en Handhavingstels “Vliegen volgens afspraak” (VVA) dat het belangrijkste onderdeel is van het uitgebrachte Aldersadvies aan minister Eurlings was voor de overgrote meerderheid van de gezamenlijke platforms (27 in totaal) onacceptabel. Deze uikomst aangevuld met een eerdere afweging om integer met de belangen van de omwonenden om te gaan en hier niet mee te marchanderen was voor Erwin von der Meer (voorzitter VGP) voldoende reden om van verdere deelname aan het Alderstafel overleg af te zien. Kort voordat het Aldersadvies zou moeten worden goedgekeurd werd dit besluit door hem aan de leden van de Alderstafel medegedeeld.

Tijdens een door Hans Alders georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst op 30 september werd gesteld dat partijen die deelnemen aan het Alderstafel overleg en uiteindelijk geen positief advies uitbrengen m.b.t het voorliggende totale Aldersadvies ook geen partij zullen kunnen zijn bij de verdere uitwerking van dit advies.

Nadat dit Alders advies door alle partijen m.u.v. de gezamenlijke platforms van een positief advies was voorzien hebben de platforms Zwanenburg, Spaarndam en Uithoorn de andere platforms gevraagd om toch maar een positief advies uit te brengen.  Dit heeft er toe geleid dat een meerderheid van de platforms (vooral uit de Haarlemmermeer) alsnog een positief advies zal gaan uitbrengen om bij de verder uitwerking toch maar aanwezig te kunnen zijn. Dit om zaken naar men denkt positief te kunnen beïnvloeden.  De andere platforms (o.a. Amsterdam, Amsterdam-West, Amstelveen, Aalsmeer, Assendelft, Schermer, Wijk aan Zee, Zaanstad ,Velsen, Heemskerk, Castricum e.a.)  zijn van mening dat dit wel zeer naïef is. Aan de Alderstafel werd namelijk afgesproken dat om zaken naderhand nog te kunnen wijzigen dit alleen zal kunnen gebeuren indien alle partijen aan het Alderstafel overleg het hier over eens zijn. Dit valt in het geval van VVA niet te verwachten. De sector heeft het voor hen belangrijkste onderwerp immers succesvol binnengehaald en zal dit door een soort verder overleg niet zo maar laten afnemen.

Teneinde de rechtsbescherming/zekerheid van de bewoners echt zeker te stellen is inmiddels de Vereniging Bescherming leefmilieu regio Schiphol (BLRS) opgericht met als doelstelling:

het behouden, verbeteren dan wel introduceren van lokale, gebiedsgerichte normen voor geluidsoverlast, gevaar, volksgezondheid en milieubelasting, ten behoeve van:

  • de toetsing van het beleid voor de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol;
  • de handhaving door de overheid van de kwaliteit van het lokale leefmilieu; en
  • de rechtsbescherming door de omwonenden tegen inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer,

Informatie bij:
Erwin von der Meer   0251-652906 /  0651392643
Jan Griese 0297-582336

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ik hoop het niet. Bescherming van wat we nu hebben lijkt me niet wenselijk. Er werd verbetering gevraagd!

Geplaatst door Els uit Castricum

Helemaal mee eens Gerard.
Carl Gustav Jung heeft ooit zo mooi verwoord: "Als er iets fout is met het individu dan is er iets fout met de maatschappij." En zo zat ik daar vandaag weer eens over na te denken toen mijn buurman, bij het passeren van mijn huis, zijn handen in een wanhoopsgebaar naar de lucht strekte om me te wijzen op al het lawaai boven ons hoofd. De afgelopen nachten begon het op volle toeren al om 4.15u. Dat gebrul gaat over huizen met jonge gezinnen, met jonge kinderen. Wat te zeggen, als de ouders tot het uiterste getart, hun kinderen een klap verkopen, omdat ze huilend, in de nacht, bij hun bed staan? Wakker gedenderd? Er wordt 's-nachts niet in glijvlucht gevlogen maar gebruld, hoor! Mocht zo'n klap te hard aankomen en het kind iets daarvan oplopen, dan wordt er, mag je hopen, een melding gemaakt. Maar waar is de fout begonnen? Bescherming waarvan? Hebben we de afgelopen 6 jaar dat gehad dan? Mijn complimenten voor de twee mensen, hierboven, die zo hun best doen om de situatie te verbeteren!! En verder, een stuk minachting voor de tafel van Alders. Hij zou zich diep moeten schamen voor zijn handelen.

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

Het behouden, verbeteren dan wel introduceren van lokale, gebiedsgerichte normen voor geluidsoverlast dat is een van de doelstelling. Door het accepteren van Vliegen volgens afspraak zoals dat nu met het Alderstafel advies wordt voorgesteld worden de lokale rechtsbescherming/zekerheid m.b.t. geluidsoverlast weggevaagd en hebben de bewoners het nakijken. Dit moet eerst worden voorkomen alvorens gedacht kan worden aan verbeteringen waarbij ook aan het buitengebied moet worden gedacht.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL


"En verder, een stuk minachting voor de tafel van Alders. Hij zou zich diep moeten schamen voor zijn handelen."

Els,

De lieden die het 'beleid' voeren cq. uitvoeren kennen geen schaamte. Dit zijn lieden die enkel en alleen aan zich zelf denken en daar ook naar handelen. Het komt ook voor dat zij in groepsverband handelen, indien zij tegenstand ondervinden.
Geld is een enorme drijfveer voor hun ego.

Helaas zijn mensen die met minder tevreden zijn (lees: rust, reinheid en veiligheid) een zeldzaamheid ?

Daarom zet ik steeds V.O.S. neer.

Verloedering Onder Schipholbeleid !

Want de maatschappij verloederd onder al die hebzucht. En daar is de Tafel van Alders toch ook mee bezig, het oprekken van steeds maar meer.........en meer. Is het niet in de lengte, dan maar in de breedte !

Geplaatst door Els uit Castricum

Bedankt V.O.S. terecht, dat je je zo noemt en ik hang vrijdag 31 oktober de vlag halfstok als teken van onrechtvaardigheid.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Onderstaand bericht stond 4 okt in N.H.D. en H.D. De heer van Broekhoven stuurde mij dit toe en gaf mij toestemming zijn bericht ook hier te plaatsen
Van: Frank van Broekhoven
Datum: vrijdag 3 oktober 2008 13:47
Aan: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Onderwerp: Schiphol

Structuurnota, Planologische Kernbeslissing, Draaing 4e baan, Mainport, Dubbele doelstelling, aanleg 5e baan, enz. enz. Allemaal over Schiphol en over allemaal heb ik 25 jaar meegepraat als inwoner van Zwanenburg. En steeds kreeg de luchtvaart lobby zijn zin. Ik was in die tijd raadslid van de gemeente Haarlemmermeer en daarna voorzitter van de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. Uiteindelijk verhuisde ik in 2007 van Zwanenburg naar Hoorn, omdat ik geen enkel vertrouwen meer heb in verbetering en dus de geluidshinder wilde ontvluchten.
Nu is daar het resultaat van de Tafel van Alders. De Luchtvaart lobby volgde de gebruikelijke taktiek. Onderhandelingen beginnen met overvragen, nadruk op economisch belang en de bewonersgroepen uit elkaar spelen. Die taktiek is voor de zoveelste keer weer gelukt. De Luchtvaart lobby krijgt weer wat ze hebben willen en de bewoners hebben opnieuw het nakijken. En nu niet alleen die in een straal van 50km rond Schiphol, maar ook omwonenden van Lelystad en Eindhoven.

Frank van Broekhoven
Hoorn

Voorzitter Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg 2000-2005.
Raadslid Gemeente Haarlemmermeer 1982-1998.