Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Platforms onderwonenden Schiphol: ‘Horrorscenario”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 818 
|
 Gezamenlijke 19 Bewoners Platforms 
Platforms onderwonenden Schiphol: ‘Horrorscenario”

Castricum, Amstelveen, Velsen 21 april 2006

Eerste reactie op het gepresenteerde kabinetsstandpunt:  Kabinet heeft maling aan ernstig gehinderde bewoners rond Schiphol. Zorgplicht: wat is dat?

Na een uitvoerig en kostbare Evaluatie van de Wet Luchtvaart, die vooraf met veel beloften richting omwonenden werd gepresenteerd, negeert het kabinet alle Verbetervoorstellen die de 19 Platforms met veel inspanning en energie hebben ingediend. Nog ernstiger is het, dat het advies van de Commisie Deskundigen Vliegtuiggeluid (Commissie Eversdijk) volledig wordt genegeerd. Deze commissie, door het kabinet zelf ingesteld, adviseerde, dat het grote gebied om Schiphol heen een wettelijke bescherming behoeft met als consequentie het installeren van minstens 95 handhavingspunten teneinde de door het kabinet gedane beloften van gelijkwaardige bescherming t.o.v. de Oude PKB 1995 te kunnen waarmaken. (Voor de goede orde: In de oude wet was sprake van 300 handhavingspunten, terwijl dat er nu slechts 35 zijn.)
Het huidige stelsel is een”Gatenkaas”. Over wijde gebieden kan worden gevlogen zonder het passeren van handhavingspunten..

De Platforms van omwonenden zijn verbijsterd over dit kabinetsvoorstel, dat door hen wordt getypeerd als volksverlakkerij. Via creatief rekenen schildert men optimistische beelden die in werkelijkheid een nachtmerrie dreigen te zijn. Bewoners die wakker worden om 6 uur, zijn volgens het kabinet geen slaapgehinderden. Volgens de papieren regels zou de geluidshinder zijn afgenomen, terwijl die juist onevenredig toenam terwijl het hindergebied zich uitbreidde tot gebied van ca. 50 km rond de luchthaven
De omwonenden en vele deskundigen van naam, weten, dat de ernstige hinder al jaren toeneemt. Daarom zijn voor kwetsbare bevolkingsgebieden extra normen m.b.t. wettelijke bescherming nodig. De commissie Everdijk gaf dienaangaande een luid en duidelijk advies..
Het kabinet komt nu met de obscure maatregel van salderen. Als er in Castricum minder herrie is, mag het in Zwanenburg meer worden en vice versa
Ook de laatste zekerheid in de vorm van het Totale Geluidsvolume dreigt te verdwijnen. Deze norm kwam destijds met instemming van de Platforms van omwonenden in de plaats van de norm voor het max. aantal passagiers. De omwonenden hebben het nakijken. Helaas! 

De normen worden dus voor de zoveelste keer gewoon naar behoefte opgerekt. Het kabinet spreekt nu over een “Convenant” met Schiphol, om de nodige maatregelen te nemen om de hinder te beperken. Waarom geen wettelijke maatregelen maar wel een convenant?
Zonder een wettelijke stok achter de deur is een convenant een waardeloos stuk papier. Ook dit riekt naar volksverlakkerij

Buiten de discussie blijft de forse toename van de uitstoot van verbrandingsgassen (luchtkwaliteit), en daarmee de fors toenemende uitstoot van CO2 en het nadelige broeikaseffect daarvan. In 2020 zal Schiphol goed zijn voor 20 % van de totale Nederlandse CO2 emissie. Staatssecretaris van Geel kenmerkte dit beleid als : “Fantastisch”. (Radio 1 journaal) Wij ervaren het als een waar horrorscenario.

Staatssecretaris Schultz van H.  benadrukt overal het belang van informatie aan de burger. Dit wordt in de praktijk nauwelijks waargemaakt.. Uitspraken van haar en de heer Geel tijdens de persconferentie zijn wollig. Zelfs voor de NOS is dit moeizaam te volgen.
Op de radio: Wel wettelijke bescherming. Op Teletext: geen wettelijke bescherming.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Renee uit Amsterdam

Het is al een horrorscenario!
Met de regelmaat van de klok wordt er heel vroeg en heel laat boven het centrum van Amsterdam gevlogen. Ik word er wakker van!
Dit gaat ook niet ophouden en word alleen maar erger schat ik zo in.
En het allerergste is, het is een hopeloze zaak, ja kan er niets tegen doen!
Gewoon helemaal niets!

Geplaatst door frank uit amsterdam

Ik wou dat de mensen is wakker werden en zich realiseerden dat we op een ware onleefbare wereld afstevenen,,,het is nu al soms niet meer te harden,maar over 5 a 10 jaar vliegt er nog eens 40% meer over ons heen ,dwz een totaal geluids gordijn van s'ochtends vroeg tot diep in de nacht,,om over de uitstoot en risico's maar te zwijgen....

Geplaatst door angel uit NULL

Er is niks veranderd sinds de middeleeuwen. mensen met veel macht en geld bepalen wat er gebeurt. Alleen willen ze je nog weleens het idee geven dat je mening telt. Het is spijtig voor al die mensen die hier zoveel energie in steken en elke keer van een koude kermis thuiskomen. Ik bewonder hun strijdlust.Voor mij is het dubbel, ik werk op schiphol maar heb helaas ook dagelijks enorm veel last van overkomende vliegtuigen. Echt nachtrust verstorend en dat ga je lichamelijk merken. Dan woon ik nog 40 kilometer bij schiphol vandaan. Ik wil hierbij de mensen bedanken die zich ondanks alles nog steeds inzetten voor deze zaak. Vliegen hoort bij onze huidige economie, maar er moet nog beter gekeken worden naar alternatieven om voor duizenden mensen het leven leefbaar te houden. Ik ben bang dat er pas serieus iets gebeurt als door de aanleg van één of andere baan, de vliegtuigen laag over Denhaag vliegen. Maar dat zal wel niet gebeuren.