Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Pilots moeten last van piloten verlagen.

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 889 
|
 NHD 
Pilots moeten last van piloten  verlagen. Download het gehele artikel 'Pilots moeten last van piloten verlagen.'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

TELEURSTELLEND
EIGENLIJK VERANDERT ER NIKS
EN DAT DUURT EEN JAAR

In de eerste plaats het wisselen van baanvoorkeur
Dat kan alleen in het geval dat de wind niet tegen zit, dat is minder dan 20 % van de tijd.
Dan wordt de helft van die tijd anders gevlogen. Dat is de helft van 20%, en is 10%. Dus drie dagen per maand of minder. Heb je wat aan!

Verder had hij niets te vertellen voor overdag. "Sorry mensen"

Het 'verleggen van de baan' 's nachts betekent alleen maar dat piloten neigen de te scherpe bocht bij Castricum/Limmen in te korten. Dan komen ze te veel over Noord-end.
Als nu de instructie ietwat in de richting Heiloo wordt verlegd en de piloten maken dezelfde fout, dan komen ze gemiddeld net tussen Noord-end en Limmen uit.

Uit de redenering blijkt wel dat de foutenmarge groter is dan de beschikbare afstand.
Het is blij maken met een dode mus.

Tenslotte was het verhaal dat de inbreng van de bewonervertegenwoordigers, de officiele en ook die van de Platforms via CROS geen officiele stand heeft. Ze zijn geen gekozen vertegenwoordigers, zoals gemeenten en provincie en daarom kunnen ze geen handtekeningen zetten enzovoorts. Als ze zich niet behoorlijk gedragen dan wordt het helemaal niks.
Het is niet anders.
Je vraagt je af of de bevolking dan wel gekozen heeft voor Cerfontaine als baas van Schiphol!

De experimenten duren een jaar voor toestand zus, en een jaar voor toestand zo, en dan vergelijken. Hoe oordelen ze? Het werd niet echt duidelijk gemaakt.

Tenslotte: het doel is de beleving van de hinder te verbeteren. Als we nu eens praatten over hinderbeleving van de zijde van de overheid of van CROS. Dat zou iets zijn!

Zo'n bijeenkomst verlaat je met een flinke kater. Normaal ben ik voor dialoog, maar dit slaat alles. Dezelfde ochtend was ik op het ministerie. Daar zit meer beweging in dan hier. Ik moet hier even mijn gal kwijt.

Geplaatst door gerard uit NULL

Kennelijk dezelfde zure wijn als op de ledenvergadering van dit Platform werd opgediend. Wat kan je nu van deze CROS-mensen verwachten?

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Mooi verhaal voor Castricum, maar hoe zit het met de mensen iets verderop die zowel van de landers als de starters last hebben?
Ze moeten als pilot een maand om en om de Polderbaan en de Zwanenburgbaan hoofdbaan maken. Het is toch gek dat een heel isolatieprogramma ten noorden van de Zwanenburgbaan is uitgevoerd om er vervolgens alleen in de piekuren te gaan vliegen. Maar ja, kun je niet scoren met minder klagers he.
Misschien wordt het bij mij dan ook eens een keer stil, anders dan alleen bij westenstorm.

Geplaatst door Els uit Castricum

Vannacht, toen ik door al het vliegverkeer niet kon slapen, had ik een een discussie met mijn beschermengel. "Mijn goede vriend" verzuchtte ik," wat is dit erg, al die onrust, al dat geknetter en dat gefluit van die vliegtuigen. En ze willen maar meer en bedenken allerlei onzinnige plannen, waar we alleen maar ongelukkiger van worden, wanneer gebeurt er een wonder?" Hij bedaarde me en sprak " let op, over twee jaar is er een ijzige wet,die het vliegverkeer aan banden gaat leggen, want het uit- zijn- voegen- barstende vliegverkeer is één van de grootste boosdoeners van de opwarming van jullie aarde. En dat besef komt nu met rasse schreden nader. Ik weet het, in jullie land lopen ze altijd wat achter de waarheid aan maar wereldwijd gaat dat een besluit worden.
En dan zijn al die kronkels en bochten van de mensen, die denken dat ze goed bezig zijn, niet meer nodig. Slaap lekker". En warempel dwars door het geloei heen, viel ik in slaap. Heerlijk, wat een luxe!

Geplaatst door Olav uit Castricum


WONDER?

Willem, Els

Mijns inziens de spijker op zijn kop!

Bij het geluidhinderprobleem wordt er op het moment (ook bij CROS) van uit gegaan dat het bestaan van hinder een soort van natuurlijk uitgangspunt is en het bestrijden van de hinder (pardon, het manipuleren van de hinderbeleving) een gunst, waarover je kunt onderhandelen en afspraken maken. Afspraken, vastgelegd in een convenant tussen je gemeente en Schiphol. Buiten dat afsprakengebied is de verantwoordelijkheid ineens weg. Waarom? Het was te moeilijk? Eversdijk en Berkhout, beiden de laan uit!

Onder vorige kabinet werden nog grenzen gesteld aan de jaar-productie en de jaarlijkse neerslag van geluid in een nauw gebied rond de luchthaven. Van die grenzen willen ze nu ook af. Bij het aantal vliegbewegingen (dat zijn starts of landingen) is het van belang te weten dat vliegtuigen na elkaar en niet tegelijk starten en landen met een minimale tussenpauze van 2 minuten, of meestal drie. Je kunt het effect van die aantallen inschatten door de aantallen te delen door het aantal minuten per jaar, dat zijn er rond 550.000.

MENSENRECHTEN?

Vanuit mensenrecht-oogpunt ligt de zaak heel anders. Mensen hebben recht op welbevinden en stilte en met dat recht moet luchtverkeer eigenlijk evenveel rekening houden als met veiligheid.
Alleen vlak rond de luchthaven heb je een binnen en buitengebied omdat het verkeer daar noodzakelijk geconcentreerd en voorspelbaar vaak en sterk aanwezig is. Daar worden allerlei beperkingen overeengekomen en verplichtingen. Convenanten. Dat is een soort preventieve plicht waar niemand onderuit komt.

Buiten moet altijd die eerste uitgangs-verantwoordelijkheid blijven gelden, die altijd, bij iedere burger geldt. De verkeersleiding zou er alles aan moeten doen om de daar bestaande last te beperken. Curatief optreden daar, dat is met zorg. Dat dat nu even vergeten wordt is bewust en een truc uit het verleden. Men wil er gewoon niet aan.

Je zegt 'mooi voor Castricum'? Ik denk dat de curatieve zorgplicht ten aanzien van iedereen geldt, zoals dat ook het geval is bij ziekte-voorzieningen. Die moeten overal zijn. Alleen preventie wordt door medici beperkt, namelijk waar en wanneer er vergroot risico bestaat.

EEN NIEUWE VISIE?

Het wonder is dat onderzoekers gaan inzien dat ook en juist de overheid vastgeroest zit in een veel te ouderwetse praktijk en beleving van het probleem. Zie het proefschrift van dr Bröer of het schitterende werk van professor Karen Bijsterveld uit Maastricht. Zulk werk is nieuw en interessant en jong. Het wordt nog onvoldoende begrepen. Als het nieuwe kabinet socialer wordt brengt het hopelijk die modernere, nieuwe en sociale kijk mee.

Die fundamenteel nieuwe kijk moet komen. Men mag niet meer trappen in die val van technische voorstelletjes en experimenten. Dan zitten we muurvast in het verleden. De verkeersleiders zijn heus wel deskundig. Het totaalbeeld moet veranderen. Ook bij burgers en pers.

Geplaatst door Bob uit Limmen

In het bovenstaande artikel staat vermeld dat vliegtuigmaatschappijen moeten meewerken aan de verzoeken om met de voorgestelde Pilot mee te werken. Hier begrijp ik niets van! De indruk wordt gewekt dat maatschappijen en dus de piloten zelf hun routes bepalen. Wat is dan de rol van de LVNL in deze? Zij bepalen toch (weliswaar via voorschriften, die ook bij de piloot in de cockpit bekend zijn) hoe een vliegtuig de landing gaat inzetten, op welke baan, enz.

Bij het melden nachtelijke hinder bij CROS in het verleden, waarbij er recht over Limmen werd gevlogen ipv door het gaatje tussen Limmen en Castricum, kreeg ik ook al eens te horen dat dit waarschijnlijk het gevolg was doordat de piloten even niet zaten op te letten waar ze vlogen(!) EVEN NIET ZATEN OP TE LETTEN WAAR ZE VLOGEN (!). Ja u leest het goed. Zou het dan zo zijn dat de LVNL dus eigenlijk geheel overbodig is?

In het artikel wordt gesproken dat 5% zich om diverse redenen niet houdt aan de "verzoeken". Wat heeft dit voor gevolg voor de veiligheid boven mijn hoofd? spelen er zich dan echt wild-west taferelen af boven mijn hoofd.

Graag zou ik van een echte "deskundige" het ware verhaal horen.

Geplaatst door Olav uit Castricum

Bob

Het artikel geeft. net als mijn commentaar, weer hetgeen de 'deskundige' die het 'experiment' van CROS moest toelichten te vetellen had.

Het kwam er op neer dat de instructies van de LVNL altijd marge overlaten voor de piloten. Die marge is groter dan de gewenste precisie. Piloten zouden nu eenmaal niet zo accuraat sturen als de LNL zou willen.
Helaas zou de afstand tussen Limmen en Castricum kleiner zijn dan de marge. De gemiddelde route die wordt gelogen blijkt zuidelijker uit te komen dan de LVNL bedoelt, vandaar dat ze hun instructie wat aanpassen.
Het experiment is dus eigenlijk een experiment in toegepaste psychologie.
Samenvattend wat werd gezegd maar niet uitgesproken is dat het idee dat alle vliegtuigen tussen Limmen en Castricum door kunnen vliegen gewoon kul is.

Maar je kunt natuurlijk de voorlichting van LVNL bellen ((020) 4062000) en ons hier vertellen wat je dan hoort. Het lijntje dat de radar weergeeft suggereert iets anders dan wat werd gezegd, maar van CROS hoor je meestal wat zij willen wat je begrijpt en nooit wat je eigenlijk weten wilt. CROSnet zelf vragen is een alternatief? Volgens wat CROS op die avond vertelde schiet de informatie van het IKB (informatie en Klachten Bureau) te kort. "Die i van het IKB is heel erg klein", zo werd er gezegd. Dat moet goed maken dat het aan 'de sector' is verkocht.

Tja als de 'beleving' van de hinder in een voor Schiphol gunstige richting wil veranderen, dan is men niet erg goed aan het werk. En al verandert de vorm waarin de hinder wordt weergegeven (zo is de titel van het recente proefschrift), wat hinder zelf betreft schiet je er niet mee op.

Dat het aantal vliegbewegingen toe gaat nemen is een vast omlijnde wens van Schiphol. Dat de vliegtuigen navenant stiller worden is veel minder zeker.
Dat de geluidbelaste dagdelen daar waar geluidneerslag optreedt met het toenemen van vliegbewegingen navenant toeneemt, dat staat vast als een paal boven water.