Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Persbericht en de lang verwachte businesscase van Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1271 
|
 geenvlieg routesbhz.nl 
Persbericht en de lang verwachte businesscase van Lelystad Airport

persbericht en de lang verwachte businesscase van Lelystad Airport
——————————————————————————————
http://us5.campaign-archive2.com/?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=706f849684&e=8430cfa103

http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=1ffee74927&e=8430cfa103


** Persbericht en ondernemingsplan Lelystad Airport
——————————————————————————————
Hieronder het persbericht en de lang verwachte businesscase van Lelystad Airport.
Bron: het persbericht van Schiphol d.d. 8 april 2014.
—————————————————————————————————


Ontwikkeling Lelystad belangrijk voor groei mainport Schiphol


Schiphol, 8 april 2014

De economische ontwikkeling van de mainport Schiphol is van vitaal belang voor Nederland. Om op Schiphol de (selectieve) groei te kunnen accommoderen, is een gefaseerde ontwikkeling van Lelystad Airport nodig. Dit staat in het ondernemingsplan voor Lelystad Airport dat Schiphol Group heeft opgesteld als invulling van de afspraken aan de Alderstafel Schiphol (2008) en Lelystad (2012). Uit deze afspraken en de verwachte groei van Schiphol volgt dat het vernieuwde Lelystad Airport in 2018 open moet gaan. Hierna zal Lelystad Airport zich gematigd en gefaseerd ontwikkelen.

Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is afgesproken Schiphol selectief te ontwikkelen. Schiphol komt met de voorgestelde ontwikkeling van Lelystad Airport de afspraken na van het Aldersakkoord 2008. Met luchtvaartmaatschappijen, bewoners, luchtverkeersleiding, overheden en Schiphol is afgesproken dat Lelystad Airport de groei op Schiphol gaat ondersteunen als alternatief voor het niet-mainportgebonden verkeer (evenals Eindhoven Airport). De regionale capaciteit moet beschikbaar zijn als Schiphol 90% van 510.000 vliegtuigbewegingen bereikt (de zogenoemde signaleringsgrens). Het kabinet heeft deze afspraken opgenomen in de Luchtvaartnota 2009 en in 2012 nogmaals bevestigd. Lelystad Airport gaat ruimte bieden aan vluchten naar Europese (toeristische) steden en regio’s.
‘De ontwikkeling van Lelystad is van belang voor de groei van mainport Schiphol. Door deze investering kan Schiphol een concurrerende internationale mainport in een concurrerende regio blijven’, aldus Jos Nijhuis, CEO van Schiphol Group.

Reizigers geïnteresseerd in Lelystad
Uit marktonderzoek blijkt dat consumenten voldoende interesse hebben voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport. Hiervoor moeten de ticketprijzen concurrerend zijn en het aanbod van bestemmingen vergelijkbaar met andere regionale luchthavens. Door financiële prikkels, adequate faciliteiten en bijbehorende lage havengelden, verwacht Schiphol Group dat Lelystad Airport een aantrekkelijk alternatief kan zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Schiphol Group verwacht - gezien de groei van de luchtvaart en de investeringen in vliegtuigen - dat luchtvaartmaatschappijen bij realisatie van Lelystad Airport voldoende interesse zullen tonen.

Ontwikkeling Lelystad sluit aan op groei Schiphol De ontwikkeling van Lelystad Airport voorziet in een gefaseerde bouw van de benodigde infrastructuur en faciliteiten. Onderstaande tabel geeft - uitgaande van een basisgroeiscenario - daarvan een overzicht.

Jaar Marktverwachting verkeersvolume Benodigde faciliteiten Investeringen (prijspeil 2013)
2018 Opening, opstartfase. Aanleg start- en landingsbaan met rijbanen, platform, systemen voor luchtverkeersleiding, terminal en parkeerfaciliteiten. EUR 58 miljoen
2023 10.000 vliegtuigbewegingen en 1,5 miljoen passagiers per jaar Uitbreiding rijbanen, platform, terminal en parkeren. EUR 12 miljoen
2033 25.000 vliegtuigbewegingen en 3,7 miljoen passagiers per jaar Uitbreiding rijbanen, platform, terminal en parkeren. EUR 20 miljoen
2033 - 2043 Doorgroeien naar 45.000 vliegtuigbewegingen en 6,7 miljoen passagiers per jaar

Gedurende de opstartfase tot 2023 zal de groei van het aantal vliegtuigbewegingen en reizigers naar verwachting gematigd zijn. Dit is in lijn met de huidige marktinteresse, vermindert het risico op een mogelijke negatieve impact op de mainport, voorziet in een gewenningsperiode voor de luchthavenprocessen en biedt ruimte voor bedrijven op Lelystad Airport om hun bedrijfsvoering aan te passen. Door marktontwikkelingen kan de groei sneller of langzamer plaatsvinden en kunnen de investeringen in Lelystad Airport eerder of later nodig zijn.

Schiphol Group verwacht vanaf 2028 een positieve exploitatie te kunnen realiseren (bij ongeveer 16.000 vliegtuigbewegingen en 2,4 miljoen reizigers per jaar). De investeringen en aanloopverliezen zijn rond 2035 terugverdiend. Dergelijke terugverdientijden zijn gebruikelijk voor kapitaalintensieve investeringen in (luchthaven-)infrastructuurprojecten. Bij een versnelde groei van vliegverkeer op Lelystad zal uiteraard eerder een positieve exploitatie worden gerealiseerd en is de terugverdientijd korter.

Afspraken Alderstafel
In 2008 hebben omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het Rijk en de luchtvaartsector afspraken gemaakt over de groei van Schiphol. Partijen hebben afgesproken dat Schiphol tot 2020 mag groeien tot 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Daarnaast is afgesproken regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad in te zetten om 70.000 vliegtuigbewegingen per jaar te accommoderen. De doelstelling is dat Schiphol haar functie als mainport van Nederland verder kan versterken door specialisatie van de luchthaven op hub- en mainportgebonden verkeer. De regionale luchthavens gaan dan een alternatief bieden aan het niet noodzakelijkerwijs aan de mainport gebonden verkeer.

Procedure
Schiphol Group heeft het ondernemingsplan aangeleverd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een luchthavenbesluit aangevraagd. Dit is nodig om de gewenste ontwikkeling van Lelystad Airport te kunnen starten. Het luchthavenbesluit is voorzien in november 2014. Voorafgaand aan de besluitvorming spreekt de Tweede Kamer eind juni over de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Lelystad Airport - Ondernemingsplan (link naar het PDF document)
http://blogspot.us5.list-manage1.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=5cea12b7cc&e=8430cfa103

============================================================
** follow on Twitter (Twitter Account not yet Authorized)
| ** friend on Facebook (#)
| ** forward to a friend
| http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=6581e6426bd2818c806c52737&
| id=706f849684&e=8430cfa103

Copyright © 2014 geenvliegroutes Biddinghuizen, All rights reserved.
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je jezelf hebt aangemeld op www.geenvliegroutesbhz.nl Our mailing address is:
geenvliegroutes Biddinghuizen
Buitenkant 23, Biddinghuizen, Nederland
Biddinghuizen, FL 8256 CA
Netherlands


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rob uit NULL

Dit roept ook vragen op m.b.t Schiphol. Lelystad is 2 jaar later beschikbaar dan afgesproken. Zou beschikbaar zijn bij 90% van 510.000. Komt er nu een alternatieve compensatie voor het niet uitvoeren van de CDA's ? Het argument dat Eindhoven sneller gaat dan oorspronkelijk gedacht is onzin. Dit was bekend bij het maken van de afspraak over de beschikbaarheid Lelystad.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Linksom of rechtsom: Het is en blijft een ordinaire uitbreiding van het vliegverkeer op Nederlandse bodem / luchtruim. De 'regionale' luchthavens Eindhoven en Lelystad in te zetten om 70.000 vliegtuigbewegingen per jaar te accommoderen geeft Schiphol wellicht ruim 140.000 vliegbewegingen extra boven op de 510.000 ?
En, al zou dat niet zo zijn: de vliegbewegingen worden hoe dan ook gemaakt, dus zullen er mensen onder lijden!

Waar een klein land groot in kan zijn: totale waanzin!

Geplaatst door Rob uit NULL

Schiphol verwacht weinig tot geen uitplaatsing en voornamelijk nieuwe maatschapijen op Lelystad. Het doel wordt daarmee voorbij geschoten. Effectiever lijkt mij het onaantrekkelijk maken van Schiphol voor niet mainport verkeer. Zoals geen privileges meer voor prijsvechters zoals kortere omkeertijden, en stoppen c.q drastisch verhogen tarieven van de voornamelijk vakantievluchten in de nacht.

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Eén van de weinige voordelen voor al die mensen die nabij Schiphol wonen en in de herrie en vervuiling zitten, is dat als je zelf wilt of moet vliegen je in geen tijd op Schiphol bent. Je stapt gewoon op de bus, kwartiertje rijden, dat is het. En woon je iets verder van de bushalte dan parkeer je gratis bij mij in de straat en stapt hier op die bus. Hoe zal het gaan met het draagvlak als je straks naar Lelystad moet? Weg draagvlak.....