Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Persbericht bewonersplatforms Schiphol: “Tweede ronde Alderstafel moet beter worden dan eerste”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 655 
|
 Vereniging Gezamenlijke Platforms Schiphol 
Persbericht bewonersplatforms Schiphol: “Tweede ronde Alderstafel moet beter worden dan eerste”

14 juni 2007

De omwonenden van Schiphol vertegenwoordigt door de Vereniging Gezamenlijk Platforms kijken met gemengde gevoelens terug op de eerste ronde van het overleg aan de “Alderstafel”. Enerzijds constateren zij met voldoening dat de poging van Schiphol om via de maatregelen voor de korte termijn ruimte te creëren voor groei tot 6 á 700.000 vluchten is mislukt.  Er wordt geen “voorschot genomen” op de discussie over de gevolgen van groei van Schiphol op middellange termijn. Minder blij zijn de platforms met een geluidshinder convenant waarvan zij de regiobestuurders hadden geadviseerd het niet te ondertekenen. De redenen daarvoor zijn dat het convenant geen concrete doelen bevat en dat de voorstellen het aantal gehinderden nauwelijks terugbrengt. De platforms hebben geen actieve rol kunnen spelen bij de totstandkoming van het convenant. Hiermee corrigeren zij de uitlatingen in de media dat het akkoord samen met omwonenden tot stand is gekomen.

Schiphol is uit de problemen die op korte termijn tot tijdelijke sluiting van de Buitenveldertbaan hadden kunnen leiden. De grenswaarden van de handhavingspunten, waarmee wordt gecontroleerd of Schiphol zich aan de regels voor geluidhinder houdt, worden “opgerekt”.  Dit gebeurt in tegenstelling tot wat Schiphol wilde, tijdelijk en ook beperkt in omvang. De capaciteitsverruiming is uiterlijk beschikbaar tot en met 2010. Dan moet de discussie over de toekomst van Schiphol op middellange termijn zijn afgerond. Ook worden de grenswaarden zo afgesteld dat niet meer dan 480.000 vliegbewegingen mogelijk zijn.

Schiphol heeft zich in een situatie gemanoeuvreerd waarin de sluiting van de luchthaven vanaf augustus gedurende 20 tot 25% van de tijd onontkoombaar werd tenzij de Minister overtreding van de wet zou gedogen. Er was een kamerbrede meerderheid voor het zodanig aanpassen van de regels dat dit niet zou gebeuren. De bewonersvertegenwoordigers zijn voor de keuze gesteld ofwel mee te gaan in een oplossing die voor de bewoners aanvaardbaar was of het aan de andere partijen, w.o. de luchtvaartsector over te laten. De bewonersvertegenwoordigers hebben het in deze situatie in het belang van de bewoners gevonden om mee te praten over een minimale aanpassing. Dat heeft geloond.

Hoewel de platforms niet blij zijn dat aan de grenswaarden wordt “gemorreld” overheerst de tevredenheid over de gematigde wijze waarop dat nu gebeurt. Voor de oplossing van het probleem zal nu op basis van een maximum aantal vliegbewegingen t/m 2010 worden berekend welke minimale aanpassing van grenswaarden noodzakelijk is. Schiphol had doorvoor ingezet op 520.000 vliegbewegingen, de lokale bestuurders op 509.000. De bewoners wilden niet verder gaan dan het aantal vliegbewegingen dat nodig was om het probleem op te lossen t.w. 480.000. Dit is het aantal waarmee de Alderstafel uiteindelijk heeft ingestemd. De platforms constateren dat daarmee de capaciteit van Schiphol niet wezenlijk wordt vergroot. Hun vrees, dat met de voorstellen van Schiphol de discussie over groei op middellange termijn overbodig zou worden, is niet bewaarheid.

Schiphol moest van de Tweede Kamer de aanpassing van grenswaarden “verdienen” door geluidshinder verminderende maatregelen af te spreken in een geluidshinderconvenant. Voor dit convenant hebben de platforms echter geen goed woord over. Zij zien het als “window dressing”, veel gedoe om niets. Meer dan twintig voorstellen verminderen het aantal ernstig gehinderden van naar schatting 350.000 met enkele honderden.

De platforms zien dit convenant als een “rituele dans” voor politiek Den Haag, waarvan ze betreuren dat de BRS (Provincie Noord Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer) er aan hebben meegedaan. Zij vragen zich af hoe de lokale bestuurders dit aan de inwoners kunnen uitleggen. In een brief aan de Alderstafel hebben de platforms aangegeven dat het geluidshinderconvenant uit had moeten gaan van concrete en ambitieuze doelstellingen: minder gehinderden en minder slaapgestoorden.

De platforms zullen er zich in de gesprekken over het convenant voor de middellange termijn, die in oktober beginnen, sterk voor maken dat dit alsnog gebeurt en met eigen voorstellen komen hoe dat kan worden bereikt.


Voor informatie:

E. von der Meer, Castricum vondermeer -AT- casema.nl 0251 652906
J.H. Griese, Amstelveen jhgriese -at- orange.nl 0297 582336
E.J. Haverkort, Zwanenburg eef.haverkort -AT- planet.nl 020 4974806


Bewonersplatforms

Vereniging Geus Aalsmeer Aalsmeer
Platform Leefmilieu Regio Schiphol Amstelveen
Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) Amstelveen
Platform Vliegoverlast Amsterdam Amsterdam
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer Amsterdam
Platform Vliegoverlast Assendelft Assendelft
Platform Vlieghinder Regio Castricum Castricum
Werkgroep Luchtruim IJmond Noord Heemskerk
Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede Heemstede
Milieucontact Heiloo Heiloo
Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord Hoofddorp
Platform Vliegoverlast Zaanstad Krommenie
Platform Vliegoverlast Oostzaan Oostzaan
Platform Vlieghinder Schermer Schermer
Dorpsraad Spaarndam Spaarndam
Platform Uithoorn Uithoorn
Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg Zwanenburg / Halfweg
Studiegroep Zwanenburg Zwanenburg


Reacties op dit bericht

Geplaatst door gerard uit NULL

Feit blijft dat de Platforms punt één van hun eigen manifest, géén verruiming van de miliegrenzen, zelf met voeten treden. Ze stellen de verruiming immers zélf voor, dus schuif de verruiming nu niet in de schoenen van anderen.

Het vervolg van de Alderstafel is gericht op verdere groei, niet op terugdringen. Ik vrees voor de toekomst met zulke 'bewonersvertegenwoordigers'. De sector lacht zich rot!

Geplaatst door dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

PROTEST

Bewoners van de regio Schiphol hebben zich tijdens het overleg over de toekomst van de luchthaven laten chanteren. Dat stelt Milieudefensie donderdag in een reactie op de uitkomsten van het maandag gehouden overleg van de zogenoemde Tafel van Alders.

ik ben het daar gloeiend mee eens. Ik twijfel er aan of of kleine en slecht bekende groepje mensen dat namens platforms beslissingen neemt nog wel weet waar ze mee bezig zijn.

Het gevolg van overschrijden van grenswaarden in bepaalde handhavingspunten is niet iets om licht over te denken. Volgens mij bestaan die grenzen omdat daarboven een veel te groot deel van de mensen schade gaat oplopen aan gezondheid en levensverwachting. In gewoon hollands: meer mensen worden er ziek van.
Erger nog is dat hoe meer je boven die geluidsgrens uitkomt des te sneller het precentage blootgestelden stijgt!

Je mag toch wel zeggen dat zulke omwonenden zich niet vertegenwoordigd zullen voelen door de onderhandelaars die namens hen menen te mogen beslissen en die hen willens en wetens hebben opgeofferd (om in de toekomst nog te mogen meepraten?).
Heel gewoon, heel concreet, is besloten dat een groter deel van omwonenden aan zeer ernstige overlast mag worden blootgesteld in ruil voor onduidelijke beloften. Dat nu is in mijn ogen niet goed en kan je niet verantwoorden.

Voor een gewone burger lijken mij de verdere aanbevelingen van de Alderstafel hardstikke onduidelijk en geknipt om ruimte te laten voor verdere trucs. Wat betrouwbaar is zou je duidelijk moeten kunnen zeggen.