Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Persbericht: Lobby BLRS heeft resultaat

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 856 
|
 BLRS 
Persbericht: Lobby BLRS heeft resultaat

Bij deze deelt het bestuur van BLRS mede dat haar activiteiten richting politieke partijen m.b.t. het controversieel laten verklaren van een aantal voor de bewoners relevante luchtvaartzaken tot een positief resultaat heeft geleid.

Alle belangrijke luchtvaartzaken zijn inmiddels door de 2e Kamer als controversieel verklaard. Het betreft de volgende onderwerpen:

1) Het voorgenomen normen en handhavingstelsel Vliegen Volgens Afspraak (VVA) waarover Prof. Michiels in het kader van zijn door V&W aan hem gegeven opdracht om dit stelsel te beoordelen m.b.t. rechtsbescherming/zekerheid voor de omwonenden de conclusie trok dat de de materiële rechtsbescherming van VVA schiet duidelijk te kort schiet en derhalve voor de bewoners een verslechtering betekent in vergelijking tot het huidige stelsel. 

2) Eventuele voorstellen tot een parallelle Kaagbaan.

3) De luchtvaartwetbehandeling . (De geplande hoorzitting door het parlement voor de behandeling Luchtvaartwet werd tot op heden afgeblazen.) 

4) Het experiment vaste Bochtstraal Amstelveen /Uithoorn.
BLRS heeft fikse kritiek op de uitvoerbaarheid van dit experiment . De KLM kwam enkele weken geleden nog met de mededeling, dat er technische problemen zouden zijn……!!!
Ook hebben wij grote twijfels over de argumenten, die ten grondslag liggen aan het opstarten van dit experiment.
Deskundigen met wie wij dit bespraken beoordelen dit experiment als pure Window dressing. 

Met vriendelijke groet,

BLRS bestuur:


Reacties op dit bericht