Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Passagier bereid tot betalen klimaattoeslag

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 732 
|
 UVA 
Passagier bereid tot betalen klimaattoeslag

Vliegtuigpassagiers zijn bereid tot het betalen van een toeslag om de negatieve gevolgen van hun vlucht op het klimaat te compenseren. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit. Het onderzoek richtte zich op meer dan 400 passagiers van Schiphol in november 2006. 75 % van de ondervraagden zegt bereid te zijn een toeslag van gemiddeld 23 euro per vlucht te betalen bovenop de prijs van het ticket. Protest tegen de toeslag bleef beperkt tot 14 % van de ondervraagden.

Uit berekeningen blijkt dat indien 75% van de passagiers bereid is te betalen ter compensatie van hun CO2-uitstoot, er mondiaal een bedrag van 23 miljard euro kan worden gegenereerd voor klimaatbeleid. Deze bevindingen sluiten goed aan bij de nieuwe regeringsplannen om 350 miljoen euro te innen van passagiers. Omgerekend komt dit neer op 25 euro per ticket. Het onderzoek toont echter aan dat een voorwaarde voor het grote draagvlak van een klimaattoeslag onder reizigers is dat de verworven fondsen ook daadwerkelijk worden aangewend voor klimaatgerelateerde maatregelen. Immers, de belangrijkste motieven voor de bereidheid een toeslag te betalen zijn de zorg voor het milieu, het voorkomen van natuurrampen en verantwoordelijkheid voor de komende generaties.

Van de meer dan 400 mensen die werden ondervraagd, waren 27 % afkomstig uit Nederland, 18 % uit Engeland, 20 % uit overige Europese landen en kwam 20 % van de ondervraagden uit Aziatische landen. De Noord-Amerikanen en Europeanen zijn meer overtuigd van het nut van een toeslag dan de Aziaten. Dit kan worden verklaard doordat de zorg om het milieu in het algemeen, alsmede het bewustzijn van het klimaatprobleem groter is onder de Amerikanen en Europeanen dan onder de Aziaten. Verder is de welwillendheid ten opzichte van de toeslag in positieve mate afhankelijk van het inkomen en de hoeveelheid vluchten die men maakt.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Uh, maar Gerlach heeft toch hel en verdoemenis geroepen over die bijdrage van 24 euro...?