Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Parlementsleden willen bijdrage luchtvaartmaatschappijen aan minder CO2-uitstoot

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 626 
|
 Europees Parlement 
Parlementsleden willen bijdrage luchtvaartmaatschappijen aan minder CO2-uitstoot

Vliegtuigen dragen voor een groot deel bij aan de uitstoot van broeikasgassen
Het luchtvaartverkeer in de wereld neemt steeds meer toe. Vliegmaatschappijen die goedkope tickets aanbieden en een toenemende vraag naar vakanties en zakenverkeer zijn hier debet aan. Het gevolg: onze aardbol wordt steeds warmer. De emissies van de luchtvaart zijn sinds 1990 dan ook verdubbeld. Hoog tijd volgens de Parlementsleden van de Milieucommissie voor de luchtvaartindustrie om een bijdrage te leveren om het klimaateffect te beperken. Het EP debatteerde afgelopen maandag over de kwestie.


De Duitse rapporteur Peter Liese (Europese Volkspartij) wijst erop dat de verhoging van de uitstoot van broeikasgassen volledig in strijd is met de doelstelling van de EU die in het Kyoto-protocol zijn vastgelegd. De emissies van de EU wat betreft het luchtvervoer stijgen daarbij sneller dan van elke andere sector dan ook. Tegen 2020 zullen de luchtvaartemissies waarschijnlijk verdubbelen ten opzichte van de huidige niveaus. Vliegtuigen veroorzaken per gereisde kilometer immers meer uitstoot dan welk vervoer dan ook.

Handel in emissies

De Europese Commissie stelt voor om alle vluchten die in de EU starten of landen uiterlijk in 2012 in de EU-regeling voor de emissiehandel (ETS) op te nemen. Het ETS-systeem, dat in 2005 werd opgezet, voorziet erin dat luchtvaartmaatschappijen die de emissieplafonds overschrijden emissiekredieten kunnen kopen van maatschappijen die hun emissiekredieten niet opmaken. Op dit moment vallen echter slechtst sectoren als de olie- en metaalindustrie onder het systeem. Het luchtverkeer, evenals de scheepvaart en de auto-industrie, vallen er vooralsnog buiten.

Hoe gaat de handel in emissies eigenlijk in zijn werk? De lidstaten zelf bepalen allereerst hoe de rechten onder de nationale maatschappijen worden verdeeld, met goedkeuring van de Europese Commissie. De vergunningen worden vervolgens opgekocht en verkocht door makelaars, waarbij er dagelijks ongeveer 1,5 miljoen ton wordt verhandeld. De prijs per ton emissies van CO2 ving aan met ongeveer 7 euro per ton, waarna het een hoogtepunt bereikte van 30 euro alvorens begin mei 2006 terug te vallen naar 11,50 euro per ton.

Liese: “De emissies zijn het belangrijkste instrument van de EU om de klimaatverandering af te remmen. Het is onderworpen geweest aan veel kritiek wegens het aanvankelijk slechte ontwerp. In tegenstelling tot de bestaande regeling, zullen de toewijzingen voor de luchtvaart echter niet verdeeld worden door de lidstaten maar Europees geregeld worden.”

Wat de Parlementsleden willen

Het EP heeft herhaaldelijk opgeroepen de luchtvaart in het ETS-systeem op te nemen. In juli 2006 keurde het een rapport goed van de hand van het Britse Parlementslid Caroline Lucas (fractie De Groenen) over het verminderen van het effect van de klimaatverandering door de luchtvaart door de opname ervan in het ETS-systeem.

De Commissie stelt voor om alle vluchten binnen de EU vanaf 2011 en vluchten vanuit of naar de EU vanaf 2012 in het ETS-systeem op te nemen. De Klimaatcommissie steunt het plan van de Commissie, maar wil dat alle vluchten in en naar de EU al tegen 2010 worden opgenomen in het systeem. Ook wil het strengere emissiegrenzen doorgevoerd zien worden. Liese: “Het is moeilijk uit te leggen dat een vlucht vanuit Groot-Brittannië naar Marokko vanaf het begin niet in de regeling wordt opgenomen, terwijl een vlucht van Groot-Brittannië naar de Canarische Eilanden er wel in wordt opgenomen.”

Minder uitstoot, duurdere tickets?

De reactie van de Vereniging van Europese Luchtvaartmaatschappijen (AEA) is er voornamelijk één van bezorgdheid over de toename van de kosten, tegen de 160 miljard in de komende tien jaar. Wat voor effect zullen de maatregelen dan ook hebben op de prijzen voor vliegtickets? Zullen deze enorm stijgen?

Volgens experts zullen verhogingen in ticketprijzen meevallen en beduidend lager zijn dan de stijgingen die toe te schrijven zijn aan de veranderingen in de olieprijzen. Als we aannemen dat de luchtvaartmaatschappijen de toenemende kosten door de opname in het ETS-systeem zullen doorvoeren in de prijzen voor hun klanten, kan de prijs van een retourvlucht binnen de EU tegen 2020 toenemen met tussen de 1,8 en 9 euro. De prijzen van tickets voor langeafstandsvluchten zullen daarbij iets meer in kosten toenemen.

in de plenaire vergadering zal de nadruk vooral gelegd worden op de reductie van 25% in te verhandelen emissies waar de Milieucommissie in een stemming overeenkomst over bereikte. Liese geeft echter aan dat hoewel “het vanuit een milieuvriendelijk perspectief wenselijk zou zijn, dit technisch gezien niet uitvoerbaar is.” Liese: “Ik denk dat de meerderheid in het Parlement niet zo ver wil gaan als de commissie, maar ik ben ervan overtuigd dat een grote meerderheid zou willen zien dat de luchtvaartemissies behoorlijk worden verminderd.”


Reacties op dit bericht