Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

PVRC laakt strategie Schiphol van IJmond

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 605 
|
 NHD 
PVRC laakt strategie Schiphol van IJmond

Klik voor een vergroting

Zie hier voor de volledige Strategie Ckluster Noord en de volledige inspraakreactie van PVRC.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Dr. Krokowski uit Berghof

Dit uiterst merkwaardige stuk, z.g. door de Milieudienst IJmond geproduceerd, lijkt van hetzelfde clubje afkomstig dat ook de CROS bij wet liet instellen en dit fake orgaan op afstand bestuurt. Bijt eens flink door PVRC!

Geplaatst door Olav uit NULL

De strategie van Cluster Noord heeft ook boeiende aspecten.

In het Nieuwsblad voor Castricum lees ik het volgende: Volgens Cluster Noord is de hinder voor de betrokken gemeenten sinds de ingebruikname van de Polderbaan onaanvaardbaar toegenomen door toename van luchtverkeer in het luchtverkeersgebied boven deze gemeenten. Deze hinder moet verminderen voor dat gesproken kan worden over groei van het aantal vliegbewegingen rondom Schiphol.

De gemeenten zijn continu op zoek naar oplossingen, zoals het overdag hoger aanvliegen. Daarover hebben zij contact gehad met de luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Volgens de LVNL is daartoe te weinig ruimte doordat in het noorden van Noord-Holland een deel van het luchtruim verboden terrein is voor de burgerluchtvaart vanwege de militaire luchtvaart. De LVNL heeft tijdens de hoorzitting over de evaluatie ven het schipholbeleid al aangegeven dat gebruik van het militaire luchtruim noodzakelijk is om de burgerluchtvaart te innoveren. De kamer heeft daarop het ministerie van Verkeer en Watyerstaat gevraagd om een visie.

Met een brief aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat vraagt Cluster Noord naar de stand van zaken rond het onderwerp van herverkaveling van het luchtruim.

Met de brief maakt de cluster ook meteen van de gelegenheid gebruik de minister uit te nodigen voor een bezoek aan de regio.

----------

Innovatief gebruik van het luchtruim zou de LVNL ook in staat stellen het binnenkomend verkeer zodanig te spreiden dat de hinder minder vaak boven dezelfde gemeenten wordt geconcentreerd.

Geplaatst door Dr. Krokowski uit Berghof

Ad: "Benutten militair luchtruim"

Zou men dit extra aspect dan niet uit moeten onderhandelen onder de strikte voorwaarde van de meer 'zindelijke' vliegpatronen?
Anders gaat het hek helemaal van de dam en worden nog veel meer gemeenten de dupe van het alom te laag aanvliegen waar hier keer op keer op wordt gewezen!

Gevaarlijk in het onderhavige stuk zijn de uitlevering van de IJmond e.o. aan de letterlijk genoemde "Schipholmetropool" en het feit dat slechts door de sector aangeleverde kennis uitgangspunt mag zijn.
Door dat laatste worden andere (onafhankelijk verkregen) kennis-inhouden uitgesloten en argumentatie geblokkeerd.

Het lijkt er al met al op dat onder het mom van hinderbeperking via de achterdeur de strategische doelen van 'de club' simpelweg worden gevolgd en hun al jarenlang uitgevoerde strategische operatie in feite klakkeloos wordt geaccepteerd.
Een beschamende vertoning waar de raden helaas slechts het zwijgen toe lijken te doen. Of zou dat nog veranderen?