Platform Vlieghinder Kennemerland
 

PVRC: “Niet meer meedoen aan poppenkast Schiphol”

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 733 
|
 NHD 
PVRC: “Niet meer meedoen aan poppenkast Schiphol” Download het gehele artikel 'PVRC: “Niet meer meedoen aan poppenkast Schiphol”'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Wordt er bedoeld, dat er niet meer geklaagd wordt via de e-mail? Want ik zit bijna elke nacht om 5 uur aan de telefoon en meld dan bij de straat en huisnummer ook de omgeving in de vorm van de volgende variaties: Irak, Afghanistan, de terreurgroep Schiphol, Gazastrook, boevenbende Schiphol en wat me nog meer op dat nachtelijk uur te binnen wil schieten. Want ik wil aan mijn getergde nachten op deze manier maar uiting geven. Anders is het niet uit te houden!

Geplaatst door Ton uit NULL

Natuurlijk moeten we niet meer klagen over vliegtuighinder. Wanneer de poltiek aan bijna 4 miljoen klachten nóg niet genoeg heeft, komt er dus niets meer van. Klagen?, dat doe ik al een aantal jaren niet meer.
Iedere betrokkene weet intussen wel dat in een regio van 30 km rond Schiphol enorm veel vlieglawaai is én stof én stank én een overlast van enorm toegenomen autoverkeer t.g.v. Schiphol.
Dat heet welvaart.
Klagen daarover, dat is gebleken, helpt dus niet. Iedereen wil rijk zijn en alles moet kunnen. Als we de resultaten bekijken van alle inspanningen van de afgelopen 6 jaar mag het aantal vliegbewegingen alleen maar toenemen.
Alle hoop was gevestigd op de tafel van Alders waaraan ook de platforms zaten.
Dat bleek een dooie mus. Intussen stinkt ie.
Laten we voorlopig de recessie 't werk maar laten doen en ondertussen góed brainstormen wat nu én straks gebeuren moet.
Opgeven om dat te véél vliegen te laten verminderen lijkt me absoluut een slechte zaak.

Geplaatst door Els uit Castricum

En oh ja, vrijdag 30 januari is het "de dag van de onrechtvaardigheid" en niet op de laatste dag, 31 januari. Dan is de koningin jarig. Dus 30 januari gaat bij mij voor de zoveelste keer de vlag halfstok.

Geplaatst door Rob uit Hoofddorp

Els, in de bananen monarchie Nederland is alles mogelijk... dus wees voorzichtig als je je voorstelt als terreurgroep Schiphol, het kan in dit land al worden aangezien als een associatie met Al Qaida... ze sluiten je op en leveren je straks naar het zonnige Cuba uit...
en heee, alweer minder klagers!

Geplaatst door Els uit Castricum

Rob, bedankt voor je bezorgheid. Toen ik het nalas, dacht ik ook al dat ik niet helemaal duidelijk was geweest.
Dus nog een keer:
als ik per telefoon, in het nachtelijk uur een klacht indien dan moet je ook je straat en huisnummer melden. Daarbij meld ik bijvoorbeeld ook, dat mijn straat in het aardbevingsgebied van Schiphol ligt, of in het gebied van de terreurgroep Schiphol of in Irak of wat dan ook. Zo wakker geschrokken in je slaap zeg je het eerste, wat bij je opkomt. Bij Bas moeten ze er wel eens om lachen, is me verteld. Ik hoop, dat je nu rustig woont en dat je beslissing om te verhuizen goed is geweest.

Geplaatst door OB uit Castricum

Om mensen een kans te geven zelf te oordelen, zou het fair kunnen zijn wanneer ook de bedoelingen van het bewonersaanspreekpunt zelf worden vermeld. Een oproep tot saboteren zonder juiste informatie is misschien schadelijk voor iefereen. Ik bemerk dat Bas zelf onderstaande info verstrekt.

De achterliggende gedachte van het registratiesysteem:
28 januari 2009

De implementatie van een nieuw registratiesysteem bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) heeft bij een aantal mensen vragen opgeroepen. Bas wil daarom graag nogmaals proberen uit te leggen wat de achterliggende gedachte ervan is.

Het puur registreren van tijdstippen van hinder, de enige mogelijkheid die het oude systeem bood, geeft de klager misschien op het moment zelf voldoening maar levert op de lange termijn weinig concreets op. Bas focust zich daarom niet op het aantal ingediende klachten maar op de oorzaken van de hinder en inzicht in de hinderbeleving. Mogelijk heeft dit een afname van het aantal ingediende klachten tot gevolg. Dit is echter niet het doel van Bas.

Als de specifieke hinder beter zichtbaar wordt, kan Bas gerichter bijdragen aan het treffen van hinderbeperkende maatregelen en inspelen op de informatiebehoefte die in of op een bepaald gebied leeft. Bas zal hierdoor beter in staat zijn de omgeving proactief van de juiste informatie te voorzien.

Nieuw registratiesysteem
Met het nieuwe registratiesysteem kan hinder op elk gewenst moment van de dag worden gemeld op de website van www.bezoekbas.nl Hierbij hoeft niet meer elk tijdstip van hinder in te worden gevoerd, maar kan dit door middel van een periodemelding in één keer. Deze mogelijkheid is mede op verzoek van de omgeving ingebouwd en maakt het indienen van klachten gemakkelijker. Ook is het nog steeds mogelijk een klacht in te dienen over een individuele vlucht.

In de toekomst worden met dit systeem de hindermeldingen automatisch gekoppeld aan de vluchtinformatie waardoor niet alleen de baancombinatie, maar ook de vliegroute, het type vliegtuig en de hoogte van het toestel inzichtelijk wordt. Omdat dit met het oude systeem handmatig gedaan moest worden, wordt met het nieuwe klachtenregistratiesysteem de kans op fouten gereduceerd en zijn analyses sneller en nauwkeuriger te maken.

Visie van Bas
Bas staat voor signaleren, registreren en communiceren. Enerzijds vanuit de omgeving naar de luchtvaartsector en overheid toe. En anderzijds vanuit de sector en overheid naar de omwonenden toe.
Om hieraan te kunnen voldoen heeft Bas meer informatie nodig dan het oude systeem opleverde dus werd een andere manier van registreren geïmplementeerd. Dit nieuwe systeem vraagt van de melder meer informatie. Dit komt uiteindelijk het in kaart brengen van de hinder in de omgeving ten goede maar zal door sommige melders als vervelend ervaren kunnen worden.

Laat Bas weten wat u vindt!
Het systeem is sinds 1 november 2008 live. Bas is momenteel bezig met de systeemoptimalisatie. Een aantal gesprekken heeft al plaatsgevonden en deze eerste ‘gebruikersgeluiden’ zijn in het algemeen positief, waarbij goede suggesties voor verbeteringen zijn gegeven. Om een juiste balans te kunnen creëren tussen de voor Bas benodigde informatie en de gebruikersvriendelijkheid voor de melder, heeft Bas uw input nodig.

Dus heeft u suggesties of opmerkingen? Laat het Bas weten via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) of via 020-601555. Bas belt u dan terug voor een telefonisch interview over het registratiesysteem.
Eind februari 2009 zullen alle verbetersuggesties worden verzameld en daar waar mogelijk doorgevoerd.

Geplaatst door Gerard P uit NULL

In de periode 2004-2007 is het aantal klagers met 45% afgenomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met klagersmoeheid. Dit is een in de wetenschap bekend verschijnsel. Wat heb je overigens aan cijfers alleen? In de BAS rapportage over 2008 staat dat 6% van de klagers meer dan 90 van alle klachten hebben ingediend. Wat heb aan zo'n gegeven? Toch in feite niets? Het lijkt mij een goede zaak dat het roei is omgegooid en het accent nu is komen te liggen bij de gehinderde met zijn of haar hinderbeleving i.p.v. een 'geisoleerde' vliegtuigbeweging. Dat is geen eenvoudige opdracht maar zal m.i. wel kunnen leiden tot een meer bevredigende klachtenbehandeling.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Onderzoek door bureau regioplan Stad en Land Amsterdam in opdracht van Commissie Geluidhinder Schiphol (voorloper CROS) nov 1997: In de jaren 1992 t/m 1996 waren er gemiddeld 7750 klagers en ca 100.000 klachten per jaar.

Ook toen al gaf een groot aantal klagers aan: Het helpt toch niet, ik klaag niet meer, terwijl een meerderheid toen al aangaf : het helpt toch niet.

okt/dec 2011 laat dat zelfde CGS weer onderzoek uitvoeren. Nu door ITM Research

CGS zag namelijk dat het vliegverkeer toenam en het aantal klagers/klachten afnam .
Onderzoek via telefonische enquetes (aselecte steekproef) toonde, dat de klagers in grote meerderheid lieten weten: Het heeft allemaal toch geen zin. Conclusie Onderzoeksbureau ITM Research: Klagers zijn KLAAGMOE. Het heeft niets te maken met een afname van Geluidhinder.

De vorige reactie zegt dat er tussen 2004 en 2007 een afname van klagers zou zijn.

In macro perspectief en als lange termijnvergelijking deel ik zijn mening dus niet.

Vergelijken we bovenstaande cijfers met de recente van 22 jan 2009(Zie website artikel NHD )
Dan is de conclusie: Aantal Klagers ongeveer
gelijk gebleven. Maar aantal klachten VERZESVOUDIGDE ! Tot ruim 600.000 per jaar !
terwijl het vliegverkeer ongeveer verdubbelde.

Er vond grosso modo een verschuiving plaats van waar de hinder neersloeg/beleefd werd.
(Ruwweg vooral vanuit Amstelveen/Amsterdam naar buitengebied,terwijl de overlast ook in Amstelveen-Buitenveldert nog steeds substantieel is )

Wanner ik de stapels kwartaaloverzichten, doorlees, (alsook de Jaaroverzichten) die ik hier nog heb liggen, en die iedere klager destijds thuisgestuurd kreeg.........
dan valt op: Hoewel met de klachten vrij weinig gedaan werd destijds, was er toch een integere organisatie, die maximale openheid betrachtte. Deze kwartaaloverzichten lagen bij menig regiopoliticus en ambtenaar op zijn bureau, waardoor de druk richting den Haag toch steeds weer werd opgevoerd!
Kom daar bij BAS eens om...
Wat CROS er tot nu toe van bakte, is een stuk minder. (Ik vernam overigens dat klachtenbureau BAS nog steeds niet juridisch gesproken overging van CROS naar Schiphol zelf !
In het zelfde CGS nummer uit 2001 kopt men op pag 7: OVERGANG NAAR NIEUWE LUCHTVAARTWET VRAAGT MEER MEETPUNTEN en : VAN BEREKENEN NAAR METEN (Com Berkhout)
die extra meetpunten in het gebied 20 tot 35 KE kwamen er niet, slechts wat verouderde en verkeerd gesitueerde NOMOS punten. Laat staan in het gebied CASTRICUM / LIMMEN /UITGEEST e.d. wat destijds helemaal overal buiten viel!

Nee, Het PVRC bestuur heeft groot gelijk met het afgeven van een signaal. Op deze wijze heeft klagen geen enkele zin.
BNR radio had een interview met een woordvoerdster van BAS. Ze had nauwelijks antwoord op hoe de klachten zouden kunnen verminderen.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

PS: 6E REGEL 2011 MOET ZIJN 2001

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Klachten indienen zou helemaal niet nodig moeten zijn als de berekeningen maar klopten. Als je een vliegtuig op 600 meter over een woonwijk stuurt weet je donders goed dat je overlast veroorzaakt bij x% van de bewoners. Maar dat willen ze niet, omdat dan de aap echt uit de mouw komt.