Platform Vlieghinder Kennemerland
 

PLAN VAN AANPAK EVALUATIE SCHIPHOLBELEID(Een onafhankelijke commissie gaat objectiviteit

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 855 
|
 NULL 
PLAN VAN AANPAK EVALUATIE SCHIPHOLBELEID(Een onafhankelijke commissie gaat objectiviteit

DEN HAAG - In een brief aan de tweede Kamer presenteert de staatssecretaris en vervolg op het Plan van Aanpak Evaluatie Schipholbeleid (voor pdf zie –> hier) en het Algemeen Overleg dat Zij en de Tweede Kamer daarover hadden op 2 september 2004.

In deze brief geeft zij – mede namens de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer – die informatie over de volgende onderwerpen:
1. toetsingskader
2. borging onafhankelijkheid
3. organisatie
4. communicatie
5. planning, verantwoordelijkheden en begroting

De staatssecretaris verwacht op korte termijn nog een aanvullende reactie van de Tweede Kamer. De nadere uitwerking naar aanleiding daravan en de aanvullingen in de huidige brief verwerkt Zij in het Plan van Aanpak Evaluatie zoals dat er nu ligt, zodat een definitief document ontstaat, dat onder andere dient voor eenduidige communicatie.

Een onafhankelijke commissie gaat de objectiviteit en zorgvuldigheid van het onderzoek naar het Schiphol-beleid van de afgelopen jaren onderzoeken. Dit schrijft staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer. De commissie krijgt maximaal vijf leden met een bestuurskundige achtergrond.

Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat mogen de leden geen binding met Schiphol of vooringenomen standpunten over het dossier hebben. Als voorzitter wordt ‘een goede communicator met gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen’ gekozen.

De evaluatie van het Schiphol-beleid wordt gedaan door een apart projectbureau dat regelmatig voortgangsrapportages uitbrengt aan onder meer de Eerste en Tweede Kamer. Deze evaluatie richt zich zowel op de positieve als negatieve aspecten van de luchthaven.

Er wordt onder andere gezocht naar mogelijkheden om het bestaande wantrouwen tegenover het Schiphol-beleid weg te nemen. Hierbij denkt men bijvoorbeeld aan het organiseren van informatiebijeenkomsten en het opzetten van een speciale evaluatie-website.

De Stukken

Hier vindt U de brief aan de Tweede Kamer over de Evaluatie van het Schipholbeleid (Word file)
met drie van de bijlagen voor zover ze niet met de brief, maar apart als pdf file zijn bijgevoegd.

Brief (Word 94 Kb) –>Hier of een kopie van onze site
Bijlage 2 (pdf 4069 kb) –> Hier, of hier als gecomprimeerd bestand (740kB)
Bijlage 3 (pdf 9052 Kb) –> Hier, of hier de gecomprimeerde versie (1.46 Mb)
Bijlage 4 (pdf 9 kb) –> Hier, of een kopie van onze site

De Site van V&W met de Brieven aan de Tweede Kamer –>Hier


Reacties op dit bericht