Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overtuig buren van noodzaak vliegtaks

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 653 
|
 Trouw, de Verdieping 
Overtuig buren van noodzaak vliegtaks

Michiel Emmelkamp en Sven Stevenson
De Nederlandse luchtvaartindustrie schreeuwt over de negatieve gevolgen van de vliegtaks die op 1 juli is ingevoerd. Schiphol verwacht deze zomer 50.000 passagiers minder dan vorig jaar en KLM-directeur Hartman spreekt over mogelijk een miljoen minder passagiers (17 juli 2008). Hoe harder de feiten, hoe groter het gelijk van milieuminister Cramer.

De vliegtaks is een instrument om passagiers rekening te laten houden met de milieukosten van het vervuilende vliegen. De afname toont aan dat passagiers prijsgevoelig zijn. Dit stelt de overheid in staat te werken aan een eerlijke verdeling van accijnzen over de verschillende vormen van vervoer. Het ’vluchtgedrag’ van passagiers naar buitenlandse luchthavens moet aangepakt worden omdat zij de met de vliegtaks beoogde milieueffecten tenietdoen.

Oproepen om de Nederlandse luchtvaartindustrie te sparen, zijn achterhaald. Jaren had de luchtvaart concurrentievoordeel op andere vormen van vervoer door het ontbreken van belasting. Daarnaast blijven de niet-belaste transferpassagiers goed voor 40procent van de vliegbewegingen op Schiphol.

De vliegtaks terugdraaien past niet in onze klimaatambities. Beter is het onze buurlanden te overtuigen van nut en noodzaak van een vliegtaks. Wie milieubeleid voert ontkomt niet aan het belasten van vliegverkeer. Dat Nederland het voortouw neemt, moet geprezen worden. Als andere landen een vliegtaks invoeren, hoeft de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartindustrie nergens onder te lijden. We moeten wel de vliegtaks inzetten voor milieubeleid. Alleen dan vindt minister Cramer draagvlak voor de stap naar effectieve, internationale, beprijzing van de uitstoot van vliegverkeer.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Zo kennen we Trouw weer, die in de jaren negentig via o.a. journalist Vincent Dekker ook al vele vele misstanden in het Schipholdossier aan de kaak stelde !