Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overlegorgaan Schiphol krijgt harde verwijten

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 891 
|
 Haarlems Dagblad 
Overlegorgaan Schiphol krijgt harde verwijten Download het gehele artikel 'Overlegorgaan Schiphol krijgt harde verwijten'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Dit is weer de zoveelste schaamlap van dame Schultz. Cros kan alleen klachten afhandelen als er minder gevlogen wordt c.q als er MEER Handhavingspunten bij komen.
En ook: Als CROS de indientermijn verkort
en de toegang bemoeilijkt zullende klachten van zelf afnemen, zonder dat er aan de overlast iets wordt gedaan.
Het klachtenbureau zou ook overgaan naar Schiphol. Hoe was het ook al weer.. de slager die zijn eigenvlees keurt?
Melanie het slimme blondje, veegt haar eigen straatje schoon.......
Wat is dit toch allemaal voor kromme logica?

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

“Volgens Schultz blijkt uit eigen onderzoek van Cros dat de meeste omwonenden dat bureau niet kennen.”

De meeste = meer dan 50%.
De huidige klachtenstand moet je dus extrapoleren eigenlijk…
1.687.187 X 1,5 = minimaal 2530780,5

Niet dat het uitmaakt waarschijnlijk…

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ik heb wel een vermoeden wat Schultz bedoelt met het 'afhandelen' van klachten. Eigenlijk moet je het los schrijven: af handelen. Oftewel zodanig handelen dat het af (=over) is. Ik krijg sterk de indruk dat ze Cros tussen de regels door verwijt dat er zoveel klachten zijn.

Geplaatst door leo uit de kwakel

* Het klachtenbureau hoort ook op Schiphol zodat je klaagt bij degene die de hinder veroorzaakt.
Maar misschien wil dan niemand er meer werken.........

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

AFHANDELEN VAN KLAChTEN

Het klachtenbureau behoort onderdeel te zijn van een systeem waarin:

Wetenschappelijke analyse wordt gedaan naar concrete definieerbare en waarneembare elementen die van belang zijn voor het ervaren van overlast:
zoals daar zijn:
- natuurkundige eigenschappen
(configuratie van het vliegtuig, gedrag van het vliegtuig, route van het vliegtuig, aard van het aangeboden geluid, frequentie en tijdstip etcetera)
- middelen om de oorzaken aan te pakken,
zowel van de zijde van aard van vliegtuigen, aantal,
als van de kant van gedrag in het luchtverkeer als route en gedrag
- reageren de voorafgaande belastingpatronen in verkeersgebieden (dus in, maar vooral ook buiten het buitengebied moet in opdracht van de overheid, net als de weersomstandigheden een element zijn bij de door de verkeersleiding voor de dagelijks te geven vliegaanwijzingen en wel met het doel geluidoverlast te voorkomen en waar onvermijdelijk te begrenzen.

- Dit is wat onder afhandelen dient te wortden verstaan.

CROS heeft hier niets mee te maken: daarin gaat het om het maken van afspraken binnen de begrenzingen van het buitengebied. Dat kan ook nog beter wanneer dit als in Hoofddorp geschiedt zonder CROS in direct overleg tussen betrokken partijen.
CROS is een nodeloos kostbaar en belastend orgaan.
Het klachtenbreau IKB moet een eigenstandig element zijn en niet manipuleerbaar zijn. Het zou ondergebracht kunnen worden bij LNVL
Een goede methode zou structurele opdrachten geven aan het NLR voor het ontwerpen en ondersteunen van moderne metodes en
daarbij door verantwoordelijke provincies als Noord en Zuid Holland en Utrecht samen ingestelde toezichtraden samengesteld uit onafhankelijke kennis-gremia als universiteiten.

Indien men de mond vol heeft van kenniseconomie en
indien we prijs stellen op een werkelijk moderne maatschappij, waarvan luchtverkeer een maatschappelijk onmisbaar onderdeel is
dan is dit onmisbaar.

Zo niet dan zijn we terug bij ouderwetse machtspelletjes van aandeelhouders over de rug van onweerbare klanten.

Ik zie nog te weinig activiteiten bij VROM, VenW, Gemeenten of Platforms gericht op het hiertoe formuleren van helder en uitvoerbaar onderzoek.
Dat is iets anders dan de huidige woordspelletjes met begrippen als experimenteren.

Geplaatst door leo uit de kwakel

* Ik houd het op: minder vliegen.

- Dat is helder,te begrijpen, duidelijk en kost geen jaren van praten en studeren (en de luchtvaart ondertussen maar groeien).
- Iedereen kent de oorzaak, daar is geen studie voor nodig.
- Géén extra lichaam, hoe deskundig ook, heeft totaal geen zin. Minder vliegen, daar gaat het om.
- Experimenteren: beetje hoger/lager/links/rechts: zinloos. Toepassen wat al langer bekend is CDA en verder...

Terug naar 220.000. Géén CROS.
Méér hebben we niet nodig. Keep it simple !
Klagen bij de veroorzaker.

------------
Iemand die al meer dan 30 jaar vliegtuigoverlast heeft.