Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overleg over terugdringen geluidshinder Schiphol gestart

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 925 
|
 Luchtvaartnieuws 
Overleg over terugdringen geluidshinder Schiphol gestart

DEN HAAG - Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft de aftrap gegeven voor het overleg over maatregelen die de geluidshinder rond Schiphol kunnen terugdringen. Het doel is tevens om de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven op de korte en middellange termijn te kunnen vergroten.

Afspraken over het terugdringen van geluidsoverlast worden vastgelegd in de ‘convenant hinderbeperkende maatregelen’. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn het verleggen van routes, bijvoorbeeld boven zee, en stillere aanvliegroutes. Wanneer duidelijkheid bestaat over de te nemen maatregelen om de geluidshinder terug te dringen, worden er maatregelen getroffen om de omgeving van de luchthaven zo leefbaar mogelijk te maken. Deze worden opgenomen in de ‘convenant leefbaarheid’.

Deze aanpak vloeit voort uit het ‘Kabinetsstandpunt Schiphol’, dat voor de zomer aan de Tweede Kamer is aangeboden. Alle betrokken partijen werken samen aan een gezamenlijk traject onder regie van het Rijk.

Bij het overleg zijn de luchtvaartpartijen (Schiphol en KLM) betrokken, evenals Luchtverkeersleiding Nederland. Namens omwonenden en het Rijk nemen de regionale bestuurders, verenigd in het overlegplatform CROS, deel. Het overleg staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Hans Alders.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Gek, Schiphol en KLM zitten kennelijk apart aan tafel, samen met CROS, dus vooral met zichzelf als zwaar onderdeel van die CROS.
Dat is gemakkelijk om onder het mom van een ander toch met jezelf te kunnen overleggen hoe het beter kan. Ze zullen er wel snel uitkomen: meer capaciteit is nodig, en geluidshindervermindering van 0,25 dB is een megawinst, die de sector, ongezegd, snel weer teniet zal doen omdat de sector straks nog meer capaciteit wenst. Op de jaarvergadering van PVRC heb ik geleerd dat 10dB vermindering pas relevant is. Laat die dan wel blijvend zijn. Maar dáárop gaat CROS natuurlijk niet inzetten. Daar zorgen de ook in CROS zittende KLM, Schiphol en andere sectorpartijen wel voor...
Weer een rad voor de ogen van de publieke opinie.