Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

‘Overlast Schiphol níet groter’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1249 
|
 Trouw 
‘Overlast Schiphol níet groter’

BAS SOETENHORST (Trouw)

DEN HAAG - Aan de onrust onder omwonenden van Schiphol wil hij niets af doen. ‘‘Maar het is een peulenschil vergeleken bij de besluiten die we komend voorjaar gaan nemen,’’ zegt Cees van Ojik.

Namens de bewoners praat Van Ojik mee bij het overleg onder leiding van de Groningse commissaris van de koningin Hans Alders over de toekomst van de luchthaven. Daarbij zijn vertegenwoordigers van de omwonenden, Schip-hol en gemeenten betrokken. De ‘Alderstafel’ is een door PvdA’ers gedomineerd gezelschap. Zes van de acht mensen met een politieke achtergrond zijn PvdA-lid. Eerder deze maand sloten ze een akkoord waarbij het aantal vluchten van 430.000 mag groeien naar 480.000 in 2010. In de ogen van Van Ojik, gepensioneerd huisarts uit Zwanenburg, het maximaal haalbare. ‘‘Als je niets doet loopt Schiphol tegen de geluidsgrenzen aan en moet de luchthaven op slot. Er moest iets gebeuren.’‘

De groei ligt twintig- tot veertigduizend vluchten lager dan de inzet van Schiphol was. Maar ook vanaf de Buitenveldertbaan mag meer worden gevlogen, wat te horen zal zijn in Amstelveen, de Bijlmer en Buitenveldert. Tot schrik van bewonersorganisaties suggereren nieuwe gegevens dat Schip-hol het gebruik van de Buitenveldertbaan bijna wil verdubbelen. Minister van Verkeer Camiel Eurlings gaat dat te ver. Er komen nu nieuwe berekeningen, die moeten uitmonden in minder vluchten. Of dat ook gebeurt is de vraag.

Nietsdoen was geen optie
Vanwege die onzekerheid verbazen Kamerfracties zich over de instemming van bewoners en gemeenten. Vooraf benadrukten de fracties het belang van de Alderstafel. Nu het akkoord er ligt, willen ze meer duidelijkheid. De vaagheid van de afspraken kan ertoe leiden dat bewoners teleurgesteld raken, vrezen ze.

De scepsis stuit op onbegrip bij de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher, ook betrokken bij de Alderstafel. ‘‘Wij schetsen de contouren, het is aan het rijk om het verder in te vullen.’’ Asscher valt Van Ojik bij als hij stelt dat er veel is bereikt. ‘‘De afspraken over groei gaan minder ver dan de luchtvaartsector wilde. Nietsdoen was geen optie.’‘

Van Ojik verwacht dat het aantal toegestane vliegbewegingen vanaf de Buitenveldertbaan rond de 40.000 per jaar komt. Nu ligt de grens rond de 25.000. ‘‘In de praktijk bleek die niet realistisch. Dit jaar zijn er al veel meer dan 40.000 vliegbewegingen bij de Buitenveldertbaan, doordat de Aalsmeerbaan in onbruik was en door slechte weersomstandigheden. In de nieuwe situatie krijgen de omwonenden niet meer last dan dit jaar.’‘

Bovendien kunnen de afspraken snel worden herzien. ‘‘In april 2008 moeten we een akkoord sluiten over Schiphol tot 2020. Dát is waar het echt om gaat.’’

Inzet van Van Ojik en oud-PvdA-Kamerlid Rob van Gijzel, die ook namens de bewoners onderhandelt, is Schiphol vastpinnen op circa 500.000 vliegbewegingen in 2020. Van Gijzel: ‘‘Dat zou betekenen dat de groeicurve voor het eerst afvlakt.’’ Volgens Asscher blijft, bij het uitblijven van een akkoord voor de lange termijn, het plafond op 480.000.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door gewone bewoner uit zaanstad

Heren, Als ik het goed begrijp is er helemaal geen wettelijk plafond van aantallen vluchten. Alleen de normen in decibellen van de (berekende) handhavingspunten. Als er slimmer cq stiller gevlogen wordt, kunnen de vluchten makkelijk oplopen.
In het Alders advies staat dat er net zo goed 480K vluchten kunnnen als 520K (wellicht met grotere kans op overschrijdingen) bij de nieuwe normen.
De beste optie was naar mijn mening om alleen de pijnpunten tijdelijk minimaal vrij te geven en ondertussen schiphol laten zorgen dat ze hun zaakjes op orde krijgen om binnen de huidige normen te blijven.
Maar wellicht was de huidge uitkomst het best haalbare. Vastpinnen op werkelijke vliegbewegingen dat is waar je echt wat aan hebt, dus dat is een goed punt. En het liefst nog per baan/handhavingspunt.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Méér vluchten betekent méér hinder.

Of dat nu te A. te B. of te C. is.
Wat dat betreft is het uitstel van executie.
Er is de komende jaren nog veel werk te verrichten.

Geplaatst door Olav uit NULL

Het spijt me, maar ik kan dit absoluut niet meer volgen.

De oordeelen en overwegingen van de heer Van Ojik zijn politieke. De heer Van Ojik is in zijn positie aan de tafel aangesteld om als vertrouwenspersoon (niet als functionaris) en uitsluitend namens geluidsgehinderden, stem te geven aan - en inhoud - en betekenis en beschermende kracht van de wettelijke overeenkomst, waarin staat dat overschrijden van de normen in een handhavingspunt ernstige problemen meebrengt voor de daar wonenden. Hij weet zelfs, dat in Nederland is waargenomen dat de hinder aanzienlijk groter is dan het model wil doen vermoeden en ook dat de huidige waarde bovendien een opgerekte is, waarin een zieligheidsfactor zit voor ongunstige windrichtingen.

Hij is NIET aangesteld als luchtvaartdeskundige en hij mag NIET namens mij of namens welke bewoner dan ook oordelen of iets meer of minder zielig is voor Schiphol of voor de economie. Hem wordt ook niet gevraagd ander vormen van hinder, zoals aantallen al of niet te aanvaarden in ruil voor nog meer overlast. Dat is NIET zijn deskundigheid. Dat is nou net de deskundigheid van de gekozen politicus.

Wat hij en de zijnen nú hebben gedaan is een politiek oordeel vellen. Dat oordeel diende hij over te laten aan daartoe door hem en door ons gekozen politici. Anders wordt hij niet meer dan een vijgenblad, een schaamlap voor politici.

Hij en ik werden opgeleid als arts en wij hebben dat vak lang en met ere uitgeoefend. Soms sta je voor moeilijke beslissingen. Hij heeft er het vertrouwen van Halfweg mee verdiend. Maar wat ons van het begin af aan is ingeprent, en wat wij hebben beloofd, is: wat je ook doet, als eerste blijft gelden dat je de mensen die jou vertrouwen geen schade berokkent. Ook al kost je dat je positie. Ook al kost het je onderhandelingspositie. Wij zijn geen managers en wij zijn geen politici.

Met mijn verbazing sta ik niet niet alleen. Over de onmogelijkheid van poltieke oordelen aan de Alderstafel wordt precies hetzelfde ook opgemerkt, én door de commissie m.e.r. én door de SNM, de Stichting Natuur en Minlieu. Dat zijn geen geringe instanties.
De laatste zegt: "Voor de POLITIEK is er maar één reden te overwegen Schiphol toe te staan toch de normen tijdelijk te overschrijden en dat is als er spijkerharde GARANTIES zijn dat omwonenden en het klimaat er in de nabije toekomst op vooruit gaan. Die ontbreken nu volledig." Die GARANTIE kan de TAFEL niet geven. De enige die deze beslissing kan nemen is HET KABINET.

Wat ik niet snap, geldt in nog sterkere mate voor het spel dat het PVG toestaat met belangen van de ene gemeente tegenover de andere. Het bestuur is niet gekozen of aangesteld wegens deskundigheid. Zoals ik al eerder zei: als het aan mij ligt kent het zijn grenzen niet.

Polderen is een probleem eerst proberen zelf op te lossen. Dat die je tussen gelijkwaardigen, emet wederzijdse welwillendheid en vertrouwen. Hier is die gelijkwaardigheid helemaal zoek. Daarvan is absoluut geen sprake, zoals ieder polderbewoner op zijn klompen wel kan aanvoelen.

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Uiteraard ben ik ook van mening dat de heer Van Oijk niet namens mij spreekt en hier ook helemaal het recht niet toe heeft.
Ik vind het van een bijzonder groot gotzpe getuigen om aan een onderhandelingstafel deel te nemen, te stellen dat niets doen geen optie is om dan vervolgens het grootste deel van de extra hinder bij de buren over de schutting te gooien.
Dit kan vast geen toeval zijn.
Zo kan ik ook een onderhandeling voeren, meneer Van Oijk. Zullen we de volgende keer ruilen? Ik aan de onderhandelingstafel en u de extra hinder?
Dan durft u ook nog te stellen dat wij hier in Amstelveen niet meer overlast krijgen dan afgelopen jaar. U weet net zo goed als ik dat de Inspectie Schiphol boetes op gaat leggen voor de overschrijding van de handhavindspunten van de Buitenveldertbaan.
Schiphol kon het onderhoud aan de Aalsmeerbaan niet als excuus gebruiken voor die overschrijding. "Ach, omwoners in Amstelveen, jullie zaten afgelopen jaar toch al in de shit. Jullie zijn er aan gewend, laten we er dan nog maar een schepje bovenop doen".
Dan nog even voor alle duidelijkheid, Amstelveen ondervind dag in, dag uit hinder van ALLE banen. De tijd dat het alleen de Buitenveldertbaan was, ligt in een grijs verleden.
Als nu zelfs de Kamerfracties zich verbazen over de instemming van bewoners en gemeenten, is het toch wel erg triest dat u geen beter argument kunt verzinnen dan dat niets doen geen optie was.
Schiphol heeft éénderde tot éénvierde gekregen van wat ze wilden. Geen slechte score.

Geplaatst door Dr. Krokowski uit Berghof

Wellicht is het de Hr. Bijvoet met zijn respectabele leeftijd ontgaan op welk niveau de P vd A de laatste jaren is beland. De achtergrond van de lector die zich sinds kort over te dikke kindertjes ontfermt, ook arts zo is een ieder bekend, refereert nog altijd aan de tippelzone waar deze P vd A politicus de beest uithing, terwijl hij er zelf politiek verantwoordelijkheid voor droeg. "Moet kunnen" zo lijkt men in P vd A kring ongegeneerd te denken. Dat soort lieden neemt nu het voortouw.
Hoe is het mogelijk dat de bewoners hun lot (men zegt voor 80%)in handen leggen van deze partij die aleen maar kiezers verliest en toch steeds weer weet mee te regeren en besturen?
Het antwoord hangt ergens tussen grove misleiding, het werken met dubbele agenda's en de deal die de P vd A top halverwege de jaren negentig met een belangrijke speler op de verre achtergrond sloot. Jammer dat het PVRC bestuur nooit de rol van het "swing-cafe" serieus heeft willen onderzoeken, een gemiste kans om de ware achtergronden van het mysterieuze "Schiphol-dossier" te doorgronden.


Geplaatst door Olav uit NULL

??

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

idem

Geplaatst door Hein uit Markerwaard

Juist. Een door de PvdA gecontroleerde site.

Geplaatst door JHGriese@orange.nl uit Amstelveen

Ha die Hein, ook weer in het land?

Geplaatst door webbeheer uit NULL

Heren, de discussie drift inmiddels flink riching off topic. Deze website is geen politiek forum. Graag bij het onderwerp blijven.